Детска психология

Хлапетата си бъбрят

Сигурно ви се е случвало да изкрещите в детската глъчка, че се нуждаете от малко тишина. За родителите бъбренето на малчуганите е просто запълване на време. За психолозите обаче това е огледало на израстването на детската индивидуалност.

Хлапетата си бъбрят

Често ли казвате на вашето бъбриво хлапе да замълчи? И сигурно ви се е случвало да изкрещите в детската глъчка, че се нуждаете от малко тишина. За родителите бъбренето на малчуганите е просто запълване на време. За психолозите обаче това е огледало на израстването на детската индивидуалност. Специалистите са си направили труда да разгледат подробно речта на хлапетата и да направят съответствие между изказванията и различните периоди в живота на мъниците.

3-ГОДИШНИТЕ

-Аз си построих къща.

-А пък аз си имам кула.

-Аз имам голям батко.

Във всяко изречение на тази възраст присъства „Аз". Важното е не, че има къща за кукли, а че тази къща е „моя". Стремежът е да се привлече вниманието на околните и постигането му е от особено значение за тригодишните. Общуването с връстниците включва измерване на индвидуалните възможности и лични ценности като играчки и книжки.

4-ГОДИШНИТЕ

-Аз мога да пиша букви.

-Виж какво направих съвсем сам.

-Трябва да обличаш куклата като мен.

Материалните ценности се заменят от лични умения. Важното е да се изтъкне какво може да прави само хлапето. На тази възраст децата обичат да „обучават" и „наставляват" другите. Освен това обичат да демонстрират своите постижения. Четиригодишните формират самоуважението си и за тях е от особено значение връстниците им да следват техните инструкции в игрите.

Репертоарът от изказвания за собствената личност се разширява с разкази за това къде е ходило детето, къде е било заведено от родителите си, дори със споделяне на спомени и планове за бъдещето (има се предвид утре).

5-ГОДИШНИТЕ

-С мама ще ходим в зоопарка тази седмица.

-През лятото ще ходим на море.

-Когато порасна, ще стана лекар.

По този начин разговорите се развиват от степен „виж какво мога" до „ще стана такъв, какъвто искам". В разговорите им собственото „Аз" вече не заема централно място, въпреки че все още е важно за тях. Хлапетата разширяват обхвата от теми за обсъждане. Съобщават гръмко своите планове за бъдещето, като изреченията са кратки и отривисти. Що се отнася до уменията им, в разговорите се включват по-обширни обяснения за хората и предметите, които им помагат в техните постижения: „Моят „Мерцедес" е най-бърз и ще надмине всички останали коли", „Моят баща ще стане богат и ще ми купи истинска кола".

6-ГОДИШНИТЕ

-Не трябва да се чупят играчките, защото са скъпи.

-Който говори глупости, няма да има приятели.

-Нищо не разбираш, много си глупав.

Те вече могат да се похвалят със знания, придобити от възрастните в техния живот. Шестгодишните са добри имитатори и в малкото си общество пресъздават света на възрастните. Освен това започват да се докосват до правилата на морала и да ги налагат на своите връстници. Не на последно място шестгодишните изявяват открито своето надмощие над връстниците си, като си позволяват да ги обиждат. За тях е много важно да докажат своя авторитет пред аудиторията в детската градина или предучилищната група. Самочувствието на децата в тази възраст е силно зависимо от оценката на връстниците им.

7-ГОДИШНИТЕ

-Хайде да играем на нещо.

-Мисля, че можем да направим огромна къща заедно.

-Искаш ли да гледаме филмче?

„Аз" се превръща в „ние". Децата на тази възраст вече осъзнават, че колективът е по-силен от личността, и търсят своите връстници, за да постигнат нещо по-голямо. Взаимните оценки започват да отстъпват на заден план, докато напред излиза групата. Вече не е важно кой съм аз и кой си ти, от значение е какво можем да постигнем заедно.

 

Автор: Десислава Христозова

 

 

Сподели: