Lifestyle

Деца в двуезична среда

Всеизвестен факт е, че децата имат способността да усвояват езика с лекота.

Деца в двуезична среда

Още през първите месеци от своя живот те насочват вниманието си към езика, който се говори в семейството. Не са малко, обаче, малчуганите, които израстват в билингвична среда – всеки от родителите е носител на различен език, или пък семейството живее в страна, в която се употребява език, различен от майчиния. Нерядко в такива случаи пред родителите възникват редица въпроси: Какъв да бъде подходът към детето? Как да го научат на всеки от двата езика по най-лесния за него начин? Ще настъпи ли объркване при употребата на езиците? На всички тези въпроси ще се опитаме да отговорим.

Как подхождат родителите

Семействата, на които предстои да отгледат детето си в билингвична среда, обикновено прибягват до следните стратегии, улесняващи паралелното изучаване на различните езици:

- Всеки родител говори с детето на своя собствен език (в случай че двамата са носители на различен език). Тази стратегия е един от най-добрите начини хлапето да научи двата езика, тъй като то просто възприема думите от всеки от тях – без да се стреми да ги превежда. Не е изключено детето да започне да смесва езиците, когато е на около 3-4-годишна възраст, но това е за кратко време.

- Втората често срещана стратегия, избирана от семействата, е у дома да се разговаря само на един от езиците - по-слабо застъпеният, обикновено майчиният. Този метод се предпочита от родители, носители на един и същ език, но живеещи в друга държава.

Опасенията на семейството

Смесване на езиците

Много често родителите се опасяват, че детето им ще започне да бърка двата езика, да ги смесва, да заменя взаимно думи от единия на другия... Това притеснение е съвсем основателно. То е и често срещано при мъниците, които изучават езиците в съвсем ранна детска възраст. Понякога те използват думата, която за самите тях е по-лесна, но най-вече употребяват по-силно застъпения език, просто защото речниковият им запас на съответния език е по-богат. Този проблем, обаче, с течение на времето изчезва – когато речниковият запас на детето се обогати достатъчно, за да може да се изразява свободно и на двата езика

Късно проговаряне

Много родители се опасяват, че, изучавайки два езика от самото си раждане, детето ще проговори на един по-късен етап. Установено е, че при някои деца проговарянето настъпва със закъснение. Важно е да се спомене, че това не се случва при всички, и че има малчугани, които овладяват само един език, но също се забавят с проговарянето. Причината, поради която при някои от билингвите се наблюдава по-късно проговаряне, е, че им е нужно повече време, за да овладеят езика, тъй като те усвояват семантични и граматични правила не на един, а на два езика. Това невинаги означава, че децата изостават в своето развитие. Много често след 3-годишна възраст те достигат нивото на езиково развитие на връстниците си и говорят и на двата езика.

Важно е да следите дали детето ви разбира това, което му казвате. За целта бихте могли да давате прости инструкции и да задавате въпроси, например: Донеси ми топката! Вземи си обувките! Къде е мечето? Наблюдавайте дали проявява интерес към истории с картинки, следете дали произнася звукоподражания и кратки думи. Ако такива прояви липсват след навършване на 2-2 и половина години, консултирайте се със специалист.

Необходимостта от усвояване на различните езици

Сензитивният период за овладяване на езика е до 5-6-годишна възраст. Интензитетът, с който малкото дете усвоява езика, не се повтаря в друг период от живота. Това важи както за майчиния, така и за чуждия език. Хлапето може да усвои до 3 езика като майчини, ако средата е достатъчно богата на езикови стимули. Децата имат естествени предпочитания към един или друг език, обикновено това е по-лесният от тях, но ако стимулацията е ежедневна, те научават и двата, или, ако се налага, и трите езика като майчини. След това - на по-късна възраст, дете, израснало в богата на различни езици среда, учи нови с по-голяма лекота.

Не забравяйте, че ползите за децата от изучаването на втори език са многобройни. Ако все пак имате опасения, че това не се отразява благоприятно на наследника ви, свържете се с логопед.

Автор: Нели Средкова

Консултант: Надежда Ножарова,

 логопед в център „Съвременни родители”

www.roditeli.info

 

Сподели: