Новини

P&G ще направят производството си въглеродно неутрално

Компанията обяви ангажимента си в световен мащаб до края на десетилетието.

Procter & Gamble ще постигнат целта си чрез поредица от инициативи за защита, подобряване и възстановяване на природата. Осъзнавайки, че следващото десетилетие е критично за това светът да ускори напредъка в борбата с изменението на климата, P&G ще надхвърли съществуващите цели за намаляване на емисиите на парникови газове с 50%, като дават допълнителен тласък на набор от естествени климатични решения. Тези усилия ще доведат до ползи по отношение на въглеродните емисии, които ще компенсират всички останали емисии през следващите 10 години. Това ще позволи работата на компанията да стане въглеродно неутрална в рамките на десетилетието. Въз основа на настоящите оценки, P&G ще трябва да компенсира около 30 млн. тона въглерод от 2020 до 2030 г.

 

Сподели: