Развитие и обучение

Детски „сексуални игри”

Какво, уплаши ли ви заглавието? Или вероятно веднага сте се досетили, че ще си говорим за половото осъзнаване на нашите деца? Тъй като при децата всеки опит се добива през играта, съвсем естествено е и половата идентификация да премине игрово.

Детски „сексуални игри”

Какво, уплаши ли ви заглавието? Или вероятно веднага сте се досетили, че ще си говорим за половото осъзнаване на нашите деца? Тъй като при децата всеки опит се добива през играта, съвсем естествено е и половата идентификация да премине игрово. Да, акцентът е именно върху думата „игра" - „наужким", „не наистина". Никога няма да забравя историята на едно деветгодишно момченце на мои познати, уж интелигентни хора, които, разкривайки го да разглежда половите органи на своя приятелка, го заклеймяват като лошо, извратено и го разсиновяват. Твърдението е, че понеже са го осиновили и може да се предполага с какъв нисък морал са били биологичните му родители, наследствено си е извратено. Това са пълни глупости! Факт е обаче, че темата за секса винаги е била най-страшното табу в представите на хората - без оглед на пол, възраст, образование, религиозна (може би с изключение на Будизма) и политическа идентификация. Факт е обаче и това, че за да спрем безмилостното сексуално осакатяване на идните поколения (което е пряко свързано с осакатяването на личността), трябва да научим що е това „детска сексуалност" и как тя пораства в зряла и най-вече здрава сексуалност. В случая с моите познати, те си намериха оправдание за половото любопитство на детето в неговия произход, но питам се, какво ли щяха да направят, ако бяха биологичните му родители? Чуйте думите на специалиста, сексологът доц. д-р Румен Бостанджиев, д. м.

Кога се ражда полът и в какво се изразява това?

Половата принадлежност на всеки от нас се определя още в момента на оплождането. Според това дали яйцеклетката ще бъде оплодена от сперматозоид носещ „Х" или „Y" хромозома, плодът започва да се развива съответно в женска или в мъжка насока. Това означава, че се развиват специфични за двата пола гонади (полови жлези), които още преди раждането започват да произвеждат различни количества от т. нар. полови хормони. Под влияние на тези хормони в периода на вътреутробното развитие се диференцират външните и вътрешните полови органи, както и някои структури от централната нервна система, отговорни за сексуалното поведение в по-късна възраст. След раждането половата диференциация продължава като при се изгражда идентичност (чувството за принадлежност към дадения пол и идентификацията с възрастните представители), както и полово-ролевата идентификация - усвояването на специфичните за дадения пол роли, маниери на поведение и характерни личностови качества. В този процес активна роля играе и възпитанието, което е ключов фактор за т. нар. полова социализация - изграждането на умения за общуване между представителите на двата пола.
Последната фаза в изграждането на пола включва сексуалната ориентация. В началото на пубертета човек открива чувството на привличане и еротичен интерес към предпочитаните сексуални партньори. Най-често това са хора от противоположния пол, но при близо 5% от хората, сексуалната ориентация е насочена към представители от същия пол. До завършване на сексуалното развитие, половата ориентация може да претърпи развитие. Важно значение за сексуалното поведение на всеки човек имат и моделите на съпружеско и родителско поведение, които всеки от нас усвоява най-вече от личния пример, получаван от родителите в семейството, в което израства.
От всичко споменато до тук става ясно, че изграждането ни като сексуални същества е сложен процес, който преминава през различни етапи в индивидуалното ни развитие и зависи не само от биологичната ни природа, но и от възпитанието и въздействието на социалните и културни фактори.

Какво означава понятието „детска сексуалност"?

Под детска сексуалност се разбира развитието на сексуалната идентичност и сексуалното поведение при децата в допубертетна възраст. Тази възраст е изключително важна, тъй като през нея се формират не само основни аспекти на сексуалността, но се изграждат и базисни предпоставки за пълноценния психичен живот като чувството за собствена значимост, добрата самооценка, базисното доверие в другите и готовността за сътрудничество и взаимна свързаност.

В коя възраст се проявява сексуалното любопитство?

Любопитството е основният стимул, който кара децата да опознават външния свят и себе си. Естествена част от това любопитство е и интересът по въпросите, свързани с пола: Защо мъжете и жените са различни?; Какво е предназначението на различните полови органи?; Как се раждат децата? и пр. Няма нищо по-естествено и нормално от това хлапетата да поставят тези въпроси и да очакват верни и разбираеми отговори от страна на техните родители.

Какво представляват детските „сексуални игри"?

Като детски сексуални игри се означават тези, при които децата имитират сексуалното поведение на възрастните или удовлетворяват любопитството си, свързано с различията при двата пола. При тези игри деца от един и същи пол или и от двата пола взаимно си разглеждат половите органи. Най-често това става при играта на „Чичо доктор".  Тъй като съвременните деца често стават свидетели на сексуалното поведение на своите родители или на сексуални сцени по телевизията, те са склонни да имитират видяното в игрите на „Мама и татко". Обичайно е при тези игри малчуганите да имитират сексуален контакт или други форми на сексуална стимулация. При това детско поведение водещият мотив е любопитството, а не еротичният интерес, както погрешно понякога си мислят някои родители. По правило тези игри са доброволни и изключват прояви на насилие. В този смисъл те са напълно безобидни и в никакъв случай не налагат крути санкции и репресии, към каквито са склонни немалко родители и възпитатели, непознаващи нормалното детско развитие. Опасни за психиката могат да бъдат именно тези неадекватни родителски прояви, които излишно травмират детето и му внушават ирационално чувство на срам и страх от всичко, свързано с неговия пол.

Защо са важни тези игри? 

Тези игри са част от нормалното развитие на всяко дете. Те позволяват да се усвояват присъщите за дадения пол роли, което в детската възраст става главно чрез имитиране поведението на възрастните. Възможно е когато децата са оставени без достатъчен родителски контрол, те да имат достъп до сексуално поведение на възрастни, представено в порно материали, което би могло да им създаде превратна представа за сексуалните отношения. В тези случаи е необходимо родителят внимателно да разбере какво точно е гледало детето и какви чувства и мисли е породило у него видяното, чутото или коментираното в детската среда. Проявата на деликатност, такт и разбиране е от ключово значение за възможността на родителя да коригира някои неадекватни представи на детето, възникнали поради нежелан контакт с еротични материали.

Как родителите реагират обикновено като видят подобна игра?

Най-честата грешка, която правят родителите, разкрили сексуалните игри на своите деца, е че приемат това тяхно поведение като „ненормално".  Погрешно се придава еротично значение и мотивация на детските игри и от тук се правят нелепи изводи, че навярно подобно поведение е предизвикано от „преждевременен пубертет", „хормонално заболяване" или „извратеност".  Родителските страхове лесно се предават и на детето и това засилва у него чувството за вина и неадекватност. Още по-страшно става когато майката или бащата предприеме репресивни мерки спрямо хлапето си или спрямо друго дете, за което се предполага, че е „изнасилило" или „сексуално малтретирало" собственото ни. Подобни действия са абсолютно неприемливи. При наличие на притеснения около сексуалното поведение на детето, най-добре е да се потърси компетентна психологична или медицинска помощ, за да се изяснят конкретните обстоятелства и факти и въз основа на това да се предприемат необходимите мерки.

Каква е правилната родителска реакция?

Когато родителят стане свидетел на сексуални игри от страна на своето дете, колкото и да е шокиран в първия момент, добре е да запази самообладание.  Преди да плашим и наказваме децата, добре е да се опитаме да ги разберем. В един спокоен разговор за случилото се обикновено се изяснява, че не става дума за насилие и малтретиране, а за невинна игра, мотивирана от естественото любопитство. В тези случаи не е необходимо да се предприемат някакви специални мерки. Следва да обясним на детето си, че ако подобни действия са предприети спрямо него от възрастен, това е недопустимо и то трябва веднага да ни информира за това, за да може да го защитим. Абсолютно противопоказани са всякакви заплахи, наказания или изискване на обещания, че случилото се няма да се повтаря.

Кога трябва да се запознаят децата с темите за секса?

Няколко са въпросите, които детето естествено си задава и очаква адекватен отговор от възрастните:

  • „Защо мъжът и жената са различни?"
  • „Как се създават и раждат децата?"
  • „Какво представлява любовта и секса?"

Тези въпроси най-често се задават между 5 и 7-годишна възраст и родителите следва да са способни да предоставят разбираем за детето и едновременно с това верен отговор.  Прибягването до лъжи от рода на приказки за щъркели само дискредитира родителския авторитет, тъй като детето рано или късно ще открие, че е лъгано и ще разбере, че родителите му по някаква причина се притесняват да говорят спокойно за сексуалността. Използването на твърде сложни думи и нагледни материали, за да се удовлетвори любопитството, също би отегчило детето, без да му позволи да има ясна представа за реалностите. Водещ принцип в разговорите по тази тема е информацията, която им се поднася да е вярна, разбираема и навреме дадена (тогава, когато детето пита или когато малчуганите в неговото обкръжение вече коментират темата). Във всяка следваща възраст родителят може да допълва предоставената информация като я съобразява с познавателните способности на детето. По този начин нашите деца не само ще имат адекватна представа за сексуалността, която ще им дава спокойствие и сигурност в дискусиите по тези теми в приятелската им среда, но в същото време те ще имат доверие в нас и винаги биха се обръщали към нас за подкрепа и помощ, когато са изправени пред различни житейски предизвикателства.

Интервюто взе: Силвия Чалъкова

 

 

Сподели: