Детска психология

Готовност за училище - Що е то?

Изборът на училище за първи клас в последните години стана истинско предизвикателство пред родителите, a понякога - и пред децата. Част от шумотевицата са и т.нар. „тестове" за първи клас или обследването на училищна готовност. В България тази процедура

Готовност за училище - Що е то?

Изборът на училище за първи клас в последните години стана истинско предизвикателство пред родителите, a понякога - и пред децата. Част от шумотевицата са и т.нар. „тестове" за първи клас или обследването на училищна готовност. В България тази процедура не е задължителна и всяко училище може само да реши какъв е начинът за прием в първи клас, освен обичайния набор от документи. Няма нищо неприятно - просто повечето родители остават изумени, когато разберат, че детето им трябва да се „яви на изпит" или „да положи тест за първи клас", което ще е решаващо дали ще бъде прието в избраното училище. И паниката започва... Родителите са объркани, децата - притеснени, незнанието какво точно ни очаква развихря градски легенди, слухове, „учене" вкъщи...

За радост, повечето от училищата предварително споменават в своите брошури или обяви наличието на форми за условен подбор за първи клас. Родителите могат да задават въпроси по отношение на процедурата и целта на обследването, да бъдат наясно какво ще се случи и как това повлиява на избора им. Често подобен „изпит" е всъщност разговор със специалист или наблюдение на група малчугани, които се занимават с рисунки, казуистични модели, свързани с поведението им в средата като цяло, прочуване на общи познания, натрупани от времето в детската градина. Целта не е да се отхвърли детето, а да се прецени до каква степен то е социално и психически готово за първи клас, какви са неговите адаптивни механизми и каква ориентировъчна прогноза може да се направи за неговото развитие спрямо спецификата на училището, в което кандидатства.

Обследването на готовност за пръви клас има за цел да констатира нивото в социалнопсихологически план на развитие, до което е достигнало детето. Проверява се в каква степен хлапетата познават социални модели и групи - семейство, детска градина; могат ли и как да общуват с другите; какви са установените поведенчески модели в различни ситуации, умеят ли да се самообслужват, разпознават ли цветове, храни, професии, животни, растения, как и какво помнят, как мислят, как говорят, какво е достигнатото ниво на фината моторика, как се ориентират в двуизмерно и триизмерно пространство и т.н. Никой не мери константни зания, нито търси академични достижения. Някои от формите имат прогностичен ефект, но той е по-скоро за ориентир на специалистите, отколкото за „диагноза". Има специализирани училища, провеждащи специфични тестове, за които семействата са предупредени предварително, тъй като се изисква подготовка през цялата година на подготвителната група. Там, обикновено, освен поведенчески и комуникативен модел, се обследват и параметри като концентрация на вниманието, фина моторика, моделно мозъчно конструиране, наблюдателност и др. В други учебни институции децата просто разговарят с училищния педагог или психолог, рисуват по зададена тема, броят, разпознават букви, разказват по картина или се използва друг подобен формат. Тук не е необходимо детето да се готви предварително, нито да се паникьосват родителите - просто специалистите търсят силните страни на хлапетата и установяват или отхвърлят наличието на дефицит, което е важно за първата учебна година от гледна точка на индивидуалната работа, адаптацията и усвояването на знания. В трети учебни институции децата престояват известно време в подготвителни групи, като се наблюдават внимателно почти същите параметри, поставят им се самостоятелни задачи и се проектират в бъдещ клас като ниво на социалнопсихична готовност.

В подготвителните групи колегите са наясно какво очакват началните учители и работят с децата в тази посока. Учебните програми, които избират, са насочени силно към подобряване готовността за първи клас и много голяма част от малчуганите са подготвени напълно за това. Остава да видят  и участват в избора на училището, да се запознаят предварително с бъдещата си учителка, да им се разкаже внимателно под каква форма ще се провеждат занятията, как се променя режимът и какви ще бъдат новите изисквания. Всъщност, за повечето момчета и момичета, е доста по-вълнуващо избирането на раница и аксесоари за училище, отколкото всичко останало. Затова, просто идете на този „изпит" спокойни и после оставете детето да се наслади на лятото от сърце и душа. Защото есента е мнооого близо...

 

Хенриета Илиева - психолог
Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина"

 

 

Сподели: