Родителска практика

Ранна интервенция

През 2010 година фондация „Карин дом" стартира своята програма „Ранна интервенция". Тя спомага за изграждането на връзката родители - дете

Ранна интервенция

През 2010 година фондация „Карин дом" стартира своята програма „Ранна интервенция". Тя спомага за изграждането на връзката родители - дете и дава насоки на майките и бащите как да играят със своето хлапе, да разбират и отговарят на неговите потребности, да развиват потенциала му и освен това да имат достъп до ресурси и да бъдат застъпници за семейството си. Основният принцип е родителите да се фокусират върху силните страни на детето, а не върху неговите дефицити. За повече информация потърсихме Веселина Василева - координатор проекти в „Карин дом".

Какво представлява програмата "Ранна интервенция"? 

Програмата обхваща услуги, които имат за цел да подпомогнат и заздравят способностите на родителите да възпитат и повишат благосъстоянието на детето. Майките и татковците могат да избират:

* домашни посещения, предоставяни от специалист, който може да е рехабилитатор, логопед, психолог или др. в зависимост от нуждите на детето и семейството;

* игротека - предоставяне на играчки и информационни материали;

* родител за подкрепа - опитен родител, към когото може да се обърне семейството за съвет;

* групи за взаимопомощ и подкрепа - възможност за родителите да се срещат и обменят информация;

* група за игра с деца от 6 месеца до 3 години - за стимулиране развитието, осъществяване на социални контакти и споделяне на опит;

* подкрепа за кърмене - индивидуални консултации в родилен дом, по телефон или в дома на майката; организиране на обучения за медицинския персонал от родилните домове; информационни беседи за бременни и майки.

Кои родилни домове в България работят по тази програма и доколко сътрудничеството с тях е успешно?

Една от услугите по програма «Ранна интервенция» е подкрепа за кърмене, която се реализира с нашите партньори от сдружение «Цветно бъдеще» и двата родилни дома към СБАГАЛ «Проф. д-р Димитър Стаматов», Варна, и МБАЛ «Св. Анна», Варна. Сдружение «Цветно бъдеще» обединява доброволни консултанти по кърмене към «Национална асоциация подкрепа за кърмене» (НАПК), които чрез организирането на обучения, семинари и информационни срещи работят с акушерки и лекари за промяна практиките на кърмене. В това отношение сътрудничеството е успешно, тъй като се наблюдава промяна към по-добра подкрепа за кърмене на майките.

Как подбирате към кои семейства да се насочите?

Програмата е отворена за семейства, които имат притеснение, че тяхното дете на възраст от 0 до 3 г.има изоставане в някоя от областите на развитие - познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална, както и ако има или е в риск от развитие на увреждане. Например риск от развитие на увреждане може да има недоносено бебе с тегло 900 г или такова, при което е имало усложнения при раждането. Родителите могат да бъдат насочени към програмата от личен лекар или друг специалист, но могат и сами да се свържат с нас. Включването в програмата е доброволно и безплатно! Към момента работим със семейства от Варна, но „Карин дом" има партньорски организации в Русе, Добрич, Търговище, Айтос, Стара Загора, Пловдив и Бяла Слатина, които са преминали обучение при нас и също предлагат подобни услуги.

До каква възраст на детето се осъществява "Ранна интервенция"?

Тя е подходяща от 0 до 3 г., като идеята е след тази възраст мъникът да е подготвен и да се включи по-лесно в социалната среда на детската градина и при необходимост да ползва допълнителна терапия.

Какво трябва да знаят родителите на деца със здравословни проблеми?

Семейството безспорно е най-добрата среда за развитие. Родителите са тези, които най-добре познават своите деца, и техните мисли, чувства и действия са най-решаващи за бъдещето на семейството. Взаимоотношението между родител и дете започва още преди раждането и силно се повлиява през първите няколко години. Ранното откриване на забавяне в развитието дава възможност на родителите да реагират и да осигурят на детето по-добри шансове да преодолее предизвикателствата, тъй като 80% от капацитета на мозъка се усъвършенства преди 3-годишна възраст. Същевременно ранното неглижиране има трайни увреждащи последствия. Родителите не следва да чакат детето да «израсте» своето изоставане - включването в програма за ранна интервенция ще му даде по-добри възможности.

Добре е да знаят, че детето със специални нужди може да постигне много, ако те самите участват активно в неговото развитие. Нека да търсят информация и подкрепа от организации и специалисти и други родители. И никога да не забравят, че децата със специални нужди са преди всичко като всички останали, които искат да бъдат обичани.

 

Интервюто взе: Десислава Христозова

 

 

Сподели: