Развитие и обучение

Добрите обноски

Важно ли е възпитанието за малчуганите? От каква възраст могат да започнат усвояването на базовите познания по етикет?

Добрите обноски

Как да ги мотивираме да овладеят добри обноски? Научете от разговора с Невена Басарова-Дичева.

Визитка

Невена Басарова-Дичева е специалист по социален етикет и възпитание и основател на Първа детска Академия за добри обноски. Академията е създадена през 2015 г. и е насочена към деца между 5 и 10 години. Мисията й е под формата на игра с по-малките деца и специално разработена методика за обучение на тийнейджъри да подпомогне родителите във възпитанието на малчуганите и изграждането им като личности. Майка е на две момчета.

Невена, как се роди идеята за Академията за добри обноски?

Идеята беше да подпомогна родителите в процеса на възпитание на децата. Това се случи, след като самата аз станах родител и осъзнах, че никой не ни учи какво да правим в тази роля. Сблъсках се с много въпроси и търсех отговорите им в различни източници – книги, учебници по психология, интернет. Но за съжаление те невинаги са надеждни и не предлагат адекватни решения.

Виждах дефицита в общуването между децата, неясната агресия. Тя е породена от незнание как да подходиш към някого, резултат е от грешен модел от анимационните филми, както и от недостатъчно време и възможност на родителите да обяснят нещо. Някъде покрай спиралата на динамичното ни ежедневие нямаме време да кажем на децата защо не е добре да постъпват по определен начин.

В нашата Академия акцентираме пред родителите, че в основата на добрата комуникация е общуването и доверието, които получават малките при отделянето на време и внимание.

Грижа ≠ Внимание

„Често бъркаме грижата с внимание. Това, че водим децата на различни уроци, е важно, но не е достатъчно. Трябва да говорим с тях и да ги изслушваме.”  

Всеобхватност

„В Академията се учим не само на добри обноски, но и навлизаме в дълбочина – възпитание, емоционална интелигентност, адаптиране към нова среда, поведение при смяна на училище или детска градина.“

Какъв план следвате при обучението на малчуганите?

Изготвила съм програма, която стартира с базата – как се поздравяваме, как се запознаваме, какво е прието. След това засягаме отношения между деца, родители и учители, братя и сестри, поведение на обществени места (театър, опера, кино, църква), избор на подходящо облекло. Говорим си и за поведението на рожден ден, както и колко е важен изборът на подарък. За самочувствието на децата е от значение и да бъдат добри гости и добри домакини.

На каква възраст трябва да бъдат децата, за да станат част от Академията?

Започнахме с деца между 5 и 10 години, след което по желание на родителите свалихме долната граница на 4, 4 и малко. Работя и с тийнейджъри, както и с техните родители. Подготвих и методика „Гъвкава дисциплина“, която учи децата как да бъдат дисциплинирани и да спазват правилата, но и да бъдат лидери. Да могат сами да взимат решения и да носят отговорност за тях. Да се чувстват уверени в позицията, която заемат. Правим модули за деца и родители, за цялото семейство – по теми, които те желаят.

Мъниците получават ли диплома след завършване на курс?

Да, получават сертификати, с които много се гордеят. Те научават, че добрите обноски са уважение и към другите, и към себе си. Това е един мост, по който вървим един към друг. 

Момченцата или момиченцата изявяват по-голям интерес към заниманията?

В някои групи има повече момчета, в други – момичета. Сякаш преобладават момичетата. Родителите водят момиченцата при нас, за да станат дами, а момченцата – за да се укротят.

„Едно дете може да бъде палаво и възпитано – въпрос на темперамент.”

Как развивате емоционалната интелигентност на хлапетата?

Уча децата да разпознават невербалната си комуникация. Казвам им, че е естествено да бъдат гневни, ядосани, тъжни, подразнени от нещо. Работим и с чувството за вина – защо не е нужно да го изпитват, ако например не искат да споделят с приятел някоя своя играчка. Важно е обаче да откажат мило.

Едно от основните умения в емоционалната интелигентност е контролът на импулса. Овладяваме способи, с които да отложим познатото „Искам веднага!“

Каква е продължителността на един курс?   

Различни са, с оглед възможностите и удобството на родителите. В началото курсовете бяха като семестри – по няколко месеца, но сега правя интензивни, уикенд, онлайн консултации. Групите са малки – 5-7 деца, защото искам да се докосна до всяко едно от тях и да му дам възможност да сподели това, което го вълнува. 

Интервю на: Ива Лалова

Снимки: Марг Басарова

 

Сподели: