Раждане

Раждане без болка

Не е ли това мечтата на всяка жена, откакто Господ изгонил Ева от Рая и я обрекъл да ражда с болка?

Раждане без болка

Може би с определени техники, и то предимно на основата на Източното познание (а не на Западната вяра), това е постижимо. Но в много случаи тази духовна нагласа не се вписва в ежедневието на съвременната жена, която често има и много нисък праг на търпимост на болката. На помощ идва медицината с нейните „райски" открития - анестезиите. Всяка жена има правото на своя избор, дали ще ражда напълно естествено или с обезболяване, най-важното е да преживее онова раждане, което ще помни цял живот с усмивка.

За същността и видовете анестезии при раждане се консултирахме с д-р Румяна Мандаджиева, завеждащ отделение „Анестезиология и интензивно лечение", ІІ-ра САГБАЛ „Шейново".

Видове анестезии при раждане

При раждането най-често се използват анестезии с регионални техники - епидурална, спинална и комбинирана. По-рядко, при секцио, се прави обща анестезия.

При нормално вагинално раждане най-често се прилага епидуралната, при цезарово сечение спиналната и все по-често напоследък  комбинираната спинална-епидурална. Тя съчетава предимствата на едната и на другата - бързото действие на спиналната с една дълбоко моторна блокада, която осигурява по-добра работа на акушер-гинеколозите и възможността за следоперативно обезболяване чрез епидуралната. Това се случва, защото при комбинираната техника първо се прави спиналната и през същата игла се поставя епидурален катетър в епидуралното пространство, така че може да се продължи анестезията по време на операция и дава възможност за следоперативно обезболяване.

Как се правят

Анестезиите с регионални техники най-често се правят в областта на кръста между трети и четвърти ломбален прешлен, може и едно ниво по-нагоре и едно ниво по-надолу. При епидуралната медикаментът се инжектира между най-външната обвивка на гръбначния мозък и самия гръбначен стълб. При спиналната е в дуралния сак. Количеството при спиналната е много малко, с продължителност на обезболяването около час и половина, докато при епидуралната се поставя епидурален катетър и през него може постоянно да се подава медикамент.

Общата анестезия се прави на друг принцип - медикаментите се прилагат по венозен път, при което се изключва съзнанието на майката, въвежда се една тръба в дихателните пътища, която се свързва към анестезионния апарат и съответно докато продължава операцията майката е в анестезия.

Използват се две групи медикаменти при регионалните техники: едната е локални анестетици, а другата са опиоиди. Съчетава се тяхното синергично действие, с цел да се намали количеството на медикаментите, които се използват и съответно да няма странични действия на двете групи.

Механизъм на действие

При нормално раждане се блокират влакната, които провеждат болката, така наречените сензорни или нервни влакна. При секцио се блокират и моторните влакна, затова всъщност по време на операция пациентките не могат да си движат краката.

В кой етап от раждането се прави анестезията

Епидуралната аналгезия по време на нормално раждане се прави когато има разширение на маточната шийка 4 см най-малко или повече от 4 см, маточните контракции са регулярни - през 3-4 минути с продължителност 30-40 секунди и задължително преди това пациентката трябва да бъде прегледана от акушер-гинеколог, който да прецени, че статусът е подходящ. Докато спиналната за нормално раждане се прави в късната фаза на първия етап на раждането, когато разширението на маточната шийка е поне 7 см и повече от 7 см.

Анестезиите при секцио

Може да се използват и трите вида упойки, като най-често прилаганата е спиналната, а напоследък се работи все повече с комбинираната спинална-епидурална. В около 97% от случаите на секцио във  ІІ-ра САГБАЛ „Шейново" се правят регионалните техники и само в около 3% се използва обща анестезия, защото има и пациентки, при които е противопоказано един от тези видове.

Абсолютни противопоказания за регионалните анестезии

Отнасят се до жени, които имат проблем при кръвосъсирването или пък инфекция в областта на мястото, където се извършват тези техники, също ако вземат медикаменти, които имат отношение към кръвосъсирването, например аспирин, или пък има повишен риск от кървене при самата операция.

Относителните противопоказания възникват в други ситуации, при които се преценява, че не е подходящо да се прилагат регионални техники.

Кога не се прави анетсетзия

За нормално раждане - когато акушер-гинекологът прецени, че пациентът е неподходящ за такъв вид обезболяване. Например, ако  раждането е напреднало много.

Кога обезболяването е задължително

Обезболяване се налага  при пациенти, при които раждането е по-трудно, по-бавно, тогава се прави и процесът протича по-бързо. Причината за това е, че самата анестезия води до по-бърза дилатация на маточната шийка и до отпускане на долния сегмент, родовите пътища на таза.

Има ли опасност от прилагането на анестезия за майката и плода

Медикаментите, които се използват за регионалните техники, са от групата на амидните локални анестетици, които са с много нисък процент на алергични реакции. Другите са от групата на опиоиди, които също са с разширен диапазон за използване. Опасност съществува, ако има анамнеза за алергия. Иначе почти винаги могат да се приложат. Количествата, които се използват са много малки и практически не повлияват състоянието на бебето. Когато технически е направена правилно, не би трябвало да има усложнения по време на раждането и следоперативно.

Прието е да се смята, че регионалните техники са златният стандарт вид анестезии в акушерството и гинекологията. Извоювали са си славата на най-безопасни и най-бързо проложими, с много добър ефект и много малко странични въздействия върху бебето, осигурявайки комфорт на майката, а медикаментите при спиналната анестезия се разграждат за час и половина.

Автор: Силвия Чалъкова

 

Сподели: