Особености в развитието

Пауза при работа с логопед

Въпрос към логопеда.

Пауза при работа с логопед

Елена Иванова, Карлово
Моето дете е на 2 години, все още не говори и трудно ни имитира. Посещава логопед, но ни предстои почивка, което означава прекъсване на работата с логопеда за около месец. Трябва ли да се притеснявам от тази пауза?

Отговор

Комуникацията е процес на размяна на послания с еднакъв код между два или повече индивида.Тя може да бъде невербална (размяна на послания чрез мимика, поза, жест, звукови сигнали, плач); вербална (размяна на словесни послания) и алтернативна (комбинация от невербални и вербални сигнали, обединени в система, даваща възможност на детето да подава обратна връзка към родителя, т.е. да общува с него). В хода на човешкото развитие първа се появява невербалната комуникация, а алтернативната се използва само при необходимост. Когато дете, което не може да говори по определени причини, посещава логопедична терапия, то овладява определено комуникативно поведение и се опитва да пренесе натрупания опит в домашни условия. Във възрастта от 2 години е много трудно да бъдат усвоени и запазени новите комуникативни умения и затова е добре срещите с логопеда да бъдат продължителни и без прекъсвания. Разбира се, съществуват планирани паузи, по време на които се препоръчва поддържане на постигнатото ниво с игрови методи. Добре е вашият логопед да ви предостави програма за упражнение по време на отпуската и ако сте мотивирани да я спазвате, няма да имате основание да се притеснявате, че ще пропуснете определени срещи. По време на почивка децата учат най-добре, докато играят с вас.

Програма по време на отпуск

Времето за почивка на семейството е необходимо както за вас, така и за детето, но това не означава да неглижирате важни моменти от дневния му режим. По-скоро трябва да се въведат нови релаксиращи правила и да се отдели време за съвместни игри. На две години детето се забавлява най-добре, когато участвате и вие.

Ето един примерен модел: Определете три времеви момента от по 30 минути, удобни спрямо графика на почивката, и опитайте някои от следните предложения:

Стимулиране на невербалната комуникация

 • Вземете малко огледало (20/40 см), намажете го с пяна за бръснене или сметана. Изчистете намазаното в малък квадрат и се усмихнете, като гледате в огледалото. Помолете детето да направи същото. Повторете играта, като му демонстрирате друга емоция.
 • Ако сте на плажа, идете на мокрия пясък и изградете заедно пясъчна стена. Скрийте се от едната страна, а детето да е от другата. Покажете се и направете жест или мимика, имитирайки животно или някакво действие. Накарайте детето си да го повтори. После разменете ролите си - нека то да прави разни неща, а вие го имитирайте.
 • На плажа - ходете по пясъка, като се стараете да оставяте различни по големина следи в него. Накарайте детето да ходи след вас, като стъпва по вашите стъпки. Редувайте мокър и сух пясък.
 • На брега - събирайте миди, като използвате оптическата измама на водата.

 Стимулиране на партнирането

 • Оформяйте фигури в пясъка и ги украсявайте заедно, като се редувате при поставяне на орнаментите - „сега аз, после ти".
 • Ако сте в планината, съберете различни растения и клечки и направете фигури с тях.
 • Вземете две играчки: за момичетата - кукли, за момчетата може някакви любими животинчета. Едно за вас, едно за детето. Играйте на „майки и деца", като имитирате действия от ежедневния живот и подтиквате детето да прави това, което правите вие - нахранете играчката, съблечете я или я облечете, изкъпете я, сложете я да спи и т.н.

Стимулиране на имитацията

 • Четете приказки с повтарящо се действие, например: „Кой каза мяу?", „Под гъбката", „Житената питка", „Дядовата ръкавичка", „Дядо вади ряпа" и др. Изчаквайте детето да се включи в прочита или разказа. Например: „Търкаляла се питката и срещнала... (изчаквате) вълка, който казал...(ауууу)".
 • Разиграйте приказката, като си направите изрязани кукли или апликирате картини по сюжета.
 • Играйте двигателни игри, които изискват звукоподражание - карайте кола, като се преструвате, че държите волан и „бръмчите", „яздите" кон, преструвайте се, че вдигате нещо тежко и др. Изисквайте от детето да прави като вас.

 Какво да избягвате:

 • Не пропускайте да прекарате определеното време с детето си. Ако сте предвидили комуникативни упражнения с него три пъти в деня по 30 минути, не ги пропускайте под предлог, че се е появило нещо друго и ще наваксате утре.
 • Важно е да се знае, че това, което правите по време на почивка с детето, макар да изглежда като забавление, всъщност е т. нар. поддържаща игрова комуникативна терапия.

Какво ще се случи, ако не поддържате терапията чрез тези упражнения:

От една страна, всички ще си починете добре. От друга, детето ви ще позабрави трудно формирания нов комуникативен модел и когато се върнете, може да се наложи логопедът да започне всичко отначало.

Говоренето е умение на човека, което се развива чрез имитация. Много важна роля в този процес има играта на детето с родителя. То ще усвои вашия стил на общуване и така ще имате възможност да обменяте послания с еднакъв код - ще се разбирате, без да се налага да отгатвате какво иска то. По този начин детето ще може да ви подава обратна връзка по начин, който то намира за сигурен, ще се забавлява заедно с вас, а вие ще се радвате на удоволствието да сте родител.

Отговаря: Нина Йорданова - логопед,

Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина"

 

 

Сподели: