Раждане

„Нежно цезарово сечение“: мисията възможна

От тази година у нас се прилага т.нар. „gentle cesarean“ (от англ. „нежно цезарово сечение“), или секцио, приличащо на естественото раждане.

„Нежно цезарово сечение“: мисията възможна

Пионер в прилагането му е АГ болница „Шейново". Научете всичко за новия метод от директора на медицинското заведение д-р Румен Велев.

Д-р Велев, какви са спецификите на цезаровото сечение, което наподобява естественото раждане?

Целта на този тип цезарово сечение е чисто психологически да се доближим максимално и да наподобим естественото раждане. По начин, по който то се случва, когато жената ражда нормално. Т.е. да я направим съпричастна на процеса на раждането. Това, разбира се, е условно казано, защото тя е в анестезия и не може ефективно да се напъва. Но независимо от това, самият процес на изваждане на бебето от матката, след освобождаването на главичката и на раменния пояс, става с помощта на нейно усилие. Жената се напъва, за да може бебето под силата на нейното усилие да излезе. Освен че така ни помага, тя вижда целия този процес. Иначе самото цезарово сечение като техника няма отлика от техниките, които съответният оператор използва при традиционния метод. Разликата е в това, че самият процес на изваждане на бебето е доста по-бавен: от порядъка на 3-4 минути, което определя индикациите и условията, при които можем да го правим.

Не можем да извършваме този тип цезарово сечение, когато имаме спешна ситуация и бебето трябва да бъде извадено много бързо. Тази техника обикновено се използва при главични предлежания и при планови цезарови сечения. Тогава, когато няма заплаха нито за майката, нито за бебето. И няма нужда от бързина за изваждане на бебенцето. Важно е, разбира се, и майката да е съгласна. Тя е пряк наблюдател на случващото се.

Разкажете повече за етапите на „нежното цезарово сечение".

След като направим разреза на матката и стигнем до бебето, с мануална помощ израждаме главичката. Изчакваме известно време бебенцето да се адаптира. Ако има нужда, почистваме носоглътката от аспирации и околоплодна течност. Тогава е първото проплакване на бебето - изключително силен психологически момент за майката, който я тонизира и й дава сили за следващите действия. Следва много бавно и внимателно освобождаване на раменния пояс. Майката започва да се напъва и чрез силата на тези напъни постепенно от оперативния разрез се изражда цялото бебенце, наподобявайки процеса на израждане през естествените родови пътища. Когато бебенцето вече е изродено, ние го поставяме на гърдите на пациентката. Така тя веднага може да го погали, да го целуне. Изчакваме и чак тогава прерязваме пъпната връв. След което предаваме бебенцето на неонатолога, който допълнително извършва преглед. И след това отново бебенцето се дава на майката, за да може тя пак да го види.

С какво този подход е по-щадящ към бебето и майката?

Времето от разреза на матката до изваждането на бебенцето и до показването на майката трае около 4-5 минути. Това е по-бавен процес. За разлика от стандартното цезарово сечение, при което всичко буквално може да стане за секунди, максимум минута, минута-две. Затова този тип цезарово сечение се нарича „gentle", т.е. доста по-нежно и внимателно. Това го прави по-щадящо за бебето и за майката, защото тук нямаме нужда от бързина и прилагане на различни прийоми, с цел по-бързо изваждане на бебенцето.

Методът е изключително атравматичен и благоприятен за майката и за бебето.

В кои страни по света се прилага методът?

Този метод се практикува в Англия и в Щатите. Там е започнало прилагането му най-напред. Но в различни модификации вече се практикува на много други места по света. Всъщност, някаква специфика на метода няма. Това е едно просто по-внимателно и по-атравматично изваждане на бебенцето с участие на майката. Ползата от метода е чисто психологическа - да накараме майката да има усещането, че участва със своите сили в процеса на раждането. Което при цезаровото сечение, за разлика от нормалното раждане, не е така. При жени, които искат да родят по нормален път, но им се налага да бъдат оперирани, този процес няма как да бъде осъществен. Т.е. те усещат някаква вътрешна неудовлетвореност, че не са направили всичко за раждането на своето бебе. Този метод им дава възможност това усещане да бъде минимализирано. Майката, независимо от това, че ражда с цезарово сечение, което се извършва от лекар, участва в този процес.     

Колко са извършените раждания от този тип досега?

Направили сме доста, може би над 30-40 такива цезарови сечения.

Има ли интерес от страна на майките у нас към новия метод?

Да, има интерес. Това, което ми прави впечатление, е, че все още има известен страх у майките да гледат самия процес на израждане на бебенцето. Притесняват се. Искат бебето да бъде извадено по този начин, участват в процеса, напъват, когато трябва да се изражда тялото на бебето, но не искат да гледат. Но има и пациентки, които желаят да участват много активно в целия процес. Те са най-доволни и най-щастливи от този метод, защото той е насочен единствено и само към жените. Той, от наша гледна точка, няма някаква специфика - няма нищо по-различно от техниките, които използваме рутинно за извършване на цезарово сечение. Но тъй като психологическите аспекти на раждането са изключително важни, ние все повече обръщаме внимание на това. Аз смятам, че този тип оперативни интервенции ще намира все повече място в нашата практика. И ние трябва да сме готови за това. Защото „нежното цезарово сечение" е един психологически реверанс към майките, които не могат да родят нормално, да се почувстват така, както биха се чувствали, ако процесът на раждането стане по естествен път.

Интервю на: Ива Лалова

 

Сподели: