Родителска практика

Фонд „Асистирана репродукция” или Как държавата помага на двойките с репродуктивни проблеми?

В този брой се обърнахме към Радина Велчева, председател на УС на Фондация „Искам бебе” и
председател на УС на Фонд „Асистирана репродукция”, която разказва за принципите на включване на хората с репродуктивни проблеми в регистъра на Фонд „Асистирана реп

Фонд „Асистирана репродукция” или Как държавата помага на двойките с репродуктивни проблеми?

В брой 29 на списание „Кенгуру" ние ви запознахме с кампанията „Повече българчета за България", започната от предаването „Тройка на разсъмване" по радио „Витоша". В този брой се обърнахме към Радина Велчева, председател на УС на Фондация „Искам бебе" и

председател на УС на Фонд „Асистирана репродукция", която разказва за принципите на включване на хората с репродуктивни проблеми в регистъра на Фонд „Асистирана репродукция", за функцията и целите на фонда.  

1. От тази година държавата вече има програма, съгласно която ще бъде  финансирано лечението на безплодието при двойките с репродуктивни проблеми. Създаде се Фонд „Асистирана репродукция" към МЗ, той започва своята работа от този месец. Каква е неговата функция?

Фонд „Асистирана репродукция" започна своята работа в началото на месец април. За нас е изключително важен фактът, че в Обществения съвет на Фонда има представители на двете пациентски организации - „Искам бебе" и „Зачатие" и считам, че това ще е една гаранция за прозрачността при разходването на 20-те милиона лева от държавния бюджет, с които ще бъдат финансирани ин витро опитите на двойките с проблемно забременяване. Средствата, които останат във Фонда, ще се прехвърлят  за следващата година. Чрез Фонда ще бъдат финансирани до три опита на двойките с репродуктивни проблеми със сума до 5000 лв. за всяка процедура. Пациентите ще имат възможност сами да избират в коя болница да получат услугата от всички сертифицирани за тази дейност лечебни заведения, както се дава и правото на пациента да смени клиниката за извършване на ин витро опит при неуспех.

2. Има ли изработени критерии за определяне на двойките, на които ще бъдат отпускани пари за ин витро? Ще има ли привилегировани?

Ако говорим за привилегии, те са свързани единствено с медицински показатели, т.е. Фондът ще финансира двойките при наличие на следните медицински предпоставки за извършване на ин витро:

- стерилитет при жената (свързан с проблеми при проходимостта на маточните тръби, ендометриоза и др.);

- стерилитет, свързан с мъжки фактор (това се доказва със спермограми, извършени в поне 2 лечебни заведения);

- безплодие с неизяснен произход - доказва се чрез лечение с други методи на асистираната репродукция (задължително условие е това да се докаже чрез медицински документ за извършени поне 4 инсеминации).

Други привилегии няма. Всеки един пациент - български гражданин, който отговаря на горепосочените изисквания (независимо от социалния статус, независимо от това дали е здравноосигурен, независимо от това дали двойката има сключен граждански брак) може да бъде финансиран от Фонда.

Двойката, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление и декларации по образец, епикриза от лекуващия лекар, копие на лична карта и медицинска документация за извършеното лечение. Заявлениeтo с приложените към тях документи се предоставят в Звеното за подпомагане на център „Фонд за асистирана репродукция" в София, Центъра по хигиена, 11 етаж, 36-та стая. Сумата за извършването на ин витро процедурата, определена със заповед на директора на фонда, се отпуска на лечебното заведение, избрано от заявителя, въз основа на сключен договор между фонда и лечебното заведение. Размерът на отпусканата сума е до 5000 лв., които са предназначени за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедурата и за лекарствени продукти.

Важно е за всеки пациент да знае, че е задължен да изпраща писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до 1 месец след настъпване на забременяване.

3. Една от посочените цели на фонда е създаването на единен регистър с двойките с репродуктивни проблеми. Създаден ли е вече такъв? И от къде идва цифрата 270 хил. двойки с репродуктивни проблеми?

Да, това беше едно от основните ни изисквания - да започне да се създава единен регистър на безплодните двойки, защото реално преброяване на тези хора в момента няма. Според едно от последните проучвания, цифрата на двойките с репродуктивни проблеми е около 116 000 хиляди, но не съм убедена, че боравим с точна статистика. В момента - чрез финансиране на лечението от държавата - ще започне да се прави много по-прецизен регистър, защото лекарите ще са длъжни да дават информация за броя извършени процедури, факторите за незабременяване, успеваемост на метода и др. Считаме, че това ще работи в полза на пациента, който ще бъде все по-информиран за здравето си и ще изисква качествена медицинска помощ в акредитирани и лицензирани центрове по репродукция.

4. Какви са условията за даряване на сперма?

Специалистите, с които контактуваме, съветват на първо място да се обърнете към Семинологичната лаборатория, спермална банка или Център по репродукция, защото там е най-сигурно, че ще ви бъдат направени качествени изследвания, преди да се установи дали можете да бъдете донори. Предпочитаната възраст е между 20 - 40 години. Важно е спермограмата да е с добри показатели - специалист в съответната клиника ще ви обясни подробности при тълкуване на резултатите. Донорът задължително се изследва за СПИН, Хепатит В, С, васерман, т.е. недопустимо е да станете донор без тези базови изследвания. Донорът не трябва да има в семейството си тежки генетични аномалии и да не е носител на генетично предавани болести като бета таласемия и хемофилия (кръвни заболявания). Не се допускат за донори мъже с инфекции, полово предавани болести. Предпочитат се донори, които вече имат родено дете.

5. Защо мъжете не искат да даряват сперма?

Мисля, че основният проблем е, че у нас няма необходимата информация относно донорството по принцип. Нека се има предвид факта, че за донори се избират наистина здрави мъже, с интелектуални качества, с добър външен вид. Всеки млад човек, който иска да стане донор, може да направи това, най-малкото поради факта, че в някои от репродуктивните центрове ще бъде изследван безплатно и за някои от горепосочени инфекции и болести. Има толкова семейства, които се нуждаят спешно от донорски материал - искат да си отгледат дете и да му дадат обич, въпреки влошените показатели на спермограмата. В такива случай донорството е наложително.

 

Интервюто взе: Биляна Цветкова
На въпросите отговаря: Радина Велчева,
председател на УС на Фондация „Искам бебе" и
председател на УС на Фонд „Асистирана репродукция"

 

 

 

Сподели: