Родителска практика

Родителски организации Сдружение „ЕСТЕСТВЕНО“

Раждане с фокус върху родилката

Родителски организации  Сдружение „ЕСТЕСТВЕНО“

Сдружение „Естествено" е една от организациите, които са добре известни на майките в България. Позволиха ни да надникнем в „кухнята" им, за да не разкажат повече за мисията си. Защото именно МИСИЯТА е онова нещо, което обединява всички родителски организации. Всички те се борят за едно по-добро бъдеще за децата си на доброволни начала и жертват своето лично време не само заради собствените си деца, но и за всички деца на България. Сдружение „Естествено" се бори раждането в България да престане да бъде само медицинско събитие, а да има за фокус родилката с нейния избор и нужди. Активистите от сдружението постигат своите цели чрез множество информационни кампании, групи за подкрепа, курсове за родители, диалог с институциите и сътрудничество с местни и световни организации.

Ето как поставят НАЧАЛОТО на бъдещите си усилия.

През 2008 г. група родители се обединяват за промяна на условията и начина, по който се случва раждането в българските болници. През 2009 г. се регистрира Сдружение „Естествено". Тогава се въвежда и нова, динамична версия на сайта www.estestveno.com.

Екипът на „Естествено" включва представители на различни професии: лекар, акушерка, юрист, психолог, еколог, консултанти по кърмене, дули.

Сдружението не подкрепя неасистираното домашно раждане и не насърчава родилките да предприемат такова, а се уповава на схващането, че раждането е партньорство между раждащата жена и обгрижващия персонал, при което двете страни имат взаимно доверие и си сътрудничат. От друга страна, предвид нарастващата тенденция от неасистирани извънболнични раждания Сдружение „Естествено" лобира за регламентирането на асистираното извънболнично раждане в специализирани родилни центрове или у дома, както и за обучението на акушерки, които имат необходимите знания и умения, за да подпомагат родилките в извънболнични условия.

 Постижения

l  От 2009 г. „Естествено" е пълноправен член на Европейската мрежа от асоциации, свързани с раждането.

l  През 2010 г. организират първата международна конференция за раждане и акушерство „Раждане с любов и мъдрост" с подкрепата на ENCA (The European Network of Childbirth Associations), Midwifery today, СУ „Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

l  „Естествено" има огромен принос за навлизането на професията дула в България. През 2011 г. с подкрепата на фондация „Житно зърно" организира първото практическо обучение за дули в страната.

l  Като естествено продължение на обучението, сдружението спомага за учредяването на Асоциация на българските дули и създава техния сайт: www.bgduli.com. Понастоящем асоциацията има 20 члена и се развива с бързи темпове. Вече има и своята първа кампания „Правото да не раждаш сама", която се подкрепя от „Естествено" и която се обявява срещу неправомерно събираната такса „придружител" в българските болници, при условие че по закон жените имат право да бъдат придружавани от близките си лица във вече платена VIP зала.

 Кампании

  • 2008 г. - кампания в подкрепа на активното раждане, целяща промяна в нагласите на обществото спрямо естествения процес на раждането като нормален и здравословен процес и за осигуряване на законодателна, институционална и материална база, която да подкрепя и насърчава естественото раждане винаги когато е възможно.
  • 2011 г. - „Инфогласност" - съвместна кампания на Сдружение „Естествено" и Сдружение „Родилница", стартирана по повод масовото нарушаване на правото на информирано съгласие на родилките в българските болници.
  • 2012 г. - кампания „НЕ на раждането по гръб. Имам право на избор".

Сдружението стартира тази информационна кампания с цел внасянето на яснота относно възможността за избор на различни пози по време на целия родилен процес, включително и във фазата на изгонване. Съществуват различни пози (вертикална, клекнала, седяща, странично легнала, на четири крака), които се оказват по-удобни за майката и същевременно подпомагат слизането на бебето и целия родилен процес. От сдружението насърчават жените да обсъждат с избрания от тях лекар възможността да не раждат по гръб, а да изберат поза, удобна както за тях, така и за медицинския персонал.

Всеотдайност и доброволен труд

Сдружението работи на доброволчески принцип, издържа се изцяло от дарения и от курсовете за бременни, които провежда. Средствата отиват за поддържане на центъра, както и за финансиране на кампаниите му. Хората, които са част от „Естествено" от самото му създаване, вече имат четири години на доброволен труд и принос за каузите му. Повечето от тях по времето на създаване на Сдружението са били майки с малки деца, наскоро преминали през раждането, с енергия и желание да променят нещата, така че да не се случват по начина, по който се случват в България. „Децата постепенно порастват и колкото и да са ни на сърце каузите, за които се борим, се връщаме към професиите си и останалите си задължения. Аз съм много радостна, че все пак винаги има някои нови попълнения, които да движат работата. Истината обаче е, че работата в неправителствените организации не е много благодарна - освен че е доброволна и отнема време, няма преки резултати. Трябва голяма убеденост, за да продължаваш да правиш мънички неща, които, като се натрупат, водят до по-големи промени. Признателна съм на всички, които продължават да допринасят за идеите, в които вярваме", сподели с нас председателят на сдружението Елена Кръстева.

 Бъдещи проекти 

  • Развиване и обогатяване на сайта www.estestveno.com. Ежедневно получаваме благодарствени писма за безплатната полезна информация, публикувана на сайта ни. Този факт ни мотивира силно да задвижим обновяване на визията и разширяване на функционалността на нашия уебсайт, който сe доказва като най-мощното ни оръжие. Очаквайте скоро нови промени", каза още председателят на сдружението.
  • Тясно участие във всички инициативи на Асоциацията на българските дули.
  • Развиване и усъвършенстване на курсовете за бременни и родители. Убедени сме, че раждането протича по-леко и по-удовлетворяващо за жената, когато тя е подготвена чрез информация, знае правата си и е успяла да намери лекаря, на когото да се довери. Жените са тези, които могат да променят реалността на раждането в български условия, и работата с тях наистина ни носи огромно удовлетворение", разказаха от „Естествено".


Можете да подкрепите последната инициатива на „Естествено", като си поръчате от сайта им „Календар на естественото раждане 2013", с който се цели популяризирането на една модерна визия на жената, избрала да роди естествено.

 

Автор: Наталия Градинарова

Със съдействието на: Елена Кръстева,
председател на Сдружение „Естествено",
тел. 0885121345, [email protected]

 

 

Сподели: