Здраве

Хомеопатия и бебета

Какво е хомеопатия и как точно повлиява здравето на малките ни.

70-80 % от пациентите на лекаря хомеопат са деца. Какво е хомеопатия и как точно повлиява здравето на малките ни. Събирането на информация се оказа нелека задача - най-вече поради това, че въпреки световното признание, хомеопатията си остава един алтернативен метод на лечение и фактите, пък и тълкуването на резултатите от прилагането му, все още не са еднозначни.

Хомеопатията (от гр. „хомиос" - подобен, и „патос" - болест) е метод от алтернативната медицина. В основата му е използването като лекарство на силно разредена форма на вещество, причиняващо симптомите на съответната болест. Хомеопатичните лекарства съдържат минимални дози от едно или повече вещества.

Основните принципи на хомеопатията полага Самуел Ханеман. Първият е лекуване на подобното с подобно - т.е. на пациентите, които имат определени симптоми, се дава в малки дози вещество, което при здрави хора предизвиква симптоми, подобни на тяхното страдание. Вторият принцип е, че колкото по-малка е дозата на предписаното вещество, толкова по-ефикасно е то. Хомеопатичното лекарство се приготвя като един обем от вещество се разрежда с 99 обема вода, при което се получава разтвор 1 CH. След всяко разреждане разтворът се разтръсква интензивно, за да се запаметят свойствата на веществото във водата. От получения разтвор се взема 1/100 и се добавят 99 обема вода, при което се получава разтвор 2 CH и т.н. След 12 CH в първоначалния разтвор не остава нито една молекула от веществото. Хомеопатичните лекарства в България  се предлагат в разреждания (потенции) 5 СН, 9 СН, 12 СН, 15 СН, 30 СН (а някои и в по-високи). Аргументът на хомеопатите е, че водата притежава памет - като разтворител помни свойствата на веществото, което е било разредено в нея. Това е отхвърлено от официалната наука, но поддръжниците на хомеопатията твърдят, че паметта на водата е емпирично проверена.

В хомеопатията източниците на лекарства са от растителен, минерален и животински произход. Често, но не винаги, хомеопатичното лекарство се предписва не само за едно, а за комплекс от няколко заболявания. Хомеопатичните продукти съдържат само вода и/или алкохол (само в по-ниските разреждания има минимални следи от веществото), поради което като цяло се смятат за безопасни. Много хомеопати съветват пациентите си да не имунизират себе си и децата си и да не приемат антибиотици, като вместо тях приемат хомеопатични продукти.

Хомеопатията е широко разпространена в Англия, Индия, Русия и Франция, където има дългогодишни традиции и дори се преподава в някои университети. Тя може да се препоръчва по време на бременност и кърмене, когато често традиционните лекарства са противопоказани.

В Европа като цяло се насърчава практикуването на хомеопатия от дипломирани лекари и се ограничава практикуването от лица без специализирано медицинско образование. У нас има нормативно изискване хомеопатията да се практикува само от дипломирани лекари. Според Закона за здравето, чл. 167, в България "Право да практикуват хомеопатия имат български граждани, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" или "Дентална медицина". Повечето български хомеопати (общопрактикуващи лекари и специалисти) членуват в Българската медицинска хомеопатична организация, асоцииран член на Българския лекарски съюз и в Асоциацията на лекарите хомеопати.

ХОМЕОПАТИЧЕН ПРЕГЛЕД

Предписания на лекарствата се правят на базата на хомеопатични интервюта. При тях хомеопатът разпитва пациента за неговите оплаквания, болести и, не на последно място, емоционални и психологически проблеми.

  • Назначаването на хомеопатично лекарство е строго индивидуално и изборът става след провеждане на хомеопатично интервю. Въпросите целят да се изясни персоналната реактивност на отделния болен.
  • При острите заболявания, въз основа на информацията от интервюто, физикалния преглед и изследванията, се предписва съответния хомеопатичен продукт. При хроничните заболявания се събира информация за начина, по който боледува пациентът, историята на неговите заболявания, повторяемостта, ритъма и пр. За да се изясни по-пълно неговата индивидуална реактивност, се събират данни за особеностите на характера и поведението му, за предразположеността му към други заболявания. Държи се сметка за факта, че всеки човек е със своя уникална индивидуалност, личностни характеристики, ритъм на работа и обкръжаваща среда.
  • Особеност на детското хомеопатично интервю е, че хомеопатът не може да получи пълна информация за заболяването на детето, тъй като то не може да се самонаблюдава и да даде пълна информация за своята болест. Поради това от огромна важност е наблюдателността и проследяването на болестния процес от родителите. Те трябва да дадат изискваната от лекаря допълнителна информация: за хранителните предпочитания на детето; факти за поведението, характера и емоционалността му; подробна информация за влиянието на външните фактори (температура, слънчева светлина, влага и т.н.). Хомеопатът трябва внимателно да преценява подадената му информация и наблюдава детето по време на интервюто. Соматичният преглед (на тялото) и познаването на детската физиология, анатомия и патология също има огромно значение за правилното интерпретиране на получената от хомеопатичното интервю информация и за  адекватното определяне на хомеопатичното лекарство за конкретния случай. При прегледа на едно дете родителят се разпитва подробно как са протекли бременността и раждането, кога детето се е разболяло за първи път, как е понесло ваксинациите. Събира се информация и за фамилните заболявания.

Хомеопатичните медикаменти не могат да заместят липсващо в организма вещество. Затова хомеопатията   при заболявания като инсулинозависим диабет, хипотиреоидизъм и др., има само подпомагащо действие. Хомеопатичното лечение е ней-ефективно когато:

  • болестта е функционална, без настъпили трайни и необратими органични изменения
  • организмът е със запазени способности да реагира
  • e възможно да се намери вещество, което при здрави индивиди да причини симптоматика, подобна на страданието на болния.

КАКВО ЛЕКУВА ХОМЕОПАТИЯТА

Смята се, че хомеопатията действа по-добре на децата, отколкото на възрастните. Това може да се дължи на факта, че тяхната жизнена енергия не е изтощена продължително време от стрес, вредни фактори на околната среда, лекарства и особено антибиотици.

Всяка майка трябва да знае болестите, които могат да се излекуват с хомеопатия. Освен посочените долу заболявания, за хомеопатия трябва да се мисли, винаги когато има трудно лечимо заболяване, неподдаващо се на стандартно лечение.

а. Инфекции

Децата са податливи на редица инфекции като настинки, бронхит, пневмония, рубеола, варицела, заушки, гастроентерит (диария и повръщане), пикочни инфекции и инфекции на бъбреците. Родителите трябва да знаят, че хомеопатията има забележително бързо действащо лечение при споменатите болести.

б. Алергии

Детската астма (астматичен бронхит) става все по-чест проблем сред децата, живеещи в градове и те често страдат от пристъпи на кашлица и задушаване. Всяка майка на астматично дете знае агонията и страданието на детето в такива случаи. Хомеопатията предлага превъзходно лечение за това страдание, което помага  дълготрайно, а също и при острите епизоди. По този начин детето може да бъде опазено от токсични медикаменти като кортикостероиди. Освен респираторни алергии, хомеопатията лекува "чудотворно" и кожни алергии - екзема, уртикария, хранителни алергии и др.

в. Тонзилит

Острият, а също и хроничният тонзилит (възпалени сливици) с висока температура, е друго често оплакване у децата. Благодарение на хомеопатичната наука, милиони деца са опазени от скалпела на хирурга. Почти всички случаи на хроничен тонзилит (включително с нагнояващи сливици) могат да бъдат излекувани напълно с хомеопатия. Винаги се съветвайте с хомеопат преди да се решите на хирургично отстраняване на сливиците.

г. Психични отклонения

Хомеопатията е ефективна в случаи на различни емоционални разстройства при децата. Подходяща е за хиперактивни деца с пристъпи на неконтролируема агресия. Подходяща е също за деца, страдащи от фобии, страхове, тревожност, ревност, чувство за малоценност, свенливост, депресия, страх от изпити, неспокойствие, гризане на ноктите, клептомания, умствено изоставане и др.

Други проблеми, за които се смята, че хомеопатията помага: колики, висока температура, болезнено никнене на зъбите, повръщане, нефротичен синдром, гърчове при епилепсия, жълтеница, гъбични инфекции, косопад, псориазис, проблеми с щитовидната жлеза.

Когато другите медицински системи се провалят или не действат достатъчно бързо и искате детето да расте с естествени, безопасни, нетоксични, ефективни и бързодействащи лекарства - можете да се обърнете  към хомеопатията.

Домашната хомеопатична аптека
Най-често използвани хомеопатични лекарства при деца

Хомеопатичните хапчета (зрънца) имат сладък вкус и се приемат лесно и с удоволствие от децата. Приемът им е лесен и безпроблемен и за бебетата. Важно е да се знае, че хомеопатичните препарати се вземат при идеално чисти уста. Трябва да е изминал поне половин час от храненето и в устата да няма никаква миризма - дори на паста за зъби, тъй като миризмата блокира препаратите.

Препоръчва се на децата да се дават т.нар. „глобули" (топченца), които не съдържат алкохол и са сладки на вкус. При кърмачетата се препоръчва глобулите да се разтварят в пластмасова лъжичка с малко вода (но не и с мляко, защото хомеопатията лесно може да се неутрализира). По-големите деца могат да оставят глобулите да се разтворят под езика им.

Хомеопатичните лекарства се съхраняват далеч от детските ръце, от светлина, влага, електромагнитни лъчения и възможно най-далеч от есенции с остър аромат.

Aconitum  - Внезапно начало на симптомите при простуда, най-често няколко часа след излагане на студен вятър. Температурата обикновено е над 38,50С.

Belladonna - Внезапно начало с висока температура. Детето е от­пуснато или „отнесено". Може да се появят и гърчове при малки деца. Кожата е горе­ща и дори пари. Обикновено детето иска да бъде добре завито. Влошава се от движение, докосване, ярка светлина. Зениците често са раз­ширени. Може да има пулсиращо главоболие.

Bryonia - Друго често показано хомеопатично лекарство при нас­тинки. Характерно е бавното и постепенно начало. Температурата може да бъде от субфебрилна до висока.  Детето има жажда за големи глътки студена вода. Често има суха, болезнена кашлица. Влошава се от всякакво движение и желае да лежи неподвижно.

Аrsenicum album  - Едно от най-често прилаганите хомеопатични лекарства при отравяне в резултат консумиране на развалена хра­на. Показанията за приложението му са: повръщане и/ или разстройс­тво, (силна) обща отпадналост.

Apis mellifica - При ухапвания от насекоми, уртикария; много важно средство при субхордални ларингити и обриви, които се подобряват от студени апликации - обливане, студени компреси и пр.
Arnica - ПЪРВОТО хомеопатично лекарство, което може да се даде при всякакви физически наранявания - падане, насиняване, състояния след катастрофи. Тя спомага за преодоляване на шока от травмата, премахва или значител­но намалява болката и съкращава срока на възстановяване и предотвратява развитието на инфекции в раните.

Chamomilla  - При никнене на зъби, ако детето е сърдито и раздразнително и едната му бузка е по-червена от другата.

 Cocculus - Обикновено най-често показано лекарство при проблеми по време на пътуване. Силно гадене до повръщане с виене на свят, което се засилва особено при гледане на движещи се предмети. Може да се вземе и профилактично една доза преди тръгване на път.

Drosera - При остра и суха кашлица, възпаление на гърлото.

 Ferrum phosphoricum  - Показан е в началния стадий на възпалително заболяване, протичащо с невисока температура.    

 Homeoplasmine - При уртикария, леки изгаряния, вкл. слънчеви.

   Ledum palustre  - Лекарство при прободни рани от всякакви островърхи предмети; забиване на трески под ноктите. Ухапвания и ужилвания от всякакви животни и насекоми.

   Nux vomica - При повръщане, запек.

Paragrippe, Oscillococcinum - При вирусни заболявания.

   Tonsillotren - При проблемни гърла, ангини.

Ако детето ви има някои от изброените по-горе оплаквания, не се опитвайте да го лекувате сами, а винаги се обръщайте към лекар-хомеопат.         

За някои многобройните авторитетни изследвания са достатъчни, за да докажат действието на хомеопатичното лекарство, а за други не доказват нищо. За трети най-доброто доказателство са хилядите пациенти, на които хомеопатията е помогнала.

 

Автор: Надя Йончева

 

 

 

 

Сподели: