Развитие и обучение

Ранното обучение и развитието на детето

Всеки родител иска детето му да бъде интелигентно, да чете много, да бъде добър ученик и в крайна сметка да стане един образован човек. Затова е естествено да желаете да започнете с обучението му от най-ранна възраст.

Ранното обучение и развитието на детето

Всеки родител иска детето му да бъде интелигентно, да чете много, да бъде добър ученик и в крайна сметка да стане един образован човек. Затова е естествено да желаете да започнете с обучението му от най-ранна възраст. Но тук възникват някои въпроси: С какво да започнем? Как и какво да правим? На каква възраст да започне това образование? За постигането на добри резултати може да водите децата си на специално училище, но може да си направите такова и у дома! В наши дни има много методики за ранно обучение, освен това има чудесни играчки, които много ще ви помогнат за правилното интелектуално израстване на вашия наследник.

Какво е ранно развитие

Ранното развитие обхваща обучението и възпитанието на детето от раждането до 6-годишна възраст. Този период е ключов за цялостното развитие, тъй като бебето се ражда с огромен потенциал и неговият мозък работи активно, за да установява връзки между нервните клетки и попива всякаква информация, като гъба. Децата започват да учат веднага след раждането. Звуковете от околната среда, тактилните усещания, визуалните образи - всичко това са първите им уроци в живота. С всеки изминал ден те получават повече и повече информация.  

Според психолозите, през първите 6 години от живота мъникът получава повече информация от всички следващи години. Природата е устроена така, че именно през този период детето най-лесно учи и запомня голям набор от думи, способно е да усвои огромно количество знание. Развитието на мозъка, което е толкова активно в детството, се забавя във времето. И ако едногодишното дете лесно възприема непозната реч, лесно запомня нови думи, а към 5 години много добре е усвоило устната реч, то възрастният човек учи много по-трудно чужд език. Но за да се развива мозъкът пълноценно, се изисква постоянна работа. По принцип това се отнася за всичко в нашия организъм. Представете си какво би станало, ако задълго просто си лежим и нищо не правим? Мускулите ни ще отслабнат и ще престанат да работят. Така и мозъкът, ако не е активен постоянно, ще се развива много бавно. Именно затова на обучението в първите години от живота трябва да се обръща особено голямо внимание. При това то трябва да бъде разностранно, а развитието хармонично. За много родители ранното развитие е способността на детето да може да чете и смята. Но това не е съвсем вярно. Ранното развитие предполага, че наследникът ни получава основните понятия за окръжаващия свят, физическите явления, за способността да се самообслужва, за двигателните и творческитеРаннее развитие подразумевает и получение ребенком основных понятий об окружающем мире, и физические занятия и упражнения, и развитие творческих способностей и навыков самообслуживания, и многое другое с самого раннего возраста. умения и още много други.

Методики за ранно развитие

В наши дни са известни голямо количество авторски програми и методики, но в областта на ранното развитие най-голяма популярност имат Валдорфската педагогика на Рудолф Щайнер и методиката Монтесори - на името на нейната създателка Мария Монтесори.

Валдорфска педагогика

Тя е насочена към личността на детето и се състои в развитие на неговите природни способности. Валдорфците считат, че детството е прекрасна възраст, която трябва да се постараем да удължим. Затова се фокусират върху развитието на художествените, музикалните и театралните способности. Обучението е построено на принципа на подражанието и повторението. Голямо значение се отдава на емоционалното състояние на детето. Но по-ранното развитие на интелекта се счита за недопустимо, тоест обучението по четене и писане започва най-късно.

Методика на Монтесори

Основен принцип в Монтесори педагогиката е „помогни ми да направя това сам", тоест инициативата за всяко действие трябва да идва от детето, а вие само да му помагате и направлявате. И наистина, ако постоянно правим нещо вместо него /ние го храним с лъжичка, например/, то само никога няма да се научи. Затова Монтесори акцентира върху развиващите материали. Всички пособия трябва да са красиви, интересни и приятни на пипане. Разполагат се от простото към сложното, от конкретното към абстрактното и винаги се намират в пълен достъп до детето. По такъв начин то само избира кога и с какво да се занимава. Обосновката тук е, че във всяко дете е заложена потребност от развитие, затова то през цялото време ще се стреми към нови знания. А развиващата среда му помага в това. Още Монтесори е обърнала внимание, а съвременната психология е потвърдила, че всяко дете преминава през сензитивен период, тоест моменти от живота, в които най-лесно и естествено се учи.

Развиващи играчки от Thinkle stars

Образователен телевизор

Има 9 тематични екрана и над 80 въпроса за животните, цветовете, игрите, числата, предметите в пространството и още много. На въпросите детето отговаря натискайки дистанционото на телевизора.

Интерактивен буквар

Той предоставя на детето 8 разнообразни игри за буквите и азбуката. Букварчето ще поиска от него да намери буквата, с която започва думата; да открие буква от азбуката и т.н.

Магическа дъска „Светни и научи"

Съдържа 2 книжки с над 50 упражнения по писане и смятане. Интерактивната дъска има осем приятели, които ще помогнат на детето с речеви инструкции за упражненията в книжките.

 Колелото на животните

С него  детето ще научи много подробности за осем животни - как се казват техните малки, какви звуци издават и къде живеят. Всички знания

ще научи и на английски език.

DJ DANNY

С DJ Danny детето ще се почувства като истински DJ, докато миксира на грамофоните и създава своя музикален микс. R&B, Латино, Поп, Рок и Джаз са основните музикални стилове, които ще опознае.

 

Автор: Силвия Чалъкова

 

 

Сподели: