Нашият дом

Да застраховаш ДОМА си. Кому е нужно?!

Никой не обича да нахлуват в личния му живот. А ДОМЪТ е въплъщение на всички наши тайни и ценности.

Да застраховаш ДОМА си. Кому е нужно?!

Никой не обича да нахлуват в личния му живот. А ДОМЪТ е въплъщение на всички наши тайни и ценности.

ДОМЪТ казва много за обитателите си. Той споделя интересите ви, съхранява богатството и ценностите ви. Той е отражение на живота ви. Затова така, както пазим живота си и го застраховаме, можем да застраховаме и ДОМА.

Начините да го защитите са най-разнообразни - от кучета пазачи до охранителни камери и аларми. И въпреки това, няма никаква гаранция, че имуществото ви е недосегаемо за крадците. Вариант за още по-голяма сигурност е застраховка жилище.

Сключването на застраховка жилище е едно от най-важните решения. На пазара има много застрахователни фирми, които предлагат различни пакети и промоции. 

Първата стъпка е да се спрете на компанията, която според вас е най-сигурна. Проучете кой застраховател какъв пакет предлага, какво включва застраховката. Не се притеснявайте да задавате въпроси и да питате за всичко, което не ви е ясно.  

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

Много хора ще попитат защо е нужна застраховката на дома. Всъщност това е едно необходимо зло. Тя е много полезна, когато се случи нещо непредвидено - обир, пожар, земетресение и други щети на имуществото, тогава застрахователят поема част от сумата. В тези неприятни случаи, когато човек е накърнен и остава с усещане за лош вкус в устата, е много хубаво да има „доверено лице", в случая застрахователят, което да възстанови поне част от загубите.  

Застраховка имущество е много вариативна. Има разнообразни възможности да застраховаш както цялото имущество, така и поотделно движимото и недвижимото - само техниката, компютри, фотоапарати.

Преди да навлезем в дълбоките води на застраховането, нека първо изясним няколко понятия:

- Застрахователна премия - сумата, която плаща човек при застраховка.

- Застрахователна сума - сумата, за която се застрахова жилището.

- Застрахователна щета - когато се случи неприятно събитие.

- Застрахователно обезщетение - сумата, която изплаща застрахова - телната компания.

Застраховка жилище се предлага от всички общозастрахователни дружества. Има основни покрити рискове и допълнителни покрити рискове. Въпросът е как се тарифират и какви са застрахователните суми, въз основа на които се смята застрахователната премия.

Основни рискове

- пожар

- мълния

- експлозия

- имплозия

- сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Допълнителни рискове

- умишлен пожар

- природни бедствия

- земетресение

- кражба чрез взлом, грабеж и вандализъм

- Гражданската отговорност на застрахования за причинени имуществени вреди на трети лица от застраховано имущество в резултат на настъпили застрахователни събития, покрити по клаузите, включени в застрахователната полица и др.

КОЛКО СТРУВА?

Застраховката имущество може да ви се стори скъпа, ако искате  да застраховате абсолютно всичко, включително и срещу земетресение. Една премия може да излезе между 200 и 300 лв. годишно. Хубавото, обаче, е, че може да се плати разсрочено, на колкото вноски поискате - 4, 2, 3.

Един от най-скъпите рискове по жилищата е рискът земетресение. Особено ако живеете в град като София, където повечето от сградите са „изтърбушени" и на първия етаж има кафенета, магазини, офиси, въобще всякакви нерегламентирани преустройства. Конструкциите са много нестабилни и при по-силен трус София може да се превърне в развалини. Затова е важно човек да може по някакъв начин да си подпомогне, като поне финансово да се отбремени.

Процентът на застраховани сгради и имущества в България, обаче, е много нисък, между 3 и 8%. Това е изключително нисък процент на фона на огромното строителство, което се разрасна през последните години.

Страната ни е разделена на четири области спрямо земетръсния риск. Този риск се тарифира  в зависимост от това къде живеем в България. Най-сеизмичните райони са с най-висока тарифа. В най-незастрашените, като Бургас, Варна и Добрич, тарифирането е ниско.

Колко струва една застраховка, колко ще ми струва домът? Това много зависи колко е ново жилището, на кой етаж е, къде е местоположението в страната, каква е плътността на застрояване, какъв е видът на сградата - панел, тухла. Колкото е по-стара една сграда, толкова е по-скъпо и обратното, колкото е по-нова, толкова е по-евтина застрахователната премия. 

Някои компании изискват задължително самоучастие (франшиз), това е в случаите, когато става дума за луксозен имот. Самоучастието е сума, която се приспада от размера на щетата и човек сам плаща. Това явление е като „застраховка" за застрахователя, който се подсигурява, че клиентът ще бъде по-бдителен към имота си. Много хора са небрежни, това, че наводняват, става късо съединение или токов удар, за тях не е проблем, защото застрахователят ще плати. 

ВАЖНИ СЪВЕТИ

Много е важно, когато се случи неприятното събитие, например, ако е свързано с външно проникване, да се обадите както на МВР, така и на вашия застраховател. Той изпраща експерт, който заснема жилището, прави оценка и така калкулира след това какво да изплати.

Задължително трябва да четете внимателно договора, общите условия и изключенията. Понякога застрахователите казват общите условия, но когато нещо не са го написали изрично, когато се случи застрахователното събитие, те много лесно могат да откажат да дадат обезщетение. Затова, когато човек отиде да сключва застраховка жилище, не бива да се страхува или срамува да пита, докато не му стане ясно какво точно получава срещу сумата, която плаща. Не подписвайте преди да сте си изяснили тези подробности.

ПРОМОЦИЯ

Застрахователите си дават сметка, че хората не са толкова богати и прилагат различни „трикове", методи за привличането на клиенти. Така например, ако сте клиент на една застрахователна компания по друга застраховка, когато  сключите втора - имуществена, това вече се води пазаруване на едро и има отстъпки. Много компании често правят промоции. Отстъпки до 50-60% са съвсем нормални. Затова, един последен съвет, следете внимателно промоциите, които отправят дружествата и така ще успеете да спестите пари. Не се притеснявайте, че ако даден продукт има намаление, то той не е качествен.

Много е важно да се разбере, че „застраховката дом", не е нещо, което чакаш да ти се случи, за да получиш пари. По-скоро плащаш и се молиш да не се случи. Това е превантивна застраховка. Хората обикновено си казват, че няма да дават пари на вятъра, за нещо, което не се знае дали ще стане. Обаче опитът, за съжаление, показва, че чак когато на човек му се случи нещо лошо, някакъв инцидент, тогава се сеща да се застрахова. За някои неща трябва по-висока култура.

 

Автор: Биляна Цветкова
Консултант: Албена Алексиева,
INSURANCE.BG

 

 

Сподели: