Новини

„Шейново“ и МБАЛ „Ихтиман” обединиха усилията си за подобряване на майчиното и детско здраве

Директорът на II САГБАЛ „Шейново“ д-р Румен Велев и старшата акушерка в неонатологичното отделение на болницата Диана Търнева представиха успешната реализация на проекта в партньорство с МБАЛ Ихтиман „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоста

Директорът на II САГБАЛ „Шейново" д-р Румен Велев и старшата акушерка в неонатологичното отделение на болницата Диана Търнева представиха успешната реализация на проекта в партньорство с МБАЛ Ихтиман „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население".

Основната цел на проекта е осигуряването на здравна информация, здравно образование и консултации с цел повишаване на общата здравна култура и разбирането за адекватни грижи и поведение по време на бременност. Провеждането на здравно-информационни кампании сред групи, поставени в риск, е първа и основна стъпка към опазване здравето на децата и техните майки. Този проект даде възможност и доведе до преки резултати за подобряване на здравната култура и образование сред ромската общност.

Чрез дейности по проекта са достигнати:

§  250 бременни жени и родилки (в това число и представители на целевата група от ромски произход - 100 души);

§  850 новородени и деца до 3-годишна възраст и техните семейства (включително 450 от ромски произход).

Общата стойност на проекта, финансиран чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, възлиза на 231 623,26 евро.

 

 

Сподели: