Особености в развитието

Привързаност към меки несоциaлни обекти - част 2 Особености в развитието

Привързаност към меки несоциaлни обекти - част 2

Независимо от съвременните теоретични твърдения, че привързаността към преходни обекти е нормална и почти универсална, трябва да се отбележи, че тя е културно обусловена.