Семейно здраве

АКУПУНКТУРАТА - Иглите, които лекуват*

Акупунктурата, известна също като иглорефлексотерапия, e форма на лечение, възникнала в Китай преди около пет хилядолетия. Вече е установено, че помага за лечението на много здравословни проблеми - от успокояване на различни видове болки до отказване от т

АКУПУНКТУРАТА - Иглите, които лекуват*

Акупунктурата, известна също като иглорефлексотерапия, e форма на лечение, възникнала в Китай преди около пет хилядолетия. Вече е установено, че помага за лечението на много здравословни проблеми - от успокояване на различни видове болки до отказване от тютюнопушенето и дори безплодие. Акупунктурата получава признание и широко приложение на Запад едва през последните 15-20 години. На практика обаче, тази техника на лечение е позната в Европа още от 17 в., когато йезуитските монаси я пренасят във Франция. Оттам акупунктурата се разпространява из Стария континент. Какво знаем за нея днес?

 ...За принципа на действие

Акупунктурата се базира на представата на Изтока за баланса на енергийния поток  - Чи - в тялото. Когато равновесието се наруши или се блокира енергията, здравето се нарушава.

Китайците смятат, че има 20 основни пътеки - меридиани, по които тече енергията. Те са „достъпни" чрез около 400 акупунктурни точки, съответстващи на определени органи и системи в тялото. Комбинират се различно, според вида на заболяването. Енергийните точки се стимулират от специални тънки игли за акупунктура. Те са с различни дължини, според точката, в която се прилагат. Иглите могат да се поставят по цялото тяло.

Стимулирането на точките възвръща равновесието на енергийния поток в тялото. Така то може да изяви способността си за самолечение и да възстановява естественото си състояние.

Извършена от специалист, процедурата е безболезнена и с минимални странични ефекти. Усещането от игличките е като съвсем леко докосване. Понякога пациентите чувстват леко затопляне, натиск или дори не разбират, че е поставена игла.

 Учените изследват тялото, подложено на акупунктура, и установяват, че в него настъпват определени промени. На ниво Централна нервна система се освобождават невротрансмитери, неврохормони и ендорфини, които намаляват болката. 

 ...За опасностите

В аку­пун­к­ту­ра­та се изис­к­ва из­к­лю­чи­тел­на точ­ност при убож­да­не­то. Това е мно­го важ­но то­га­ва, ко­га­то през ак­тив­на­та точ­ка пре­ми­на­ва нерв или кръ­во­но­сен съд с нер­в­ни влак­на. Не­у­ме­ла­та ме­ди­цин­с­ка на­ме­са мо­же да до­ве­де до се­ри­оз­ни пос­лед­с­т­вия. 

Когато не се извършва от професионалист, при акупунктурата има опасност да бъдат прободени органи, да се предадат болести. Има също случаи на счупени или забравени игли.

 !Акупунктура не се прилага при хора с проблеми в кръвосъсирването и кръвотечението или приемащи медикаменти за разреждане на кръвта.

 ...За специалиста

Много дипломирани лекари, наред с обичайната си практика, използват и нетрадиционни методи на лечение като акупунктура, фитотерапия, хомеопатия.

Преди да се доверят на съответния специалист, пациентите трябва да проверят дали той разполага със съответните сертификати.

Най-добрите терапевти учат 10-30 години. В наши дни обу­че­ни­е­то е ог­ра­ни­че­но до крат­кос­роч­ни кур­со­ве при източни специалисти.

При избора на терапевт, медицинското образование е плюс във времена,  когато безбройни „лечители" и „знахари" пред­ла­гат ус­лу­ги­те си и ка­то иг­ло­те­ра­пев­ти, без да поз­на­ват чо­веш­ка­та ана­то­мия.

 Когато изпитват колебания за вещината на терапевта си по акупунктура, пациентите трябва навреме да прекъснат лечението и да се обърнат към друг специалист.

 
В България има не малко иг­ло­те­ра­пев­ти със съответни сертификати и доб­ра тех­ни­ка. Налице е обаче и тенденцията да се започва лечение без оглед на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те осо­бе­нос­ти на па­ци­ен­ти­те. (Същото, за съжаление, се случва и в хомеопатията). Така из­кус­т­во­то на древ­ни­те ки­тай­ци губи автентичния си смисъл.

 Безплодие

Според повечето специалисти, практикуващи акупунктура, тя помага при безплодие, като регулира системите в тялото, подобрява кръвоснабдяването на репродуктивните органи и стабилизира хормоналните нива. Ефективността на този метод е особено висока, когато е в комбинация с други видове терапия на безплодие при жените. Установено е, че акупунктурата повишава процента на зачеванията при оплождане ин витро. Смята се, че това е така, тъй като иглотерапията успокоява нервната система и жените понасят по-леко стресиращите процедури.

 ...И за красотата

Освен терапевтичен, акупунктурата има и козметичен ефект. Иглите могат да се поставят и по лицето, с което спомагат за балансиране на енергията, подобряване на мускулния тонус и премахване торбичките под очите. За козметични цели акупунктурата се комбинира с билколечение и източен масаж.

 Гуинет Полтроу, Мадона и Шер се доверяват на акупунктурата за намаляване на бръчките.

*Бел. автора: Думата „иглотерапия" винаги ми навява една чудна асоциация - сещам се за зимата. В България - Страната на чудесата,  през последните години е практика с наближаването на зимния сезон хората да се подлагат на особена „ИГЛУтерапия". Половината от домакинствата изключват радиаторите, а домовете им се превръщат в балкански иглута. Чукането по клавиатурата на домашните компютри заприличва на особен вид морЖова азбука, актуалност придобиват задушевните вечеринки край бурканите с царска туршия и домашна сливова. Това е то - балканска иглутерапия!

 

Автор: Надя Йончева

 

 

Сподели: