Lifestyle

Игри за вниманието

Казват, че хората на изкуството, като художници и писатели, са били изключително наблюдателни като деца. Те обикновено имат много ясни детайлни спомени, свързани с първите години от живота им.

Игри за вниманието

Казват, че хората на изкуството, като художници и писатели, са били изключително наблюдателни като деца. Те обикновено имат много ясни детайлни спомени, свързани с първите години от живота им. При много от тях вниманието е вроден рефлекс на мисълта, който ги съпътства във всяка една ситуация, но има и такива, при които той е придобит. Всъщност вниманието може да се „тренира", а доброто му развитие съпровожда всички психически процеси, като възприятие, реч, памет и подобрява тяхната продуктивност. За оптимален резултат е подходящо да започнете „тренировките" още след първите шест месеца от живота на вашето мъниче.

Нивото на развитие на вниманието до голяма степен определя успешното по-нататъшно обучение в училище. Но това не се постига с ултимативното родителско обръщение „Бъди внимателен!", а посредством най-любимото за децата - играта.

Игри за зрителната памет

Още преди училищния период детето трябва да е развило произволното внимание. Тези негови свойства като обем, концентрация, разпределение, превключване и устойчивост. Ето някои игри в тази посока.

 • „Открий разликите"

Подберете картинки, на всяка от които са изобразени два подобни, но различаващи се по нещо един от друг предмети. На основата на зрителното съпоставяне помолете детето да намери всички разлики между картинките.

 • „Открий същия предмет"

Предложете на мъника да сравни няколко изображения на фигури и да намери точно тази, която е на образеца.

 • „Чий е силуетът?"

Подберете картинки, на които е нарисуван предмет и няколко силуета. Един от тях е силуетът на предмета, а другите приличат на него. Детето трябва да определи по какво рисунката прилича на дадения силует.

 • „Колко са предметите?"

Подберете изображения с наложени един на друг контури на предмети (например чаши, лъжици, чинии). Обяснете, че само на пръв поглед изображенията изглеждат като драсканица. Но ако внимателно се вгледа, ще види контурите на няколко предмета. За да не сгреши, посъветвайте детето да проследи много внимателно очертанията на всеки предмет с пръст. После му предложете да изобрази нещо подобно.

 • „Кодиране"

Сложете пред детето лист с изображения на различни геометрични фигури (5-10 реда по 10 фигури на ред). Задачата е следната - да постави в определената фигура необходимия знак. Най-отгоре на листа има образец - например в кръга има знак плюс, в квадрата - минус, в триъгълника - точка. Играе се и за време - засечете за колко ще бъде изпълнена задачата.

 • „Лабиринт"

На основата на зрителното проследяване на ходовете, линиите предложете на детето да открие верния изход. Например: по кой път трябва да мине Червената шапчица, за да стигне до баба си?

 • „Плетеница"

Помолете детето да разплете линиите, като в началото нека използва молив или пръст върху листа, а после да ги проследява само с поглед. Например: кой с кого разговаря по телефона?

 • „Фотограф"

Предложете на мъника да разгледа сюжетна картинка и да запомни всички детайли. После я скрийте и започнете да задавате въпроси по нея: „Какви персонажи са нарисувани?, В какво са облечени?".

 • „Свържи точките"

Предложете му с линии да съедини точките на листа и види какво е нарисувал художникът.

 • „Направи като мен!"

Застанете срещу мъника и му покажете различни упражнения с ръце и крака. Задачата е да повтори всичко след вас. Може да променяте темпа - периодично да го ускорявате или забавяте.

Игри за слуховата памет

Голяма част от информацията за обкръжаващия свят, която детето в предучилищна възраст владее, то узнава посредством слуха. В началното училище над 70% от учебното време е ориентирано по посока на активно слушане обясненията на учителя. Затова е важно да развивате в отрочето си способността за задържане на вниманието върху важната информация. 

Активното слушане се развива при четене на художествена литература и посещения на театрални постановки за деца.

Ето някои игри за развиване на слуховото внимание.

 • „Голямо ухо"

Тази игра можете да играете навсякъде. Предложете на детето да се настани удобно, да закрие очи и да се заслуша. Какви звуци чува? Кои идват от по-далеч и кои по-близо? Намерете тихо място и го помолете да се вслуша в тишината. Какво я нарушава? Има ли пълна тишина?

 • „Какъв е този звук?"

Пригответе хартия, фолио, буркани с вода и без, молив. Може да използвате и предмети, които се намират в стаята: врати, мебели, съдове. Помолете детето да затвори очи и да се заслуша. Произведете различни звуци: смачкайте хартията, надраскайте нещо с молива, прелейте вода от единия буркан в другия, отворете вратичка на шкаф. Мъникът трябва да отгатне какво правите и с какви предмети. После сменете ролите.

 • „Звукозапис"

Играта прилича на предната. Детето трябва да разпознае различните звуци при прослушването на диск. Например звук от входната врата, аларма на кола, шум на течаща вода от чешма, глас на близък човек и персонаж от анимационен филм.

 • „Звукови загадки"

Пригответе няколко шумящи играчки: дайре, камбанка, хармоника, барабан, две дървени лъжички, пиано, дрънкалка, гумена играчка със свирка. Покажете ги на мъника, а после ги скрийте зад параван или зад вратичка на шкаф и поотделно извличайте звуци. После сменете ролите.

 • „Ритъм"

Вземете дървена пръчица и предизвикайте с нея някакъв прост ритъм. Задачата е детето да го повтори.

 • „Слушай пляскането"

Детето се разхожда из стаята. Когато вие плеснете с ръце един път, то трябва да спре и застане в поза „щъркел" (стои на един крак, с ръцете встрани). На две застава в жабешка поза (кляка, петите са събрани, коленете са встрани, ръцете са между краката, опрени на пода). На три - започва да подскача като конче.

 • „Хвани думата"

Вие казвате различни думи, а мъникът трябва да слуша внимателно да не пропусне една конкретна, която вие задавате предварително, например „кола". Когато я чуе, пляска с ръце. Усложненият вариант е да „хване" две думи.

 

Автор: Силвия Чалъкова

 

 

Сподели: