Нашият дом

Царска маса

Прекрасните златни ритони и сребърните чаши и купи от тракийските съкровища, според историците, са използвани от владетелите в ритуални угощения.

Царска маса

Прекрасните златни ритони и сребърните чаши и купи от тракийските съкровища, според историците, са използвани от владетелите в ритуални угощения. В тези отдавна отминали времена съдовете и приборите за маса и тяхното подреждане са били важен елемент в битовата култура. В тях се е отразявал не само религиозният мироглед, но и социалният статус. Векове наред изящната подредба на масата е била привилегия само на богатите и владетелите. Докато не започват буржоазните революции и останалите без работа придворни готвачи и камериери не разпространяват сред по-широки слоеве на населението правилата за подреждане на благородническите маси.

Някои от тях са се запазили до днес, други са отпаднали, а на тяхно място са развити и утвърдени нови. Например днес на масата почти не се използват сребърни предмети, освен приборите и свещниците, тъй като се смята, че не е добре храната да се докосва до метала. Ако се използват все пак сребърни чинийки за хляба, подноси за торта или съдове за сладки и соленки, те се покриват с книжни или платнени салфетки.

НЕОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

Прилагането на различните други правила зависи преди всичко от повода и менюто, което ще се сервира. При неформални обеди и вечери се поставя обикновено една голяма подложна чиния, в нея се слага салфетката, а отстрани се нареждат приборите. Вилиците се поставят отляво по реда на използването им, ножовете - отдясно с острието към чинията. Ако се сервира супа, лъжицата се поставя отдясно до ножовете. Над тях стоят чашите - за вода и за вино. В неофициална обстановка, вместо покривка, може да се сложат индивидуални платнени подложки или тесни дълги покривки - тишлауфи.

ФОРМАЛЕН ОБЯД

При формалното сервиране покривката от памук или лен е задължителна, както и индивидуалните платнени салфетки от същата материя и в тон с покривката. Освен вече изброените прибори, които по брой съответстват на броя на ястията, се поставят и приборите за десерта - над чинията. Ако към менюто се сервират няколко вина, се поставят чаши, съобразени със сорта и стила им, но не повече от четири броя. Обикновено вляво се поставя и чинийка за хляб с нож за масло. Ако в менюто присъства ястие, изискващо използването на специфични прибори, те се поднасят заедно с него. Например за охлювите - щипка и двузъба вилица, за рибата - широк плосък нож, с който могат да се вадят

костите.

ИНОВАЦИИ

С навлизането на различни национални кухни, заедно с новите вкусове на масата се появяват и нови прибори и правила за хранене. Далекоизточните ястия се ядат с клечки, които се подпират на специални красиво изработени поставки и се подреждат успоредно на масата пред ястията. Храната по-често се сервира в купички и съдове, които се подреждат на индивидуални подноси. В близкоизточните страни на места все още се спазва обичаят да се яде само с дясната ръка, в Индия и някои индийски ресторанти по света храната се сервира върху бананови листа, вместо в чинии. А запалените планинари са измислили прибор, съчетаващ в едно нож, вилица и лъжица и се наслаждават на трапези с просторни изгледи.

Независимо какви правила за подреждането на масата се спазват, най-важно си остава усещането за хармония, за взаимно допълване между храната, напитките, украсата, чашите и сервизите. 


Автор: Ирина Иванова

 

 

Сподели: