Lifestyle

БЕБЕШКИ РЕЧНИК

За „специалния” език, на който говорят децата ни

БЕБЕШКИ РЕЧНИК

Бебешки му работи... иди разбери какво означава онова неспирно бърборене, съпроводено с ентусиазириани жестикулации като на голям човек! Колко пъти сте изпадали в подобна ситуация, в която малчуганът ви се мъчи да ви обясни нещо, но то е на такъв патагонски език, че е просто мисия невъзможна! И в същото време има десетки други думички, които карат и мамите, и татковците, и бабите, и дядовците да плачат от умиление!

С уговорката, че всяко дете е наистина уникално създание, което се развива по свой собствен начин, специалистите са приели определени норми на поведение по отношение на изказа при детето. Речта преминава през различни етапи и закономерности, които са приблизително еднакви за всички деца, казват изследователите й.

 

Подготвителен етап - до 1 година:

  • 0-4 месеца- гука, плаче по различен начин в зависимост от причината; обикновено първо се появяват гласните звукове А, О, У, защото са по-лесни за изговаряне, след това идва ред на П, М, Б и продължава със съгласните Г, К, Х.
  • 4-6 месеца- гука и изпробва различни звуци, може да покаже чрез звукове или жестове, че има нужда от нещо.
  • След 6-ия месец - срички „па-па", „ба-ба", „та-та", „да-да", „ма-ма" - т. нар. лепетна реч. Това не е говор, а подготовка за истинската реч, не всяко дете преминава през този етап. Обикновено по този начин детето изразява своето настроение.
  • 7-12 месеца- гукането преминава в „бу", „ойле" и всякакви други звуци. Детето с интерес се вслушва в речта, появяват се първите кратки думи, които нерядко звучат неразбираемо.

 

Първоначално овладяване на езика - до 3-тата година:

  • Около 1-вата година - първите осмислени думи, лесни за изговаряне, двусрични.
  • 1-2 години- научава нови думи всеки месец, задава въпроси от по две думи, които се произнасят все по-ясно.
  • Около и след 2-рата година - появява се първата фраза или смислено свързване на няколко думи в просто изречение. Детето има дума за почти всичко от заобикалящата го среда.
  • Около 3-тата година средният капацитет от думи на едно дете е между 800 и 1000, то задава въпроси, може да разкаже какво му се е случило.

Обогатяване и развитие на речта - до 7-ата година.

Усъвършенстване на речта - в периода на училищното обучение.

Съществува ли обаче „специален" и универсален език, на който говорят мъниците, като в онзи старичък вече филм с Джон Траволта „Виж кой говори"?  Дали бебешкото кряскане се смята за „разговор" между равни и възможно ли е звукът „ггъъъ" при съседското хлапе, което е на 18 месеца, и вашето 8-месечно мъниче да означава едно и също нещо - „Искам гуш!", например. Или е просто съвпадение?!

Попитахме Евелина Лавчийска, психолог, и Румяна Ивайлова, логопед от фондация „Стела Богомилова":

Първите опити за контакт на детето чрез звуково общуване са през периода на лепета (бърборене чрез срички и различни звуци, например па-па, ба-ба, ма-ма и прочие). Овладяването на фонологичната система на езика от детето има връзка с развиващата се способност да възприема различията между звуковете. Появата на звук „Г" е нормален ход в онтогенетичното речево развитие на детето и не може да означава нещо. Думата носи значението, след като звуковете се синтезират или подредят в нея.

От 8 месеца до 18 месеца речта и говорът се развиват с екстремна бързина. Детето на 8 месеца се учи да произнася звуци, имитира  възрастните, без да разбира винаги смисъла, като ехо. Факт е, че „гуш" е част от дума, която започва със звук „Г" и детето я е възприело от възрастните и най-вероятно я свързва с някакви действия от тяхна страна. Но това не означава, че то я разбира по същия начин, както ще я използва след една година.

Доколко родителите са в състояние да „четат" бебешкия език и как да се ориентират, какви полезни съвети бихте им дали?

Детето усвоява най-напред значението на думата. Като първите думи се възприемат и съотнасят изцяло към даден предмет. В периода на лепета преобладават т. нар. „еднословни изречения", при които значението се изменя в зависимост от ситуацията. Напр. „мама" може да означава „ела тук!", „ето я мама!", „гладен съм!" и т. н.

До каква степен активността на родителите да говорят отрано на детето, буквално от пеленаче, да му четат приказки, да му пускат музика дава отражение върху ранното проговаряне?

Активността на родителите има значение и подпомага речевото развитие на детето, когато се прави с любов, а не от амбиции. Не само приказките, музиката, разговарянето с детето, но заниманията и игрите с него също повлияват доброто развитие на всички психични процеси.

Говорът и изказът на децата трябва да се стимулира предимно чрез игри, тъй като основната дейност на детето е играта и развитието на речта се сформира в тясна връзка с игровата му дейност.

Кога се смята, че едно дете проговаря рано?

Детето е проговорило тогава, когато е овладяло всички звукове в речта и ги свързва в думи, кратки фрази, изречения. Има богат речников запас, който към 3 години може да съдържа 1000-1500 думи.

А когато още от 6-месечна възраст започва да казва „мама", „ам-ам", „баба" - доколко това е осъзнато или са просто срички?

Това е възраст, при която се усъвършенства случайното бърборене („да-да-да", „ма-ма-ма"). Съгласните се сливат с гласните, които са предходни при овладяването на речевата система. Детето се опитва да имитира чути звуци и води с възрастните своеобразен диалог, като едновременно с това се вслушва и в тяхната реч. Постепенно започва да разбира смисъла на думите. Може за известно време да замълчи, за да провери реакцията на възрастните.
А доколко това е предпоставка за умно, будно дете и показва, да речем, високо ниво на интелигентност?

Това не е предпоставка за някакъв интелект или свръхнадареност на детето. Това е нормално онтогенетично развитие. Много важно за едно дете е движението и развитието на общата моторика, а впоследствие и на фината, защото движението стимулира мозъка. Детето не бива да бъде лишавано от манипулации с ръцете, игри в басейн от топки, катерене, плуване и др., защото именно тези движения развиват мозъка и неговата дейност.

Теоретически има критерии и периоди за норма на развитие на речта и езика, но практиката показва, че има и деца, проговорили по-късно, като езикът и речта им с бърз темп достигат нормата.

До каква степен е проблем бебешкото говорене след 3-годишна възраст и какви биха могли да бъдат последствията, ако не се вземат мерки?

Говорът на детето се изчиства от неправилното говорене постепенно, когато то е готово за това. Но ако  речта на детето продължава да бъде бебешка и неправилна и се задълбочава година или две след 3-годишна възраст, трябва да се обърнете към специалист.

Родителите са речев и езиков образец за детето, то говори така, както те говорят вкъщи - интонация, тон, речеви и граматични грешки. Да се избягва употребата на умалителни имена на животни и други предмети. Да се приема детето като личност - това са най-важните съвети, които трябва да запомнят родителите!

Автор: Дими Тодоров

 

 

Сподели: