Раждане

Фактори за позитивно раждане

Неотдавна Световната здравна организация публикува препоръки за грижа по време на раждане, с цел позитивно изживяване.

Фактори за позитивно раждане

Насоките промениха фокуса – от целта майката и бебето да са единствено здрави физически, към това да са и във възможно най-добро психологическо и емоционално състояние. „Раждането е много повече от това детето да се появи на бял свят живо и здраво“, казват експертите от СЗО и обобщават най-важните фактори за позитивно даване на живот.    

 

Свобода на избор

Жената трябва да бъде информирана за всички детайли около различните интервенции в хода на раждането, за да прецени дали те са най-доброто решение за нея и малкото човече. Тя не бива да бъде притискана, ако няма изрични медицински показания за някоя манипулация.

 

Уважение

Ключов момент за това как дамата ще изживее раждането. Според СЗО, тя има правото на най-високите здравни стандарти и грижи. При доброто раждане и жената, и екипът изпитват взаимно уважение към ролите си в залата.

 

Неуважение

Липсата на респект по време на раждането се изразява в:

  • дискриминация;
  • физическо или вербално насилие;
  • занижено ниво на медицинска грижа;
  • неразбирателство между бъдещата майка и лекарите;
  • ограничения на здравната система в съответната държава.

 

Познания за раждането

Запознаването с процеса трябва да бъде факт много преди самото му протичане. Подготовката в училищата за родители е от огромно значение, защото дава отговор на всички въпроси и помага за придобиването на увереност и отсъствието на страх преди предстоящото.

 

Сигурност

Всяка жена се нуждае от различен тип сигурност. За някои тя се състои в това да имат на разположение медицински екип, за други – да е позволено присъствието на таткото. Ето защо е необходимо предварително да сте наясно с очакванията си и да изисквате да се отнасят с разбиране към тях.

 

Увереност

Ако раждането е преминало в унисон с потребностите ви, ще посрещнете мъничето удовлетворени и уверени, че ще се справите с предизвикателствата на майчинството. Травматичното даване на живот пък оказва негативно влияние върху създаването на връзка между жената и рожбата й, което се отразява на бебчето. 

 

Полезно

Можете да видите обобщен списък с всички препоръки на СЗО на сайта на Мрежа за съвременна родилна грижа: www.modernmaternitycarenetwork.com.

По темата работи: Ива Лалова


 

Сподели: