Раждане

Екипът в родилната зала

Кои са членовете на екипа при раждането на детето и кой каква роля има?

Екипът в родилната зала

Акушер-гинеколог

Акушер-гинекологът насочва и осъществява хоспитализацията на бременната жена за раждане при индикации от нейна страна или на плода. Той е водещият в екипа за раждане, определя акушерския статус на родилката, определя плана за изследване и начина на родоразрешение. Назначава всички необходими дейности и манипулации, извършва обективна оценка на бременната, определя положението и предлежанието на плода, неговото състояние, както и възможността за преминаване през родовите пътища.

Акушер-гинекологът осъществява мониторинг на процеса на раждане, т.нар. дирижирано раждане, чрез комплекс от дейности, свързани с подпомагане на жената през първи период (период на разкритие). Според процеса на раждане предприема изчаквателно или активно поведение. При наличие на риск за раждащата или плода и при спешна промяна в обективното състояние (фетално страдание – бради/тахикардия на плода, родова слабост, кървене, хипертензивни състояния при раждащата), може да промени изготвения план на поведение, с цел опазване живота и здравето им.

Акушер-гинекологът е неотлъчно до дамата, когато дава живот, като насочва процеса по рационален и щадящ начин, за да може магията на раждането да остави красиви спомени.

Акушерка

Акушерката е най-близкият до бременната и раждаща жена специалист, който със своите знания, умения и квалификация я подпомага от хоспитализацията до изписването й с новороденото от лечебното заведение. Тя определя акушерски план на грижите, от които се нуждае раждащата жена, според определения от лекаря план на поведение. При постъпване на бременна извършва подготовката й за раждането – подготвя необходимата медицинска документация, разяснява и информира пациентката за извършваните дейности и манипулации (информирани съгласия), снема акушерска анамнеза.

Акушерката осъществява кардиотокографското мотинориране на плода, на жизнените показатели на раждащата, проследява интензитета на родовата дейност. В първи период на раждането извършва психопрофилактика на бременната жена и я подготвя за етапите, през които ще премине. Подпомага раждащата, дава разяснения и напътствия, разсейва страховете й. Ръководи процеса по рационален начин. По време на раждането е до жената, ръководи и дава напътствия, за да се роди новороденото.

В първите секунди след раждането на новороденото, извършва дезобструкция („отпушване“) на горните дихателни пътища. Съгласно установените правила в лечебното заведение извършва първите грижи за бебето – осигурява оптимална среда в родилна зала, затоплен детски кът, тоалет, оглед, оценка по АПГАР. Подпомага родилката в процеса на кърмене, напътства я в първите стъпки на майчинството. Може да провежда послеродов патронаж при необходимост.

Анестезиолог

Анестезиологът има важна и водеща роля при нужда от провеждане на анестезия по време и/или след раждането. Той определя анестезиологичния риск за пациентката и вида на анестезията (упойката). Извършва оценка на обективния статус на бременната  или родилката, снема анамнеза за рискови фактори, наследствена предиспозиция, минали и настоящи заболявания.

Анестезия може да бъде подавана при определени условия по време на нормално раждане (наличие на разкритие, регулярна родова дейност и добри показатели на майката и плода) – епидурална аналгезия.

При осъществяване на оперативно раждане, анестезиологът провежда анестезията (спинална или обща), съобразно спешността и състоянието на раждащата и плода. По време на операцията извършва мониториране на жизнените показатели и осъществява контрол над анестезията, а след приключването й извежда от анестезия и осъществява интензивно наблюдение през първите часове след това.

Неонатолог

В първите минути след раждането неонатологът определя белодробната зрялост на новороденото и подпомага адаптацията към извънутробния начин на живот. Специалистът извършва първия преглед на бебето след раждането, включващ общо състояние, тонус, рефлекси, дишане, сърдечна честота.

До изписването от родилния дом проследява развитието му, хранене (кърмене), неговите функции, дава съвети на майката за изготвянето на индивидуален режим у дома, изготвя препоръки към общопрактикуващия лекар въз основа на раждането и състоянието при изписването, проведени имунизации и прегледи.

При затруднена адаптация, недоносеност, ниско или екстремно ниско тегло, неонатологът се грижи за подпомагане укрепването на функциите на новороденото за приспособяване към жизнената среда.

Автор: Светлана Радева, главна акушерка в СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна

 

Сподели: