Тя и Той

Академия за родители

В представите на повечето жени майчинството слага край на обучението. В съвременния свят обаче, съществуват все повече възможности за образование, независимо от факта, че сте бременна или вече имате деца. Една от тях е обучението в City University. В него

Академия за родители

В представите на повечето жени майчинството слага край на обучението. В съвременния свят обаче, съществуват все повече възможности за образование, независимо от факта, че сте бременна или вече имате деца. Една от тях е обучението в City University. В него вие можете да учите в удобно за вас време по модерния дистанционен метод, набиращ скорост през последните години. Той е предпочитан именно заради това, че позволява да носите 2 /или повече/ дини под една мищница.

Малко история

City University of Seattle e основан през 1973 г. в Сиатъл, щата Вашингтон, САЩ и е най-голямото частно висше училище в северозападните щати. Стартирал първоначaлно като Сити Колеж, през 1982 той е преименуван на City University.  Това е един от първите университети в САЩ, които откликват на Карнегиевата комисия за предоставяне на гъвкави и удобни форми на образование за работещи възрастни.
През 2007 г. университетът е преименуван на City University of Seattle.

Принципи

 • Обучението продължава през целия живот и трябва да отговаря на студентските стремежи;
 • То трябва да бъде на достъпни цени и организирано по възможно най-удобен начин за студентите;
 • Възможността за обучение трябва да бъде отворена за всеки, който желае да постига и успява.

Университетът е акредитиран от Асоциацията на северозападните американски щати за училищата и колежите. Член е на Американската асоциация за администрация на колежи и прием на студенти, Американската асамблея на бизнесколежите, Американския съвет по образованието, Комисията на северозападните американски щати за колежите и университетите, Международната асамблея за бизнесколежи, Националната асоциация на независимите колежи и университети, Вашингтонската асоциация на училищните администратори, Международния съвет за отворено и дистанционно образование и Института за международно образование.

Програми

City University of Seattle предлага над 70 образователни програми, водещи до бакалавърска и магистърска степен по бизнес, компютърни науки и образование в 26 кампуса в целия свят: САЩ, Канада, Мексико, България, Гърция, Румъния, Словакия, Чешка република, Китай. Има повече от 40 000 възпитаници по света.

През 1999 г. City University of Seattle in Bulgaria стартира първата американска акредитирана MBA програма в София. 
През 2002 година в партньорство с Международното Висше Бизнес Училище - Ботевград открива и бакалавърска програма по бизнесадминистрация в Правец.
Международното Висше Бизнес Училище е едно от първите частни висши учебни заведения в страната, легализирано от XXXIX Народно събрание на Република България и е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация (Държавен вестник, бр. 75 от юли 2002 г.).
Включени в Структурата на Международното Висше Бизнес Училище, програмите на City University of Seattle in Bulgaria получиха и българска акредитация. По тази причина завършилите получават две дипломи - американска, издадена от централната в Сиатъл и българска.

Обучението по програмата за бакалавърска степен по Бизнес администрация се провежда в Правец, а магистърската - в София.

Партньори 

Други партньори на City University of Seattle in Bulgaria са Лукойл, Американската търговска камара (American Chamber of Commerce), Майкрософт - България, Хюлет-Пакард България ЕООД, Coca-Cola Bulgaria, Landmark Property Bulgaria, Balkan Accession Fund, UniCredit Bulbank, Райфайзен Банк, 3M, Cisco, Софийска Вода и др.
MBA програмата откликва на предизвикателствата, пред които са изправени работещите професионалисти. Студентите в тази програма имат разнообразен опит от над 15 отрасъла. Повечето от тях имат поне 3 години професионален стаж и са частни предприемачи или заемат управленски позиции на средно и високо ниво в мултинационални компании, работещи в България. Над 95 % от MBA студентите работят на пълен работен ден, докато се обучават в програмата. Най-важната причина да завършат MBA е стремежът да бъдат конкурентоспособни, да развиват професионализма си и да имат достъп до широка мрежа от потенциални партньори или работодатели.

MBA програмата е разделена на две части - 10 основни бизнес курсове, последвани от 5 специализирани в зависимост от избраната специализация.

Специализации:

 • Финансов мениджмънт
 • General Management
 • Mаркетинг

Модерно обучение

Студентът има възможност да промени областта на своята специализация след началото на програмата. Започвайки през месец октомври, януари или април, всеки студент е задължен да премине през 15 петседмични курса, за да завърши успешно. City University of Seattle in Bulgaria е усвоил хибридна форма на обучение, която съчетава дистанционния онлайн формат и традиционния аудиторен метод на обучение. Част от курса е посветена на индивидуална работа на студентите, а друга част се състои от семинари с преподаватели. Семинарите във всеки курс имат обща продължителност 30 академични часа и се провеждат в извънработно време и през уикендите. Цялото обучение се извършва на английски език. Курсовете се водят от американски и европейски преподаватели, повечето от които имат солиден практически опит в бизнеса.

City University of Seattle in Bulgaria предлага плаващ прием. Заявления за кандидатстване се приемат по всяко време през академичната година. Тя може да стартира през октомври, януари или април. Няма възрастова граница и всеки, който притежава бакалавърска степен по каквато и да е специалност, може да кандидатства за магистърска степен по стопанско управление - MBA.

Всеки студент на City University of Seattle in Bulgaria разполага с неограничен достъп до онлайн базите-данни на университетската библиотека, които съдържат 16 000 американски списания и вестници в пълен текст, както и десетки хиляди електронни книги в областта на бизнеса и информационните технологии. Това е уникално предимство за студентите в България, тъй като по този начин те ползват фирмена информация и маркетингови проучвания за бизнеса в целия свят.

Магистърската програма се провежда в София, Младост 4, Бизнес парк.

Над 350 студенти са завършили магистърската програма в София и 80 са се дипломирали като бакалаври в Правец.

Студентите, които записват MBA програмата, идват от следните отрасли:

 • Фармация и здравеопазване - 15%
 • Финансови услуги и застраховане - 12%
 • ИТ и телекомуникации - 12%
 • Промишленост и инженерство - 11%
 • Дистрибуция и търговия на дребно - 10%
 • Консултантска и научна дейност  - 7%

Те работят в утвърдени български и международни фирми.

Възпитаниците на първия бакалавърски випуск, който се дипломира през 2006 г., бяха приети на работа в банковия и финансовия сектор, (UniCredit Bulbank, Райфайзен Банк, ОББ), ИТ бизнеса, фармацевтичния бизнес, търговията, малкия и среден бизнес. Особено търсени са от чуждите компании, заради практическите умения, които получават в City University и специалната им подготовка по международни финанси, пазари и счетоводство, както и перфектните комуникативни умения на английски език.

Прием

Както всички американски университети, City University приема по документи и представяне на един от следните сертификати за владеене на английски език: TOEFL, UCLES, IELTS или специалния тест на City University т.н. Accuplacer Test.
Магистърска степен по бизнес администрация - MBA
    Специализации:
            -  Финансов мениджмънт
             -  Общо управление
             -  Mаркетинг

Сред изучаваните дисциплини са: Икономика на управлението; Правни системи и глобална икономика; Управление на маркетинга; Счетоводство, Мениджмънт на информационни системи, Принципи на финансиране; Количествени методи за управление; Мениджмънт на човешки ресурси; Международен бизнес  и др.

Бакалавърска степен по бизнес администрация - BsBA
     Специализации:
              - Общо управление
               - Маркетинг
               - Електронна търговия
               - Информационни системи/технологии      

Част от изучаваните дисциплини са: Въведение в микроикономиката, Въведение в макроикономиката, Международно право, Българско търговско право, Счетоводство, Финансови организации, Бизнес комуникации, Международни отношения; Бизнес стратегии, Международен бизнес, Електронна търговия, Интернет маркетинг и др.
Бакалавърска степен по приложна психология стартира през октомври  2007 г.

Приятно учене!

 

 

Сподели: