Развитие и обучение

Как да научим детето да спазва правила?

В Монтесори метода правилата не са просто инструмент за поддържане на реда.

Как да научим детето да спазва правила?
Те са и средство за учене и развитие на важни социални умения, като самоконтрол, самодисциплина и емпатия.
Когато децата са запознати с установените правила, те се чувстват по-сигурни и уверени в себе си. Познавайки границите, които са им поставени, могат да се ориентират по-лесно в своята среда и да се чувстват по-спокойни. Също така, правилата им помагат да разберат социалните очаквания и да се адаптират към тях, което е от съществено значение за тяхното успешно включване в обществото.
Какво прави правилата толкова важни?
Ето няколко причини да въведете правила вкъщи:
• Осигуряват предсказуемост и структура в ежедневието на детето: помагат му да разбере какво се очаква от него и какво да очаква от другите, вследствие на което се чувства по-уверено в своите действия.
• Помагат за усвояване на социални умения: следването на правила учи малчугана да бъде внимателен към нуждите и желанията на другите, както и да се справя с конфликтите по конструктивен начин.
• Подготвят за живота: спазването на правила е важен елемент от успешното функциониране в обществото. Когато децата се учат да следват правилата в дома и в училище, те развиват умения, които ще им бъдат от полза през целия им живот.
Освен гореизброеното, въвеждането на правила ще създаде основа и увереност да се превърнете в едно от най-трудните и отговорни неща за детето си – негов авторитет.
Как да създадем и приложим правила вкъщи?
След като разбрахме важността на правилата, е време да се запитаме: как да създадем ефективни правила, които ще бъдат спазвани от децата?
  1. Формулирайте заедно правилата: включвайки съкровищата си в процеса на създаването, ще им помогнете по-лесно да ги приемат и спазват. Позволете на малчуганите да споделят своите мнения и предложения и да участват активно.
  2. Яснота и конкретика: правилата трябва да бъдат лесно разбираеми за децата. Избягвайте неясно или двусмислено оформени правила, които могат да доведат до объркване и недоразумения. Вместо да използвате отрицателни фрази като „не хвърляме“, по-добре е да създадете позитивно формулирани правила като „пазим играчките“.
  3. Последователност и справедливост: правилата важат за всички деца. Без изключения и фаворизации. Подсигурете прилагането им от всички членове на семейството, в това число и баба, и дядо.
  4. Поощряване и подкрепа: насърчавайте малчуганите не само при нарушаване, но и когато са спазили правилата, като използвате похвала и подкрепа. Акцентирайте върху положителното поведение, за да подчертаете неговата важност и ценност.
  5. Последствия при нарушаване на правилата: важно е да има ясно дефинирани последствия при престъпване на правилата, които да бъдат спазвани всеки път, независимо от обстоятелствата. Последствията трябва да бъдат разумни, пропорционални и тясно свързани с нарушението (например: „Щом не можеш да се сдържиш да хвърляш пясък, си тръгваме от пясъчника”, вместо „Няма да ядеш сладолед”).
Накрая, важно е да се помни, че процесът на учене да се спазват правила може да отнеме време и търпение. Бъдете търпеливи и се стремете към постепенно подобрение, като подкрепяте положителното поведение и поощрявате отговорното действие.
Какво да правим, ако детето не спазва правилата?
Въпреки нашите целенасочени усилия, винаги ще има моменти, когато мъникът не спазва правилата. В такива случаи е нужно да се запази спокойствие и да се приложат последователни и справедливи последствия за коригиране на поведението. Вместо да се фокусираме само върху наказателните мерки, трябва да се стремим към разбиране на причините за нарушаването на правилата и да работим с детето за намиране на адекватни решения за бъдеще. 
В заключение, създаването на ефективни правила е ключов елемент от възпитателния процес на децата и отстояването ви като авторитет и модел за подражание. Правилата им помагат да разберат социалните очаквания, да се адаптират към тях и да развият важни социални умения, като самоконтрол, самодисциплина и емпатия. Следвайки Монтесори принципите за създаване на работещи правила, ще изградите подкрепяща и структурирана среда, в която съкровищата ви могат да растат подготвени за живота и да се развиват като уважителни, емпатични и социално отговорни личности.
Автор: Мила Томова-Прусийска 
Магистър по предучилищна педагогика и сертифициран Монтесори педагог. Специализирала в емблематични Монтесори детски градини в България и Италия. Домакин, организатор и лектор на множество обучения за родители. Основател на Двуезикова школа Къща на децата „Мила Монтесори“ – Плевен, за деца от 2 до 7 г. Съосновател на Montiway.bg – Монтесори помощникът у дома. Майка на две деца.

 

Сподели: