Новини

Днес е Международният ден на щастието

Глобалният празник е факт от 2012 г. след резолюция на Общото събрание на ООН.

Днес е моментът за приказно настроение и слънчеви моменти! Честваме Международния ден на щастието, чието начало е през 2012 г. след резолюция на Общото събрание на ООН.

В нея е записано: „Преследването на щастието е фундаментална човешка цел“.

Призивът на инициаторите на празника е всички страни да съсредоточат усилията си върху подобряването на благосъстоянието на своите граждани, а това е възможно чрез икономически растеж, различни социални и екологични програми.

 

Сподели: