Развитие и обучение

Кога да запишем детето си на английски език

Колкото по-рано, толкова по-добре

Кога да запишем детето си на английски език

Всички са наясно защо децата трябва да владеят английски език, въпросът е кога да започнат да го учат. Родителите се питат как ще протича едновременното усвояване на родния и чуждия език, които са със съществени различия.

Притесняват се от объркване на децата, което да създаде проблеми в общуването им, мислят как да ги улеснят. Няма еднозначен отговор на каква възраст да започне изучаването на английски език.

Дори специалистите имат различни теории, защото всяко дете е с индивидуално развитие. Принципът, обаче, е изучаването да започне възможно най-рано.

Начините са различни. Може да се започне с индивидуални занимания вкъщи, ако родителите имат необходимите познания, с детегледачка, или с частен учител.

Следващият етап са груповите занимания, като целта е детето да се постави в англоезична среда. То вече е придобило знания и самочувствие за изява и развитие. Може да бъде записано в детска градина с изучаване на английски.

Подходяща форма за лятото са международните лагери с преподаване на английски за деца, които обикновено имат и групи за начално обучение.

В ранната възраст непреднамерено и лесно се възприема много информация, която е основа за развитието на по-късен етап. За езиковите занимания при най-малките е подходяща устната форма. Азбуката е добре да започне, когато кирилицата вече е усвоена.

Според някои теории, заниманията по английски език са полезни още на 2-3-годишна възраст. Става дума индивидуални занимания с игрови метод - песнички на английски, картинки в книжка, играчки, филмчета.

За децата на възраст 4-6 години е добре да се занимават групово  с развиващи игри,  четене на чуждия език, песни на английски, рисуване.

Способите трябва да се редуват през 15-ина минути, за да се поддържа вниманието на децата. Заниманията трябва да са 2-3 часа седмично, независимо дали са вкъщи или на курс по езика.

Неформалното обучение по английски за деца

Същинското обучение по английски започва с училищната възраст. Дотогава основната цел е у децата да се пробуди интерес към езика, да им се даде някаква основа, за да не им е непозната материята и да имат определено самочувствие. Това ще им помогне навлизането в същинското обучение да не е стресово.

Обучението може да бъде и неформално. То не противоречи на училищното - напротив, допълва го много ефикасно. Особено е подходящо за лятната ваканция, когато учебният процес е приключил.

Неформалното обучение широко се прилага в летните лагери, за дейността на които има специално разработени методики на международно ниво. Залага се на две неща - усвояване на езика по интересен за децата начин и развлечения, в които езикът се упражнява. Всъщност той се упражнява през целия ден, защото това са лагери на английски - комуникацията при всички дейности  се извършва само на английски език.

Така децата са постоянно в реална езикова среда. Обучението в езиковите  школи на лагерите не е преподаване на готово знание, а насочване на децата как сами да открият познанието. Изпълняват се задачи, свързани с различни проекти.

Събира се тематична информация -  за природата, за обществените отношения, по училищни предмети. Тя се дискутира, обобщава и се правят презентации. Децата ползват интернет, мултимедия, различни модули и програми, интерактивна дъска и т.н., влагат творчество, развиват способностите си.

Наученото е по-трайно и обвързано с различни теми. Всичко това се насочва от преподавателите, които са като част от екипа. Следобедните и вечерни развлечения след занятията в езиковата школа са игри и спорт в лагерните бази и сред природата, излети, екскурзии, партита, вечери на талантите, културни вечери на нациите и т.н.

Тези занимания са умело обвързани с изучаваните преди обяд теми и са практически езикови упражнения. Тази методика е подходяща и за предучилищна възраст - над 5-годишните деца я възприемат добре и се включват с желание.

 

Сподели: