Lifestyle

Дете с майчиното име?

За българските разписания по темата за фамилията

Дете с майчиното име?

 

Всъщност може би малко хора днес се замислят за фамилията, която носят, особено ако тя е по-традиционна. Разбира се, има и обратните примери - хора, които не просто се гордеят, а и са готови навсякъде да разказват откъде произхожда и какво означава тя. Народопсихолозите ще кажат, че по нея може да се прочете историята - какви са били битът, поминъкът, положението в обществото. Фамилиите са нашата визитна картичка, без обаче днес някой да се опитва да гадае по нея.

В класическия вариант детето получава фамилията на бащата. Но възможно ли е наследникът да носи майчиното фамилно име и при какви обстоятелства?

 

Отговорите дава адвокат Ивайло Табаков, адвокатска кантора „Табаков".

Ивайло Табаков е завършил Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Има специализация по правни науки в Залцбургския университет Парис Лодрон. Магистър е по дипломация и международни отношения от НБУ. Член е на Софийската адвокатска колегия от 2003 г.

Малко известен факт:

ширещите се у нас фамилии са с гръцка, турска и персийска етимология. 

Позволява ли българското законодателство детето да получи фамилията на майката, особено в случаите, когато бащата е припознал детето?

Въпросът следва да бъде разделен на две. На първо място Законът за гражданската регистрация предвижда, че децата, чийто баща не е бил установен към датата на раждането или защото майката не е била в граждански брак към датата на раждането, било защото детето не е било припознато от бащата, задължително да приемат фамилията на майката или на бащата на майката.

Съгласно закона във всички случаи, когато бащата е припознал детето, то следва да приеме фамилията на бащата. 

Водите ли много случаи майки да настояват децата им да получат техните фамилии? Какви са обикновено причините?

По-скоро бих казал, че такива случаи са рядкост. Те обикновено са свързани с важни причини - семейни традиции, известност в обществото и т.н. Т.е. причините са от, ако мога така да се изразя, емоционално естество. А и все още обществото ни е консервативно в тази насока. Редки са случаите, в които при омъжени жени или при съвместно съжителство и припознато от бащата дете майката да настоява то да получи нейната фамилия. Обикновено фамилията на бащата се приема като чест за жената. В случаите, в които има желание детето да носи и фамилията на майката (при семейните и/или съжителстващите двойки), обикновено желанието е фамилията на майката да бъде добавена към тази на бащата като втора фамилия.          

Дълга ли е процедурата по промяна в имената на едно лице било то чрез замяна на фамилното име или добавяне на второ такова?

Във всички случаи (с някои изключения за промяна по административен ред - например за българските граждани, чиито имена са били променени насилствено през така нар. Възродителен процес) процедурата минава през така нареченото охранително производство, което се осъществява от съда. Бих казал, че тези дела са по-бързи от другите граждански дела. Обикновено едно такова дело приключва за около година.

С какъв мотив съдът би могъл да откаже промяна в имената?

Разбира се, че съдът преценява основателността на всяка една молба в зависимост от конкретния случай, като взима предвид и конкретните обстоятелства  и доказателствата, които са събрани. По смисъла на закона промяна в името се допуска, когато името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо или ако важни обстоятелства налагат това. Във всеки случай следва да бъдат доказани такива важни обстоятелства, които се преценяват от самия съд. Често се случва и молби да бъдат оставяни без уважение.

Колко дела за получаване на майчиното име водите?

Общо са 4, едното от които е висящо в момента, 3 са приключили. Две от тях са уважени от съда, т.е. детето е получило майчиното име, а едното е отхвърлено от съда.

Всъщност възможно ли е без съдебен процес детето да получи фамилията на майката при наличието на баща?

На практика е невъзможно по така наречения административен ред да бъде сменено едно име или пък добавено такова. Процедурата винаги минава през съда.

Как стои въпросът при смесените бракове - българка с чужденец по правило чия фамилия се приема?

И в посочения случай важат правилата, установени със Закона за гражданската регистрация. Т.е. детето по правило следва да приеме фамилията на бащата.

Позволява ли българският законодател презимето на детето да бъде на дядото по майчина линия?

Законът допуска детето да приеме за бащино име собственото име на бащата на майката (дядото по майчина линия). За последното се изисква и неговото съгласие (на бащата на майката). В тези случи вписването се извършва по адмиситративен ред от лицето по гражданското състяние, без да е необходимо извършването на съдебна процедура.

Дете, на което е установена само майката, приема за бащино име собственото име на майката, а за фамилно име или фамилията на майката, или фамилията на бащата на майката (дядото по майчина линия). В тези случаи детето автоматично получава за презиме и фамилия имената на майката - нейното собствено име и фамилия.


По материала работи Димитрина Пандурова

 

 

Сподели: