Родителска практика

Направи си сам! Абажур за детска стая

Този път ви предлагаме изключително лесен начин да освежите детската стая с весел абажур, без да давате куп пари - детските неща са винаги по-скъпи.

Направи си сам! Абажур за детска стая

Този път ви предлагаме изключително лесен начин да освежите детската стая с весел абажур, без да давате куп пари - детските неща са винаги по-скъпи.

Необходими материали:

1 Купа за плодове от тел, пластмаса, плетена от слама.

2 Пендел (фасунга с шнур) в подходящ цвят.

3 Декоративни елементи - шарени магнитчета (може и всякакви апликации, които ви харесват) - от магазин за подаръци или художествени магазини.

4 Клещи - резачки или остра ножица (може и макетно ножче, ако купата е пластмасова).

5 Маркер за очертаване.

Последователност на работата:

1 С маркера очертайте върху дъното на купата мястото, където ще се провре фасунгата.

2 С клещите - резачки или ножиците изрежете очертания кръг (ако работите с пластмасова купа и макетен нож, внимавайте много! Не позволявайте на деца да вършат това сами!).

3 В получената дупка проврете фасунгата.

4 Завийте ограничителя на мястото му, така че абажурът да е стабилно закрепен за фасунгата.

5 Подредете магнитчетата върху абажура в желана от вас конфигурация. Ако работите с пластмасова или плетена купа, използвайте двойно залепващо тиксо или универсално лепило.

Забележки:

1 Предимството на металната (телена) купа е, че можете по желание да пренареждате и допълвате орнаментите по нея.

2 При свързването на пендела с абажура към електрическата мрежа, повикайте квалифициран ел. техник, ако нямате необходимите познания. При всички положения се уверете, че кабелът, към който ще свържете вашия абажур, е изключен от електрическата мрежа! 

 

Автор на идеята: Иво Домозетов

 

 

Сподели: