Lifestyle

Да си спомним всичко! Как се развива детската памет

Човешката памет може да съхрани гигантско количество информация. Ако говорим за възможностите на паметта на детето, то те практически са безгранични.

Да си спомним всичко! Как се развива детската памет

Човешката памет може да съхрани гигантско количество информация. Ако говорим за възможностите на паметта на детето, то те практически са безгранични. Нека видим как се формира и развива детската памет.

Това си спомням, това не

Смятате, че вашето бебе не може да си спомни събитията от вчерашния ден, миналата седмица или месец? Или напротив, във вашата представа мозъкът на новороденото прилича на компютър и съхранява цялата информация без ограничение? Действително, мъниците ту изненадват родителите си с мълниеносно запомняне на нови образи, думи, изрази, ту ги обезкуражават като забравят на следващия ден посещението в зоопарка и всички видени животни се сливат в паметта на детето в една сива маса... А след месец детето вече и не помни, че е било там! Обяснение на всички тези странности може да се намери във физиологичните особености на детската памет в различна възраст.

ФАКТ
 Когато учените си поставили за цел да обозначат с число колко единици  информация може да съхрани мозъкът на 3-годишно дете, цифрата се оказала не просто внушителна - след единицата следвали десет и половина милиона километра от нули!

Хора в бяло

Някъде към 6 месеца у мъника се формират първите емоционални реакции, могат да се появят и страхове. Един от най-разпространените е към човек с бяла престилка. По време на лекарските процедури бебето изпитва маса неприятни емоции. При това, то още не е способно да разбере защо докторът го „измъчва". Резултатът - виждайки човек с бяла престилка, пеленачето започва да плаче.

От раждането до годинка

Съгласно изследвания, част от мозъка, отговаряща за паметта, съзрява напълно към 9-10-и месец. На 6 месеца някои бебета вече имат своите първи спомени. Физиологията на дадения етап от развитието предполага термини като „привикване" и „опознаване". Дори едномесечното бебе може да привикне към определено положение или поза по време на кърмене и започва активно да възпроизвежда сукателни движения, щом го поставите така. След 3-4 месеца мъникът може да запази в паметта си особено значими образи. Например, е способен да разпознае лицето и гласа на мама и татко.

Преди всичко от детството си спомняме не конкретни факти, а емоции и усещания, породени от тях. Специалистите свързват с това няколко фактори - физиологическата особеност на паметта на детето в ранна възраст (тя е с кратковременен характер), а също и отсъствието на възможност на все още зле говорещия мъник да свързва събитията с думи.

Къде е мама?

Ако през първите 6 месеца от живота си бебето открива способността да изучава предметите, то през втората половин година то демонстрира възможност да възстановява образа на предмета по памет. Простият и ефективен начин за оценяване на умението на детето да помни се състои в това да го питате къде се намира известен за него предмет. Като правило, детето започва активно да го търси с очи.

10,8% от най-ранните спомени на възрастните са свързани с двегодишна възраст.

74,9% от спомените са свързани с периода от 3-4-годишна възраст.

11,3% - спомени от първата годинка.

2,8%  - спомени от шестмесечна възраст, като спомените са размити и с неясен характер.

Упражнения, развиващи паметта на детето от 0 до 1 годинка

- Когато сте на разходка с 5-6-месечното си бебе, му разказвайте за обкръжаващите го предмети. Помогнете на мъника да се съсредоточи върху някой предмет, разкажете му нещо интересно, дайте му да го докосне, ако това е възможно.

- С 8-месечния мъник може да поиграете на „открий предмета". Пред очите на детето скрийте една от играчките под пелена. Щом го намери, го скрийте на същото място. А след това, така че детето да види, го скрийте под друга пелена. Обърнете внимание, бебето трябва да следи движенията ви, нормално е известно време да търси играчката на предното място. Това се случва, защото именно предното „скривалище" е останало в паметта му. Ако редовно играете тази игра, то скоро ще забележите, че времето за намиране намалява.

- На 9 месеца са подходящи игрите с пръсти или гимнастика, където действията са свързани с думи.

От 1 до 3 годинки

През този период движението е с най-голямо значение за паметта. Мъникът запомня различни движения и действия. Но все още не са достигнали до автоматизъм и, ако престанете да ги повтаряте постоянно, мъникът скоро ще ги забрави. В тази възраст всичко се запомня самостоятелно, т.е. паметта се явява непроизволна. Децата попиват като гъба информацията от заобикалящото ги - всичко, което е свързано с тяхната дейност, всичко, което им е необходимо, интересно, всичко, което предизвиква силни емоционални реакции. Изследвания показват, че преди всичко се запомнят събития или образи с отрицателна окраска, след това положителни и накрая неутралните.

На 3-5-годишна възраст въображението и паметта са тясно преплетени. В съзнанието на детето често се смесват това, което е в действителност и това, което си е измислило само. Освен това, то е на 100% уверено в реалността на въображаемите събития.

Време за изучаване на английски

В ранна предучилищна възраст се отделя така наречената словесна памет (след това тя се слива със смисловата). Именно затова специалистите препоръчват да се започне обучаването по чужд език преди училище. Обучението се състои в 70% от изучаване на граматика, която трябва просто да се наизустява. В тази възраст мъниците са способни не само да възприемат някаква информация, но и да я възпроизвеждат. Мъникът може изведнъж да си спомни за неща, случили се преди дни, за които вие вече сте забравили... най-често се проявява неочаквано и под въздействието на някакъв външен фактор, оказал силно впечатление. Например, усетило аромата на цъфнал люляк, детето си спомня миналогодишната разходка, когато въздухът е бил изпълнен със същия мирис. Все пак в тази възраст мъникът още не умее да управлява своята памет и спомените му могат да бъдат откъснати, несвързани.

Утре ще си спомня

За детето на 3-5 годинки е характерен „смътният спомен" - реминисценция, когато веднага след възприемане на нова информация, детето може да не възпроизведе нищо, но на следващия ден е способно да ви даде целия обем информация. Преди всичко много е вероятно информацията да е изключително обемна или сложна за мъника, нервните клетки се затормозяват и не могат да я осмислят веднага и напълно и им е необходимо известно време.

Дългосрочна памет

В средна предучилищна възраст сведенията се „закрепват" в главата толкова трайно, че може да си ги спомните и като възрастни. Това е така, защото детето развива тези части на мозъка, които отговарят за дълготрайната памет. Преди всичко се припомнят факти, свързани с емоционално отрицателна окраска - опарване, нападение от куче и други. Повечето спомени на възрастните от детството са именно от този период.

Тренировка на мозъка

На всички е известно, че мускулите могат да увеличават размера си и да стават по-силни в резултат на редовни тренировки. Същото може да се каже и за паметта. Дори и да е природна (генетично обособена) паметта на вашето дете не е така силна и вие може да я усъвършенствате с помощта на различни игри и упражнения.

Метод за оценяване на нивото на детската памет

Нивото на паметта на детето съответства на възрастта, затова се възползвайте от методиката на Реан. Тя се препоръчва за деца в предучилищна възраст, като започва от 3-годишни. Ще имате нужда от 3 комплекта картончета - 5-7 см по 16-25 карти във всеки комплект (колкото е по-голямо детето, толкова по-голям е броят на картите). Бройката трябва да е такава, че да може да се раздели на 4 групи, например, животни, плодове, дрехи, прибори. Самото тестуване включва 3 етапа, всеки от които се препоръчва да се провежда през ден.

Първи етап

На детето се демонстрират картинки от първия комплект една след друга, но не му поставяте задача да ги запомня: „Ще ти покажа картинки, а ти внимателно разгледай всяка от тях". След това го помолете да назове изображенията, които е запомнило.

Втори етап

Предложете на детето да разпредели картинките от втория комплект на 4 групи на принципа: кое към кое принадлежи. След изпълнението на заданието съберете картинките и помолете мъника да си припомни и да ги изброи по групи.

Трети етап

Предлагате да запомни колкото може повече карти от третия комплект, за да си ги припомни после. Всяка се показва за 3 секунди. Когато картинките се изчерпат, помолете мъника да си припомни изображенията на тях.

Обработване на данните

Отбележете броя на верните отговори във всяка секция. Ако детето е запомнило по 5 картинки на всеки етап - недостатъчно ниво на паметта: 7-9 картинки - средно ниво, над 10 - високо.

Фотографии

При някои деца се среща особен вид зрителна памет, фотографска. Мъникът буквално фотографира, много бързо, ярко и отчетливо запечатва обекти в паметта си и след това лесно може да си ги припомни до най-малката подробност, сякаш ги вижда отново. Този вид памет впрягат в основата на методите за ранно запаметяване, основани на демонстрацията на различни картинки, букви и думи. Зрителната памет е специфична за деца в предучилищна възраст и в прехода към училищна възраст те обикновено губят тази си способност. Психолозите все още не са установили защо се случва така, в повечето случаи децата губят способността си да запомнят. Възможно е това явление да е функционално обособено, все пак обемът на информацията расте с възрастта и започва да доминира друг вид памет - словесно-логическа.

За добро запомняне се използва мнемотехника. Старайте се да учите детето не просто да запомня предметите, а да измисля между тях логически връзки.

Не забравяйте, че:

- Детето може да запомни всичко, което е свързано чрез смислови асоциации с вече известни понятия. Например, мъникът на годинка вече е способен да свързва топката с игра. Важен елемент на асоциацията се явява обкръжението. Детето може с лекота да декламира стихотворение вкъщи и да не си спомни нито думичка от него в училище, тъй като процесът на припомняне е свързан с дома.

- Мозъкът на детето е в състояние да запомни всичко, което му се стори необичайно. Едно от проявленията е ефектът на първия път. Детето много добре запомня всичко, което се е случило при първия полет със самолет, първото удряне, постъпването в детската градина.

- Детето се учи по пътя на повторението. Мъниците до 4 годинки се нуждаят от това постоянно, по няколко пъти на ден. Само така информацията ще се закрепи за дълго в паметта.

- Правило на повторението: повтаряйте информацията веднага след нейното усвояване, след това на следващия ден, след седмица, месец, три месеца.

Автор: Биляна Цветкова

 

 

Сподели: