Раждане

Инструменти в родилната зала

Много жени, още с влизането си в предродилна зала, забелязват множеството инструменти, кой от кой по-заплашително изглеждащ.

Инструменти в родилната зала

И без да знаят за какво служат те, в тях се загнездва едно тревожно предчувствие за предстояща болка. Болка, която ще бъде причинена именно от инструменталния болничен инвентар. За тези жени е предназначена следната статия. Ако сте от хората, които винаги изследват обстановката и само знанието ги кара да се чувстват малко по-спокойни, прочетете следващите редове. Получавайки това познание, вие ще разберете, че целият инструментариум тук е предназначен не за да причинява болка, а точно обратното, за да я отнема.

Прием в родилно отделение

Първото нещо, което се прави при постъпването на бременната в родилно отделение, е ултразвуково изследване. С него вашият лекар се ориентира за разположението и големината на плода, количеството на околоплодната течност и месторазположението на плацентата. След това жената се настанява в предродилна зала. В този първи етап няма да се сблъскате с никакви инструменти.

ИНСТРУМЕНТИТЕ В ПРЕДРОДИЛНА ЗАЛА

Абокат

В първия момент, в който родилката се настанява в предродилна зала, се хваща така наречения венозен път, посредством абокат. Абокатът представлява пластмасова тръбичка, която се поставя във вената. По този венозен път може да не се вливат медикаменти. Причината да се осигурява обаче, е защото много често по време на раждането се налага да се включи система - за да се оводни жената, а също и ако се получи спешна ситуация. Чрез тази вена, която е хваната с абоката, лекарите имат достъп до кръвообращението на жената, и в нея може да слагат различни видове медикаменти, в зависимост от конкретната нужда. Това е първото нещо, което се прави в предродилна зала. Абокатът се сваля обикновено след раждането или на третия ден след появата на бебето, ако трябва, например, родилката да получава антибиотик през него.

Инструмент за отваряне на околоплоден мехур

Другият инструмент, от който много се плашат жените, това е инструментът за отваряне на околоплоден мехур. Когато бременната получи 5 см разкритие, има добра родилна дейност, тогава околоплодният мехур е извършил своята дилатираща роля и бива отварян, за да се даде път на последващата глава. Отваря се с един инструмент, който представлява или половин пинсета, или половин еднозъбец. Важно е да се знае, че спукването на мехура не е нещо, което е болезнено за родилката или детето. Той е една ципа, която се отваря, излиза околоплодната течност, която е пред главата, и се дава ход на последващото раждане. Други инструменти в предродилна зала няма.

Тоалетът

Освен описаните инструменти в предродилна зала, преди всеки преглед се прави тоалет. Той се провежда с пинсета, с която се взема стерилна марля. Първо родовите пътища се измиват с топла вода по точно определен начин, после марлята се изхвърля в подлогата под седалището и със същата пинсета, с друга марля, се дезинфекцира с йод-алкохол или с друг дезинфектант. Прави се, за да може максимално да се намали вкарването на инфекция в родовите пътища на жената чрез прегледа.

Мониторите и кислородните маски не са инструменти

В предродилна зала се следят и детските сърдечни тонове с монитор, това обаче не е инструмент, а апарат. Тук има и маски с централен кислороден достъп над всяко легло. Ако се наложи да се пусне кислород, се слага маската на лицето на жената. Но това също не е инструмент.

ИНСТРУМЕНТИТЕ В РОДИЛНА ЗАЛА

Жената започва да напъва, главата се показва и акушерският екип я слага на родилното легло. Там преди раждането се прави отново тоалетът, който описахме. В този етап в употреба влиза наборът за водене на раждане.

Ножица за епизиотомия

Ако се наложи да се направи епизиотомия, тоест да се разшири мекият родов канал в неговия изход, тогава се използва ножица, която е малко закривена.

Спринцовки и игли при обезболяване

Но за да се направи тази интервенция, предварително на жената й се прави т. нар. пудендален блок - обезболяване точно там, където трябва да се направи епизиотомията. То се извършва със спринцовка, игла и обезболяващ разтвор, например лидокаин. Тази манипулация е напълно безвредна. Разбира се, ако жената пожелае да бъде тотално обезболена и тя е със спинална или епидурална упойка, тогава такъв блок не се прави.

Кохери

В набора има два кохера. Те служат, за да се прихване пъпната връв, така че да не се получи кръвоизлив нито от страна на майката, нито от страна на бебето. Пъпната връв се хваща с двата кохера и се реже между тях. Единият кохер остава от страната на плацентата, а другият от страната на бебето.

Набор за епизиотомия

Ако е правена епизиотомия или има разкъсвания, след раждането и падането на плацентата следва зашиване. За този етап има набор за шеф на епизиотомия.

  • Валви

Ако жената е първораждаща, първо й се прави оглед на маточната шийка, посредством инструменти, наречени валви. Те се слагат във вагината. Едната е предна валва, другата е задна валва и като се отворят с меки клампи, наречени прозорчести се хваща маточната шийка, за да се огледа за разкъсвания.

  • Игли за шев на шийка

Ако е нарушена целостта на шийката, се зашива със специални игли, които са игли за шев на шийка. Те са с по-голяма кривина и се захващат с иглодържател. Затъпени са отпред, за да не травмират по-нежната, мека повърхност на органа.

  • Игли за шев на кожа

Иглите, които са за шев на кожа, се наричат режещи. Те са по-остри, за да може да влизат по-лесно през твърдата кожа.

  • Пинсети

Има два вида пинсети - една, която е със зъбци - хирургична, и друга - анатомична, която е без зъбци. С пинсетата със зъбци се шие кожа. С нея лекарят хваща кожата, за да може хубаво да адаптира двата кожни разреза един към друг. С другата хваща меките тъкани. Затова и е без зъбци, за да не ги травмира. С пинсетата държи и иглата. С иглодържателя я промушва, с пинсетата я захваща и после с иглодържателя изтегля.

Ролята на абоката в родилна зала

Ако има големи разкъсвания, които се случват при неотстъпчиви родови пътища, при по-голяма глава на бебето или по-едър плод, всички тези манипулации се извършват с краткотрайна венозна анестезия. Това е другото приложение на сложения абокат в предродилна зала.

Форцепс

Ако в периода на раждането главата е долу, обаче жената не напъва достатъчно или напъва, но главата не помръдва от едно определено място, тогава се налага форцепс. В съвременното му приложение той е така нареченият изходящ форцепс. Въпреки че е железен, въпреки че на вид е страшен като форма, той е изключително нежен инструмент. Представлява две лъжици, захванати помежду си, така че да се защипят. Те са с 2 кривини - вътрешна и външна. Вътрешната захваща главата на бебето, а външната е направена така, че да не травмира меките родови пътища. Когато са спазени всички индикации, когато е спазен начинът по който се поставя по точно определени стъпки, това е един изключително елегантен инструмент. В някои случаи е по-добре да се наложи форцепс. Натискът върху корема, който се прави понякога от докторите, за да се изтласка бебето, когато е многократен, когато е след няколко десетки поредни напъни, смущава кръвообращението, влошава достъпа на кислород до плода и води след това до по-трудната му адаптация в послеродовия период. Но е важно да се знае, че подпомагането на раждането с форцепс не е по силите на всеки акушер-гинеколог. Израждащият лекар трябва да има много богат опит при прилагането му.

Вакум

Един инструмент, който в някои болници не се използва повече от 20 години. Той представлява електрическа вакумна помпа, чиято цел е да засили контракциите на матката. 

Кюрета на Бум

Бебето се е родило, остава само раждането на плацентата. Ако обаче отлепянето на плацентата не се случи веднага, лекарите изчакват 30 минути. Когато започне да кърви трябва веднага да се извади мануално, тоест с ръка вътре в матката на жената. Тази манипулация задължително се прави под обща анестезия. След като се извади плацентата мануално, тя се ревизира инструментално. Това се прави посредством една голяма кюрета, наречена кюрета на Бум. Тя няма нищо общо с онези, с които се прекъсва бременност. Тъй като матката на родилата жена е мека, кюретата на Бум също е мека. С нея се минава по стените на матката и ако е останало нещо се премахва.

Автор: Силвия Чалъкова
Консултант: д-р Валентина Григорова, акушер-гинеколог, заместник директор „Медицински дейности" на Първа АГ Болница „Света София"

 

Сподели: