Здраве

Бедствено положение. Как да защитим децата?

Това са случаи, които се надяваме никога да не се случват. Случаи, които не бихме пожелали и на най-злия си враг. Случаи, които преобръщат целия живот.

Бедствено положение. Как да защитим децата?

Това са случаи, които се надяваме никога да не се случват. Случаи, които не бихме пожелали и на най-злия си враг. Случаи, които преобръщат целия живот.

С надежда никога да не ви се налага да използвате информацията от редовете по-долу!

В случай на възникване на бедствена ситуация е необходимо да запазите спокойствие, да изпълнявате препоръките и съветите по защита, предавани по масовите средства за комуникация.

Началото:

В България е създадена национална система за съобщаване и информиране на населението в случай на бедствие, която работи на цялата територия на страната. Предаването на информацията за случващото се, се прави чрез извънредно предаване по радиото и телевизията, като преди започването се пуска сирена, която означава „Внимание!". Този сигнал привлича вниманието на населението към последващото съобщение. Особено внимание се отделя на хората, работещи и живеещи в близост до потенциални опасни обекти. Информацията за предстояща опасност или вече случила се авария или бедствие, се предава първо в детските, учебните и медицинските учреждения, които се намират в зоната на възможните поражения. С получаването на сигнал за бедствено положение родителите, роднините (възпитатели, учители или възрастни, намиращи се близо до деца без надзор) задължително трябва да предприемат всички мерки, които се съобщават, за да се осигури безопасност на децата. Такива мерки, в зависимост от обстановката, могат да бъдат: евакуация на децата заедно с родител (възрастен), оказване на медицинска помощ, създаване на нормални санитарно-хигиенични условия, осигуряване на храна. Министерството на извънаредните ситуации и Гражданска защита са органите, които организират, ръководят и отговарят за защита на населението при бедствия и аварии. Съществуват разработени планове за евакуация и действие при тези ситуации, с които трябва да са запознати всички граждани на страната.

При авария, химическо заразяване, природно бедствие (наводнение, земетресение, пожар), терористичен акт

В тези ситуации се организира евакуация, като се осигурява изход към безопасен район, където има благоприятни условия за временно пребиваване.

С вас трябва да вземете:

Документи (вашите и на детето); пари; респиратор; марли; дрехи и обувки, според времето; питейна вода, мобилен телефон, при наличие на такъв. На малките деца, които са още в предучилищна възраст и по-малки, трябва да пришиете към дрехата етикет с имената, адреса и телефон за връзка.

Трябва:

Максимално да запазите самообладание и да спазвате всички указания и нареждания на ръководителя. Трябва бързо да отидете и да се запишете в регистъра и да се отзовете на указания пункт за евакуация. В бедствени ситуации е най-добре, когато децата са при родителите или роднините, където се чувстват по-защитени и спокойни. Затова е изключително важно да се следи детето да не е разделено от тях. Ако е в училище, детска градина или друго учреждение по време на бедствието, учителката или лицето, което отговаря за учениците е задължено да уведоми държавните органи и родителите, за да могат да се погрижат за децата и да са заедно с роднините си. Ако все пак с родителите и близките се случи нещо, държавата се задължава да поеме всички грижи и защита над детето. Тези деца не се считат за сираци и не могат да бъдат осиновявани, докато не се установи със сигурност съдбата на родителите и близките.    

Медицински услуги:

В случаите на бедствия и аварии на децата трябва да бъде осигурена квалифицирана медицинска помощ, оптимални санитарно-хигиенични условия, вода и пълноценно хранене. Особено важно е да се подкрепя кърменето на малките бебета. На местата, където се събира маса хора болестите се разпространяват много бързо и лесно. На всички деца на бежанци или изпаднали в бедствено положение трябва да им се направят ваксини, съгласно препоръките на националното здравеопазване и министерството по бедствия и аварии. Ваксинацията трябва да бъде изпълнявана с различни, индивидуални игли и спринцовки.

Психологична реакция:

Много често срещано явление в резултат на терористичен акт, въоръжен конфликт и други, свързани с насилие ситуации децата да загубват свои близки, а обичайното обкръжение и родните места да останат надалеч, и по този начин да изпитат чувство на самота и страх. Това е нормална реакция на психиката, особено на детската, когато болката е проява на стрес. Много деца се затварят в себе си, а други стават агресивни. Затова е важно родителите да обръщат по-специално внимание на децата си, да им говорят, да ги изслушват, да им дават възможност да изразяват страховете и впечатленията си. Защото, ако детето не получава нужната помощ и подкрепа, неговите страхове могат да се задълбочат. Понякога мъниците на възраст между 3 и 6 години се чувстват виновни за това, което се е случило. Децата на тази възраст имат нужда от подкрепа, внимание и грижа от страна на възрастните. По-големите деца, обаче, разбират ситуацията, доколкото е възможно, разбира се.  

Как да успокоите детето?

За да се почувстват по-спокойни и защитени, трябва да се опитате възможно най-добре да пресъздадете обичайната за тях среда. Ако например сте изселени в безопасен район за временен престой, се опитайте да организирате ежедневието на детето така, както е протичало и преди - училище, детска градина, игри с връстници, спортни мероприятия, режим на хранене и спане. Ако стресът се задълбочава и приема по-остър характер може да:

- Организирате рисуване и игри с кукли и играчки. Те помагат на мъниците да изразят чувствата си и да се приспособят към обстановката. Разиграйте сцена от ежедневието ви преди бедствието, това ще му помогне да преодолее преживяното.

- Необходимо е да предразполагате децата да казват всичко, което ги безпокои и да ги поощрявате да се изразяват, но в никакъв случай не ги притискайте. Те имат нужда от слушатели и възможност да разкажат за преживяното.

Особена опасност представляват взривоопасните предмети и боеприпаси. Задължително е да осигурите безопасно място за децата за игра и да им забраните да вземат и пипат непознати предмети и да играят с тях. Главна причина за нещастните случаи е неразумното поведение на хората и най-вече на децата и подрастващите към взривните предмети и боеприпаси. Те са изключително опасни, защото в резултат на въздействието на влагата се образува химическо съединение, което може да избухне дори при най-лек допир.
 

Автор: Биляна Цветкова
Консултант: д-р Христина Шкодрова,
педиатър, детски кардиолог,
лектор по първа долекарска помощ за деца към БЧК

 

 

Сподели: