Здраве

Профилактичен преглед при... ДЕТСКИ НЕВРОЛОГ

Д-р Ина Генева, д.м. е специалист педиатър и детски невролог и работи в Клиниката по детски и генетични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив.

Профилактичен преглед при... ДЕТСКИ НЕВРОЛОГ

Член е на Българската педиатрична асоциация, Дружеството по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Европейското дружество по детска неврология. Главен асистент е в катедрата по педиатрия и медицинска генетика в Медицинския университет в Пловдив. Има редица публикации в областта на детската неврология. Завеждащ кабинет е по неврофизиологични изследвания - електромиография и евокирани потенциали.

Д-р Генева, кога родителите за първи път трябва да заведат детето си на преглед при детски невролог?

За консултация с детски невролог детето може да бъде насочено от наблюдаващия го педиатър или когато родителите забележат изоставане в развитието  в кърмаческа възраст по отношение на следните показатели: двигателна активност, говор, сетивни функции и игрова дейност.

На каква възраст най-рано могат да бъдат установени проблемите в централната нервна система, ако има такива?

Проблемите в ЦНС могат да се установят още в ранна кърмаческа възраст. Например един от методите, който подпомага ранната диагностика при нарушения в нервната система, е изследването на евокирани потенциали - слухови, зрителни, соматосензорни.

Какво представлява ултразвуковото изследване на мозъка? Безопасно ли е?

Ултразвуковото изследване на мозъка, или трансфонтанелната ехография, е ценен, безопасен, безвреден, неинвазивен метод, който може да се прилага  при новородени и при деца с акустичен прозорец - отворени фонтанели. Използва се за диагностициране и проследяване на деца с мозъчни кръвоизливи, разширение на мозъчните стомахчета, на деца с хипоксично-исхемична енцефалопатия  и вродени мозъчни аномалии.

Трябва ли да има някакви симптоми, за да се прави това, или е добре на определена възраст да се извършват профилактични прегледи и да се следи неврологичното развитие на детето?

Развитието на детето включително и неврологичното развитие след раждането е задача на личния педиатър. Той е специалистът, който следва да насочи детето към детски невролог, ако забележи отклонения в неговото нервнопсихично развитие. Не е необходимо да се извършва трансфонтанелна ехография, когато детето няма симптоми от страна на нервната система.

На какво трябва да обръщат внимание родителите и какво трябва да следят в развитието на детето си от момента на раждането му, що се отнася до неговорото правилно неврологично развитие?

Родителите трябва да наблюдават дали има отклонение от сроковете на нормалното нервнопсихическо развитие.

На 1 месец детето започва да фиксира с поглед ярки предмети, а на 2 месеца да следи с очи движещи се предмети и да гука. На 3 месеца реагира с усмивка на близките и следи с обръщане на главата движещи се предмети. До третия месец нормално децата са с повишен мускулен тонус. На 4 месеца детето посяга към играчки и несръчно ги хваща. Детето започва да различава близки от непознати лица. На 5 месеца започва да се обръща от гръб по корем. На 6 месеца трябва да стои седнало, а на 7 месеца се опитва да седи самостоятелно. На 8 месеца търси с поглед предмет или човек, за когото го питат. На 9-10 месеца стои стабилно на крака и пристъпва при поддръжка. На 11-12 месеца стои самостоятелно, пристъпва напред и прохожда. Започва да произнася първи осмислени думи. Важно е да се проследява обиколката на главата, която е един от показателите за мозъчното развитие. Родителите не трябва веднага да изпадат в паника при леко отклонение  от тези срокове, защото всяко дете е индивидуалност, а да се консултират с детски невролог.

Кои са по-специалните изследвания, които се правят при бебетата и децата - моля, разкажете малко повече за тях и кога се налага тяхното извършване?

Освен трансфонтанелната ехография място намират електроенцефалографията (ЕЕГ) и евокираните потенциали.

Електроенцефалографията (ЕЕГ) регистрира мозъчната електрична активност. Изполва се предимно при съмнение за епилепсия.

Електромиографията (ЕМГ) регистрира мускулната активност и провеждането по периферните нерви. Прилага се още при новородени с пареза на брахиалния плексус след родова травма, при мускулни заболявания и невропатии.

Евокираните потенциали - зрителни, слухови и соматосензорни, обективизират  неврологичните отклонения. Провеждат се още в ранния неонатален период, когато има показания за това. По време на изследването не се изисква съдействие от страна на пациента. Изследването е безвредно и безболезнено. Слуховите потенциали могат да се използват като скрининг за откриване нарушенията на слуха - неврофизиологична аудиометрия.

Зрителните евокирани потенциали  обективизират нарушеното зрение и засягането му при различни неврологични заболявания.

Чрез соматосензорните евокирани потенциали се проследява проводимостта на нервния импулс по периферните нерви, гръбначния мозък и централната нервна система.

Направени  в неонаталния период при деца с перинатална асфисксия, евокираните потенциали имат прогностична стойност за късния неврологичен дефицит.

Какво бихте посъветвали читателите на сп. „Кенгуру"?

Неврологичното развитие на кърмачето и детето до навършване на 18-годишна възраст се наблюдава от неговия личен педиатър. Той е специалистът, който следва своевременно да насочи детето за консултация с детски невролог. Затова е важно редовно да се посещава детската консултация и да се правят профилактични прегледи. Важно е и родителите да се доверяват на специалистите, да спазват техните указания, защото само работата в екип може да доведе до успешни резултати при лечение на неврологичните заболявания.

Интервюто взе: Нели Христова

 

Сподели: