Раждане

Как да изберем своята дула?

Какви въпроси да й зададем?

Как да изберем своята дула?

Взели сте решение да имате професионален придружител по време на раждането - дула. Искате да се чувствате подкрепяна и зачитана по време на раждането. Започвате да си задавате въпроси, как да изберете дулата и какво да я попитате.

Срещнете се с няколко дули (вие и вашият партньор, особено ако той ще присъства на раждането) и на всяка от тях задайте въпросите си, така ще можете да изберете точно вашата дула.

Разбира се, първият и най-важен въпрос, който трябва да зададем, е дали е свободна около датата на предполагаемия термин. Ако отговорът е "да" ето и други важни въпроси:
- Какви обучения си преминала? Сертифицирана ли си и в коя организация?

(В България в момента има дули, сертифицирани или в процес на сертификация към три организации - DONA International, Childbirth International и European Perinatal School.)

-На колко жени си помагала?

-Помагала ли си на раждания в моята болница (с моя доктор, акушерка)? Какви са отношенията ти с медицинския персонал там?

-Защо стана дула?

-Разкажи ми за някои от ражданията, на които си присъствала?

-Каква е цената на услугите ти и какво включва?

-В случай че не успееш да присъстваш на раждането (поради внезапни, неочаквани обстоятелства), има ли друга дула, която да те замести? Мога ли да се срещна с нея?

-Мога ли да говоря с някои от предишните ти клиенти?

 -На кой етап от раждането ще ме подкрепиш?

-Кои според теб са техниките, които най-много помагат?

-Как се съчетава твоята работа с присъствието на партньора ми?

-Какво мислиш за използването на медикаментозни методи за обезболяване?

-Може ли да се срещнем отново за обсъждане на плана за раждане?

-Как да се свържа с теб, когато раждането започне?

След интервюто се опитайте да си представите раждането и присъствието на дулата и помислете за това как се чувствате. Задайте си следните въпроси:

-Чувствам ли се добре в присъствието на тази жена?

-Какво е нейното излъчване?

-Успява ли да обяснява нещата, които ме интересуват, по достъпен начин?

-Умее ли да общува и да слуша добре?

-Ще подкрепи ли моите желания, или има свое виждане за моето раждане?

Дулата е човекът, който ще ви подкрепя емоционално по време на раждането. През по-голямата част от времето тя ще бъде много близо до вас и ще ви помага с немедикаментозни методи за обезболяване (танц, масаж, релаксация и т.н.). Затова едно от най-важните неща е да изберете човек, в присъствието на когото се чувствате спокойна, който ви вдъхва увереност и комфорт. Оставете се на интуицията си тя най-добре ще ви подскаже, кой е вашият човек.

Център "Съвременни родители"

Източник: http://www.babycenter.com

 

 

Сподели: