Тя и Той

Тя и Той

РОДАТА НЕ СЕ ИЗБИРА

Тя не понася неговите родители. Него го дразнят постоянните й упреци. Често “без вина виновни”, родителите са причина за раздори в младото семейство.