Детска психология

Да виждаш и да се движиш

Известен факт е, че 80% от информацията за света постъпва през зрението.

Да виждаш и да се движиш

Известен факт е, че 80% от информацията за света постъпва през зрението. Затова родителите се стремят да показват на децата си всевъзможни неща, затова и голяма част от образованието на малчуганите до 7-ата година е основано на картинна информация. Фактът, който се подценява, е, че също толкова процента от информацията детето усвоява и през движението. Да направим следния експеримент - поставете пред себе си предмет и започнете да го гледате, като се постараете да не движите нито тялото си, нито очите, нито да премигвате. Колко образа възприехте? Вероятно един или два. Сега продължете да гледате предмета, като движите тялото си около него, премигвате и движите очите си, когато е необходимо. Колко образа възприехте сега? Вероятно хиляди. Това, което усетихте сами, се нарича зрително-моторна координация и тя е в основата на развитието на възможностите на вашето дете.

Как се развива зрително-моторната координация?

Непосредствено след раждането си новороденото реагира на силни светлинни въздействия, като премигва, сбръчква вежди или реагира чрез плач. През първия месец детето доразвива способност да фиксира погледа си върху един предмет или върху лицето на човек, който е застанал точно срещу него. Малко по-късно се появява възможността бебето да проследява с очи движещ се предмет от средно положение до 45 градуса встрани. Акомодацията, или далечното гледане, е вече добре развита. През третия месец нашето кърмаче може да проследи същия този движещ се обект, като успява да завърти наляво или дясно не само очите си, но и главата. От четвъртия до шестия месец бебето активно развива умението да реагира на различни движещи се или статични зрителни дразнители и издържа няколко минути без умора за очните мускули. В седмия месец детето се поставя не само в позиция по гръб и по корем, но и в седнало положение, затова се появява първата по-сложна представа за пространство - надолу. Така то е способно, дори загубило от поглед падналия предмет, да фиксира вниманието си и да го търси. Между осмия и деветия месец се появява и движението на главата нагоре при проследяване на предмет. Това е и времето, в което завършва първият етап от развитието на зрително-моторната координация - виждам (респ. търся), посягам, хващам. Значими стават детайлите на обектите и предметите. През девети и десети месец поради появата на т. нар дайкичен жест (посочване с пръст) детето може да изпълни първата съзнателна зрително-моторна целева инструкция. През единадесетия и дванадесетия месец се развиват важната връзка и координация между дейностите на очите и ръцете. Пространството е овладяно до степен разбиране на понятията „долу" и „горе" (свързано е с прохождането). Във възрастта между 12-ия и 18-ия месец приоритет има движението! Родителите трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като детето насочва вниманието си към зрително възприемане на все повече образи, като стимулира това възприятие с промяна на положението на тялото и/или главата. Играчката или предметът представляват интерес, докато произвеждат движение и нов зрителен образ. Естествено, много по-лесно е да следиш променящото се движение, а не последователността на неговото извършване. Този интерес на 18 месеца трябва да прерасне в изследователски интерес към детайлите на предмета и неговото предназначение, а не към произвежданите от него движения. Когато това се случи, можем да считаме, че е завършен вторият етап от развитието на зрително-моторната координация. Следващите етапи са свързани с обучение и с развиване на уменията за разпознаване на детайли на картина или снимка, както и с подобряване на движенията на ръцете в частта китка и пръст.

Кога е затруднена зрително-моторната координация?

Състоянията извън посочената норма представляват различен тип нарушения на зрителния канал за възприемане и анализ на информацията. Нарушенията, свързани с анатомичните характеристики на зрителния анализатор, или т. нар. увреди на органично ниво (степен на виждане, възможност за движение на окото и др. ), дават като резултат нарушения на ниво усещане. Нарушение на ниво възприятие би могло да възникне при бебета, които са престояли по-дълъг период в кувьоз, денонощно под луминесцентно осветление, поради което у тях не се формира първичното усещане за ритъм „светло-тъмно". Понижено зрение, слепота, перде на окото, страбизъм и други също представляват нарушение на възприятието на зрителния канал. Затрудненията в развитието на движенето на бебето също могат да възпрепятстват възприемането на зрителни образи.

Характерните симптоми за зрително-моторни нарушения са несръчност, невнимателност, неспособност за довършване на дейностите докрай, трудности при игри с топка, трудности, свързани с равновесието, недобро преценяване на разстоянието, затруднения с рисуването, нежелание за оцветяване, невъзможност да се спазва ред при писане или четене.

Какво да направят родителите?

Превенцията на зрително-моторни нарушения включва често обръщане на бебето от гръб по корем и обратно и предоставяне на големи и меки играчки. До края на първия месец е необходимо детето да наблюдава най - често лицето на майката. През третия месец е добре да се появят  по-малки движещи се играчки. След четвъртия месец играчките трябва да станат максимално информативни (светлинни, звукови сигнали, предвижване, различна текстура, различен аромат). Показването и назоваването на играчката и нейното местоположение са важен елемент от общуването с детето. След шестия месец превенция на нарушенията в координацията между ръцете и очите се реализира чрез играчки, които провокират вибрация, издърпване, прибиране, отваряне, затваряне, вгнездяване, нанизване, изрязване, рисунка.

Важно условие за правилното развитие на зрението и движението е съвместната игра между родителя и детето, в която родителят не бърза, не иззема функциите на детето и му оставя необходимото време за реакция и обратна връзка. Не трябва да забравяме също, че бебетата само привидно ни изглеждат бързи. Тяхната бързина е по-скоро некоординирано движение, провокирано от зрителен интерес, отколкото реакция на това, което сме им казали.

Нина Йорданова, логопед,

Албена Рускова, логопед,

www.pumpelina.eu

 

 

Сподели: