Нашият дом

Камината – традиция или новост в отоплението

Когато дойде зимата и истински студ скове земята, неизменно в мислите на човек започват да се прокрадват образите на топла стая, одеяло, огън, чаша червено вино. А тези неща съвсем естествено водят след себе си и представата за камина.

Камината – традиция или новост в отоплението

Когато дойде зимата и истински студ скове земята, неизменно в мислите на човек започват да се прокрадват образите на топла стая, одеяло, огън, чаша червено вино. А тези неща съвсем естествено водят след себе си и представата за камина. Докато в миналото тя е била необходимост и се е използвала не само за отопление, а основно за готвене, днес камината се свързва с лукса и модерната визия на жилището или пък напротив - с нарочно търсен ефект за архаизиране на обстановката. При всички положения това средство за отопление създава най-приятното усещане за уют и комфорт. Съзерцаването на горящия огън и слушането на пукащите дърва носят невероятно душевно спокойствие и хармония в дома.

Не можем да не споменем и чисто прагматичната гледна точка. Снабдяването с този алтернативен метод за отопление привлича все повече собственици на жилища, имайки предвид постоянното увеличение на цените на горивата и тока.

Тъй като голяма част от съвременните хора живеят в блокове, производителите на камини са се съобразили с този факт и днес на пазара можете да откриете разнообразни модели, в зависимост от това какъв дом обитавате. Основният показател, по който различаваме видовете камини, е начинът им на работа: на дърва, газови и електрически.

На дърва

При първия тип е наложително наличието на комин, който да отвежда дима извън помещението. Т.е. трябва да живеете в къща или да сте сигурни, че блокът ви притежава отпушен и в изправност комин. Камината може да бъде с отворено огнище или с горивна камера.

Зиданата камина с отворено огнище си остава класика. Основният й недостатък е ниският коефициент на полезно действие (КПД) - 10-20%, което ще рече, че тя на практика „прахосва дървата", като отоплява предимно околното пространство. Отделяното интензивно топлинно излъчване силно нагрява предметите, които са в близост. Така например, когато човек седи пред камината, трябва почти непрекъснато да се върти, за да не прегрява лицето или гърбът му, а другата част да изстива. Освен това, камината издърпва в комина известна част от топлия въздух в помещението. Не бива да се подценява и опасността от пожар поради липсата на сигурна преграда между огъня и помещението - може да изпадне горящо дърво, въгленче или да изхвръкне искра.

Класическото изпълнение на такава камина е с иззидано от огнеупорни тухли огнище. Това решение съвсем не е лесно за изпълнение, защото за доброто горене на камината, без да опушва помещението, са решаващи два фактора - добрата тяга на комина и точно изпълненият профил на горивната камера. Хубавото при тази камина е наличието на акумулиращ ефект, постигащ се с масивната зидария. Това значи, че след като изгасне огънят, камината ще излъчва топлина още дълго време. А пък какви кулинарни изкушения се постигат на скарата в жарта, предполагам всеки е имал възможност да опита, но това е друга тема.

Вариантът камина с готова горивна камера, снабдена с вратичка със стъклокерамично прозорче, има много предимства в сравнение с отворената камина. Първо това е по-високият коефициент на полезно действие, достигащ до 70% и водещ до по-голяма мощност и нисък разход на дърва. Дървата горят продължително време и топлят много. Към предимствата можем да добавим и липсата на неприятните миризми от огнището. Сериозен недостатък обаче е липсата на акумулиращ ефект. Изгасне ли огънят, изстива и камината. Камините с метална камера се изграждат така, че около металното тяло и металния кюнец да се образува въздушна риза. През отвори, разположени в най-ниската й част, близо до пода, се засмуква студен въздух. Той се нагрява силно и след това отново се подава в помещението. Така допълнително се увеличава отоплителната мощност на камината. Останалите предимства са по-високата степен на безопасност, която осигурява горивната камера, възможността за отопление на повече от едно помещение, посредством водна или въздушна риза. На пазара се предлага богато разнообразие от горивни камери - различни по мощност, материали и дизайн. Има българско производство, както и внос от Франция, Италия, Чехия, Белгия и др.

Важно е, ако решите да имате такава камина, да осигурите необходимите условия за правилното й функциониране. Това означава да има осигурен приток на външен въздух към огнището. Въздухът се подвежда по тръби, скрити в пода или в окачен таван. Тази мярка е наложителна, защото съвременната дограма затваря херметически помещенията, при което коминът и изсмукващите вентилатори (абсорбатор в кухнята или вентилатор в мокрите помещения) създават подналягане в жилището и се налага отваряне на врата или прозорец. Другото важно нещо е коминът. Той трябва да отговаря на следните условия:
- Височината му трябва да e 10 до 14 пъти височината на огнището и не по-малко от 5м;
- Минималното му сечение да е 180 кв.см;
- Колкото по-малка е височината на комина, толкова по-голямо по площ трябва да е сечението му;
- Две или повече камери или отоплителни тела на един етаж могат да се включат в един комин на разстояние поне 50 см по вертикала;
- Височината на комина над покрива трябва да превишава с 50 см билото или наклонената равнина, минаваща през него под ъгъл 10 градуса, ако коминът е далече от най-високата част;
- Димоотводните комини трябва да са негорими.

Най-подходящи за горене са дървата от широколистна растителност, от тях не хвърчат и много искри, както например от екобрикетите. Предлагат се и аксесоари за камините - комплекти, състоящи се от метличка, лопатка, ръжен и маша за почистване, а също и декоративни решетки за предпазване от открития огън.

Съществува и тип камини-печки, които са от стоманена ламарина. Най-общо казано, те представляват съчетание между камина и класическа печка. Представляват съвременна метална горивна камера за камина, при която липсва масивната, зидана конструкция. В резултат на това тези камини-печки се отличават със сравнително ниска цена, лесен монтаж и добра отоплителна мощност. Икономични са в резултат на пълното изгаряне, почистват се лесно, не замърсяват жилищното пространство с въглеродни окиси и горят продължително без зареждане. Имат голяма остъклена врата, която, подобно на камините, осигурява добра видимост към горящия огън. Дори когато камината-печка работи на отворена врата, КПД е по-висок от този на камините с открито огнище - около 40%, а при затворено положение той надхвърля 70%.

На газ

Друг тип камини са газовите. Те работят с природен газ или с пропан-бутан и могат да бъдат с или без комин. Моделите без комин могат да се поставят навсякъде в стаята, докато другите, както подсказва името, налагат наличието на комин или вентилационен отвор във външна стена. Предимствата на газовите камини са две - включването и изключването става с бутон и не замърсяват жилището и околната среда. Този тип камини доста добре имитират камините на дърва - в горивната камера се слагат керамични детайли, които наподобяват истинска дървесина и външният им вид може да бъде доста атрактивен.

На ток

Електрическите камини работят като стандартен радиатор на ток, сравнително евтини са, лесни за монтиране и не изискват комин или вентилационен отвор - просто ги включвате в контакта. Този вариант е подходящ за апартамент, тъй като не изисква складиране на дърва, запалване и поддържане на огъня, а и поддръжката е значително по-лесна. Управлението им също е лесно - с бутон за включване и изключване, което го прави безопасно за всеки член на семейството.

 

Автор: Цвета Лазаркова

 

 

Сподели: