Развитие и обучение

Формула за толерантност

За да научим детето на толерантност, на първо място трябва да дадем добър пример, облечен в езика на уважението.

Формула за толерантност

Живеем в мултикултурен и шарен свят, където границите са условни, а вероятността да срещнеш друга религия или цвят на кожата не е случайност, а нещо напълно нормално. Ето защо, за да покажем на детето, че различията не са повод за сочене с пръст, ви предлагаме няколко начина, с които да научите мъника на толерантност.

Разговаряйте с детето

Езикът на неуважение е първата стъпка към нетърпимостта. Това означава, че ако детето види на улицата човек с различен цвят на кожата или от друга религия, то автоматично ще използва езика, който е чуло от вкъщи или училище. Всякакви въпроси от негова страна ще бъдат уместни, а изненадата му - напълно нормална. Точно тук идва вашата роля  да му обясните, че хората с различен цвят на кожата, националност, сексуална ориентация и религия са хора като нас, с точно толкова таланти и умения като всички наоколо. Нека детето разбере, че всички са равни и всеки от тях има право да бъде там, където иска, и да прави това, което обича.

Намерете правилните думи

Когато детето реагира бурно и с неприятен за околните епитет, виждайки човек с наднормено тегло, не бързайте да критикувате веднага. Обяснете спокойно, че ако казва на някой „дебел” или „тлъст” само защото е с повече килограми по една или друга причина, това може да го нарани или обиди. Помогнете му да намери друга подходяща дума за целта и дайте пример, че ако някой се обърне така към вас при подобна ситуация, ще ви стане много мъчно.

Възпитавайте с факти

Детето трябва да знае, че светът е разнообразен. Затова, докато четете книги, гледате филми, разхождате се, или слушате музика, обяснявайте във всеки удобен случай, че хората са различни, а в това няма нищо лошо. Дайте пример с чернокожа певица, която очарова с гласа си, или момиче в инвалидна количка, което рисува прекрасно.

Дайте му добър пример

Ако искате детето да уважава другите, най-напред трябва да усети, че и вие го правите. Нормалният тон в семейството и избягването на обидни квалификации както към големите, така и към малките, е сигурна гаранция за разбирателство и приятелска атмосфера. Не обвинявайте без причина, не съдете другите без право, не заклеймявайте и не насаждайте омраза по един или друг повод. Помнете, че детето, възпитавано в атмосфера на толерантност, със сигурност може да я пресъздаде както навън, така и в своето семейство, когато порасне.

 

Автор: Нели Христова

 

Сподели: