Бременност

Магията на стволовите клетки

Стволовите клетки са уникални - те имат способността да се възпроизвеждат и да се преобразуват във всички видове клетки.

Магията на стволовите клетки

На кръвотворната система, в мускулни, нервни, сърдечни. Повече за тях, за болестите, които лекуват, и за целия процес по съхраняването и трансплантирането им разказва Даниела Мирчева, ембриолог и Главен мениджър за България на Cells4life - лидер в съхранението на стволови клетки.

Откъде се извличат стволовите клетки?

Уникалните клетки са тези, които са извлечени от пъпната връв и от плацентата, защото те са имунологично незрели. Стволови клетки има и във възрастни организми, но те са вече остарели, подложени са били на влиянието на външната среда и нямат такава силна способност за възпроизвеждане. Стволовите клетки са два основни вида: кръвните стволови клетки, които се намират в кръвта от пъпната връв и от плацентата, и мезенхимни стволови клетки, които са в тъканта от пъпната връв. Те се откриват и във възрастните организми - в подкожието, в гръбначния стълб, в пулпата от млечния зъб.

Към днешна дата заболяванията, които се лекуват с помощта на кръвните стволови клетки, са 80 - това са левкемия, лимфоми, рак на гърдата, рак на тестисите, на яйчниците, болестта на Хочкин, различни видове анемии и др.

Каква е съвместимостта?

Стволовите клетки са 100% съвместими с бебето, от което са извлечени, 50% е тъканната съвместимост с братя и сестри и 25% с майка и баща. Тъканната съвместимост с други членове на семейството спада. Тъй като тези клетки са имунологично незрели, те може да се използват и при роднини, които имат нисък процент на съвместимост. Когато трансплантацията е алогенна, т. е. донорска, преди да се освободи пробата, се прави типизиране, за да се провери до каква степен има съвместимост.

Как точно става трансплантирането?

Трансплантациите са два основни вида - автоложни и алогенни. Автоложна е, когато се прави за човека от когото е взета пробата - от бебето за бебето, а алогенна е донорска трансплантация - когато се прави на човек, различен от този, от когото е взета пробата.

Трансплантация на стволови клетки става чрез преливане на кръв, т. е. те се вкарват в организма по венозен път, намират съответната тъкан, която е засегната, изсипват комплекс от медиатори (определени клетки) и на тази база възстановяват тъканта или ако става дума за кръвно заболяване се превръщат в клетки на кръвотворната система.  

Cells4life е единствената банка за кръв от пъпната връв в света, която съхранява цялата кръв и тъкан от пъпната връв. Това дава възможност да се изолират повече видове стволови клетки. Така родителите могат да се възползват от всички бъдещи разработки в тази бързоразвиваща се област на медицината. Доказано е, че само ако се съхранява цялата кръв, могат да се открият VSELs клетки (вид стволови клетки), за които се смята, че се освобождават в кръвта, когато има нараняване на тъкани или органи. Те притежават няколко функции, характерни за ембрионалния тип стволови клетки, и е доказано, че намират приложение в регенеративната медицина.

Как се транспортират извлечените стволови клетки?

Транспортирането от болницата до лабораторията трябва да се извърши най-късно до 72-рия час при определени температурни условия, за да бъде годна пробата - в транспортния сет тя трябва да се поддържа от 2 до 8 градуса. Ние го правим най-късно до 48-ия час. В лабораторията се провеждат тестове - на първо място се определя колко милилитра кръв има, виталитетът на клетките, извършва се първоначално броене на кръвните стволови клетки. Определя се още дали е доставена тъкан от пъпната връв, качеството на пробата, дали е взета кръв от майката, за да се направят изследвания за хепатит, СПИН и Васерман. Банката, с която работим, се намира в Англия, и те искат тестът да се прави на място - не приемат резултати от България. Ако поради някаква причина пробата не може да се съхрани, семействата, които са наши клиенти, се информират със сертификат от Кралската лондонска болница. Първоначално пробата стои и на карантина и ако има някакъв процес, тогава не се стига до истинското замразяване.

Къде се съхраняват?

Когато излезе сертификатът и се установи, че пробата е абсолютно качествена и може да се съхрани, тогава пробите отиват на две места за максимална сигурност. Едната лаборатория е в Съсекс, а другата в Есекс. Сертификатът е международно признат и ако се наложи трансплантация, тя може да се извърши във всяка част на света.

Какви законови стъпки съпровождат съхраняването?

Всяка банка за стволови клетки трябва да има сключен договор със съответната болница, за да се извърши процедурата. Медицинският екип или лекарят, който ще води раждането, трябва да бъде сертифициран за правилното взимане на пробата. Бъдещата майка трябва да се регистрира в Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) 7 дни преди термина си. След това 7 дни след раждането отново се регистрира с определена бланка, в която е описано кога е станало раждането, в коя болница, колко милилитра кръв е пробата и т. н.

Сключва се и договор - при нас той е тристранен - между Cells4life, нас (Тъканна банка САДАСА 2007) като представителство и семейството. Един екземпляр от този договор се изпраща в Англия, където се регистрира и в тяхната Изпълнителна агенция по трансплантация. Това се прави за сигурност на семействата, защото договорът е за 25 години и ако ние след 10 години например вече не сме представител на Cells4life, клиентите ще са регистрирани в тяхната изпълнителна агенция и няма да имат проблем.

Важен юридически момент е, че при процедурата по извличане на стволови клетки майката има превес - ако тя е за, а таткото против - процедурата ще се извърши. В обратния случай - не.

Интервюто взе: Мила Попова

 

 

Сподели: