Раждане

Санитарно-хигиенни процедури в родилните домове

Как се поддържа хигиената в едно родилно отделение?

Санитарно-хигиенни процедури в родилните домове

Всички жени се интересуваме от тази тема, но обикновено за нас остава загадка, стояща зад мириса на белина и още нещо (нещо непонятно, но много познато - наричано просто мирис на болница). Говорим за хигиена, чистота, често се прокрадва словосъчетанието вътреболнична инфекция, но материалното лице на тази хигиена за нас е в кофата, пълна с белина и вода на санитарката. Всъщност обаче зад понятието санитарно-хигиенни процедури в болницата се крие едно сериозно перо, функциониращо по стриктни правила и обслужвано от цели обучени екипи. Сигурни сме, че ако прочетете тази тема, ще се почувствате малко по-спокойни за вашето здраве и на вашето дете.

Съвременните дезинфектанти

Съвременните дезинфектанти вече са много добри, дори изпарението от под или легло унищожава микроорганизмите. Някога задължително са се използвали бактерицидни лампи, но вече се използват само в определени случаи.

За санитарно-хигиенните процедури в родилните отделения се консултирах с Нели Маринова, старша акушерка, Родилна зала към Родилна Клиника „Майчин дом".

Какви са спецификите за поддържане на ежедневна болнична хигиена като цяло? 

Съгласно инструкциите на Министерство на здравеопазването всяко едно болнично заведение спазва хигиенно-епидемиологичен режим, който е съгласуван с Районния център за здравеопазване и всички контролни органи, свързани с този режим. Във всяка една оперативна клиника има специфичен начин на работа. При нас в Родилна зала специфичното е, че потокът е смесен - имаме възрастни пациенти и новородени. Режимът на дезинфекция е съгласуван със съответните органи, които упоменах, и е направен така, че да не уврежда здравето на майката и бебето.

Какви са процедурите за предотвратяване на появата на вътреболнична инфекция?

Процедурите за предотвратяване на вътреболничните инфекции се състоят в няколко неща. Ежедневното почистване под определен на работното място след всеки пациент. За целта персоналът е запознат с всички режими, които са специфични за всеки един обект в клиниката. На всяко тримесечие се правят контролни проби от здравен инспектор, както и се изследват работeщите за стафилококово носителство.

Прибори за еднократна употреба. Подобно на практиката в цял свят и у нас, приборите за еднократна употреба идват в готова форма, стерилизирани с етилен оксид. След употребата на всички такива пособия - за хирургия и вливания (спринцовки, игли, катетри и др.), се спазва режимът за разделно събиране на боклука. Инструментите попадат в кошовете за биологични отпадъци, а техните опаковки се сортират в тези за битови отпадъци. За тях не прилагаме никакво обеззаразяване, защото те се изнасят за изгаряне.

Прибори за многократна употреба. Има два вида стерилизация - суха и химична. Това, което е било в досег с човешкото тяло не отива на чешмата за измиване, а предварително се подлага на предстерилизационна обработка. Целта е да бъдат обеззаразени инструментите, да не може водата, която измие инструмента, след това да замърси околната среда. Защото канализациите, колкото и фини да са по света, все пак попадат в почвата и крият риск от замърсяване. Всички инструменти в родилна зала след употреба се пускат за централна стерилизация. Имаме сух стерилизатор, който работи на 180 градуса. Инструментариумът се вакумира, опаковката е с индикатори, които машината автоматично маркира и променят цвета си. Ежедневно датите на стеризилация се проверяват. Срокът е три дни (72 часа). На всеки трети ден, ако даден инструментариум не е използван, бива пускан за повторна стерилизация. Другият начин е чрез контейнери за стерилизиране. Сухият стерилизатор много рядко се използва на база родилна зала, но е необходимо всяка една клиника, където има спешни ситуации, да разполага с такъв. При термолабилните инструменти, които обикновено се използват в ендоскопската хирургия, най-вече в гинекологичната операционна и всички апарати, също първо се прави престерилизационна обработка преди химичната стерилизация.

Стерилизиране на шишенцата за бебетата - принципът е същият - престерилизационна обработка, след това минават на стерилизатор. Стерилизират се на миялна машина, която има и дезинфекциозен режим.

Измиване и дезинфекция ръцете на персонала - нещата се случват точно както по филмите. Във всеки бокс има мивка с дезинфектант. Има два вида дезинфектанти - на водна и на алкохолна основа, съгласно хигиенно-епидемиологичния режим. На стената винаги стои инструкция за тяхното приложение - милилитри, времетраене за измиване на ръцете. Има два вида измиване на ръце - хигиенно и хирургично. Хигиенно измиване на ръце означава, че преди и след всяка пациентка трябва да измием ръцете си, независимо каква ще бъде манипулацията. Например може да е някаква венозна апликация, дори само да включиш монтитора, пак трябва да си си измил ръцете, защото малко преди това си работил с друга пациентка. А когато се влиза в операционната, в родилна зала, за водене на раждане, за връзване на пъп и за всички хирургични манипулации, тогава правим хирургична обработка на ръце.

Антибактериални стени

В нашата страна много малко болници разполагат с антибактериални стени и подови покрития. Но хитът в света вече не са те, а антибактериалните плоскости. Това са никелирани плоскости, които не задържат абсолютно никакви бактерии. При антибактериалните стени стойността е, че няма фугиране. Така че като няма фуги, не могат да се развиват микроорганизми в тях. Те обаче са изключително скъпи.

Прането на бельото и дрешките на бебетата.

В нашата болница пералнята е централна. Обработката започва от събирането на замърсеното бельо в чували, разпределени по вид, и транспортирането му. Нашите перални са със специален режим на работа, във всяка една се извършва отделен тип пране. Хирургичните инвентари, мекият инвентар (компресии, постелъчни и операционни чаршафи, операционни престилки), всичко, което е било в пряк досег с хирургична интервенция се отделя от постелъчното бельо, което не е замърсено в такъв аспект. Бельото от различните клиники се пере отделно. Има и режим на дезинфекция в пералнята. Бельото, което влиза в досег с оперативно поле, родилна зала, връзване на пъпна връв на новороденото, се приготвя по стерилен начин. След като е изпрано, се събира в контейнери, пуска се на централна стерилизация, при режим от 134 градуса и идва обратно при нас. Постелъчното бельо е достатъчно дезинфекцирано в пералнята, за да можем да го използваме след всяка пациентка. Като във всеки един миг - в предзала, родилно или операционна, се прави дезинфекция на самото легло. Всички дюшеци в клиниката са облечени в специална материя, подходяща за химична обработка. С дезинфектант се обработва леглото, оставя се да изсъхне, след това се поставя постелъчно бельо.

Ако жената ражда с придружител, на него правят ли му се някакви предварителни изследвания?

Когато жената ражда с придружител, то те са в самостоятелна стая. Ние не само нямаме практика, но и не е редно един придружител да бъде изследван, за да попадне в индивидуална зала със съпругата си. Причината е, че те имат своя домашен щам и рискът от инфекция няма да дойде от съпруга. Разбира се, ние го въвеждаме във вид, в който той задължително трябва да присъства по време на раждането при съпругата. Придружителят трябва да бъде облечен в еднократна престилка за присъствие на цивилен при пациент, маска и шапка по време на раждане. В първия момент това не е необходимо, защото те са в контакт в часовете преди родовия процес, тоест говорейки си с нея той не може да й прехвърли някакъв щам, неизвестен за нея. След като жената роди, в залата се прави основна дезинфекция. Ако има пациенти с документирано заразоносителство, ние задължително правим специфична дезинфекция спрямо режима, който ни е даден от фирмата производител.  

Интервюто взе: Силвия Чалъкова

 

Сподели: