Здраве

Пийте за здраве!

Водата е част от правилното хранене. Поощрявайте детето да утолява жаждата с вода - най-добрата безалкохолна напитка. Създайте здравословен навик на вашето дете да пие вода от най-ранно детство!

Пийте за здраве!

Да пиеш вода от извора! - безупречна природна чистота в бутилка... на трапезата.

Бутилираната вода нерядко еднозначно се приема за „трапезна", но освен нея, в бутилки са и изворната, и минералната вода. Ежедневно в неограничено количество за пиене и приготвяне на храна се използват изворните и трапезните. Минералните води са лечебни и се пият само по лекарско предписание, поради високата концентрация на някои минерали. Водите с висока минерализация се препоръчват и при спорт, сауна и др. Диетолозите съветват минералните да се редуват с изворни, трапезни или чешмяни, т. е. води с ниска обща минерализация.

Приемът на течности, наред с правилното хранене, е от особено важно значение за бременните, кърмачките и децата. Водата трябва да е с високо качество и да е с оптимален минерален състав. При малките деца балансът между количеството приети и отделени течности е деликатен, поради несъвършените им регулаторни механизми - терморегулация, незряла отделителна функция и др. Потребностите от вода за кърмачетата на кг. телесна маса са 3 до 5 пъти по-високи в сравнение с възрастните. Задоволяват се основно от водата в състава на храната (мляко, каши, супи, сокове и т. н.). Нуждите от вода за пиене нарастват при захранването с включването на по-консистентни храни.

Водата е преобладаващата част от кърмата и повечето кърмачета отказват допълнително течности. Приемът на голямо количество вода може да се дължи на недостиг на кърма или ако кърменето не е „при поискване". При изкуствено хранените се предлага допълнително вода, но не бива да се настоява, ако детето отказва. Препоръчва се да се дава между храненията, без подслаждане, за да не измести млякото в хранителния режим на кърмачето.

Повишени са нуждите от допълнителни течности и при висока температура на въздуха, заболяване с висока температура, повръщане, диария.

За кърмачета се използва чешмяната вода с ниска минерализация или бутилирана „вода, подходяща за приготвяне на храни за кърмачета". Тя участва в здравословното хранене и се категоризира като храна, въпреки че е вода. Съставът й трябва да отговаря на изискванията, регламентирани със закони и наредби за контрол на храните и водите (сертифицирана, с гарантирано качество). Трябва да е добита не от повърхностни, а от дълбочинни подземни водоизточници и извори. Оценява се по повече от 100 показателя или за да е полезна, трябва да е безвредна и безопасна.

Нормативни документи:

Закон за храните (чл. 2 ал.1 и 2)

Закон за водите

Закон за защита на потребителите

Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета 

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните

Изисква се да е микробиологично чиста, без вредни примеси и да е с ниска обща минерализация(съдържание на натрий под 20 мг./л.), за да не обременява храносмилателната система и незрелите бъбреци. Водата не бива да променя значимо минералния състав на приготвяните храни за кърмачета, но в същото време да утолява жаждата, която регулира приема на течности като защитен механизъм.

Изисквания за бутилирана вода, подходяща за приготвяне на храна за кърмачета:

съдържание на натрий под 20 mg/l

съдържание на нитратни йони до 10 mg/l

съдържание на нитритни йони до 0,02 mg/l

съдържание на флуоридни йони до 0,7 mg/l

съдържание на сулфатни йони до 240 mg/l

съдържание на манганови йони до 0,05 mg/l

съдържание на арсенови йони до 0,005 mg/l

Съдържанието на сулфати се лимитира до 240 мг./л., тъй като затруднява усвояването на калций.

Специално се контролира съдържанието на флуор. За кърмачета не се допуска да превишава 0,7 мг./л. Това количество е достатъчно за профилактика на кариеса. Излишъкът крие рискове от натрупване в организма (флуороза). Ако надвишава 1,5 мг./л., се отбелязва специално предупреждение на етикета като неподходяща за всекидневна употреба от деца под 7-годишна възраст, поради флуорната профилактика, която се прави на децата (с флуорсъдържащи таблетки, пасти за зъби и др.).

Водата за приготвяне на храни за кърмачета трябва да се съхранява на тъмно при стайна температура. Използване на тетра-пак опаковка е оптимално за целта. При подходящо съхранение срокът на годност на неразпечатана бутилка е 6-12 месеца от момента на бутилирането. Водата в бутилката е микробиологично чиста дотогава, докато не е отворена. Трябва да се преварява, както чешмяната, в продължение на 10 минути за деца до 1 - годишна възраст и да се съхранява добре затворена не повече от едно денонощие.

Водата е част от правилното хранене. Поощрявайте детето да утолява жаждата с вода - най-добрата безалкохолна напитка. Създайте здравословен навик на вашето дете да пие вода от най-ранно детство!

 

 

Сподели: