Развитие и обучение

Сколиоза

Изкривяване на гръбнака

Сколиоза

Сколиотичната болест представлява трайно изкривяване на гръбначния стълб встрани. Тя се среща предимно в детска възраст, като по-често засегнати са момиченцата. В 85% от случаите причините за нейната поява не са напълно изяснени (идиопатична сколиоза), но съществуват различни теории и предположения за заболяването.

ПРИЧИНИ

В 15% от случаите причините за появата на сколиоза са изяснени. Те са:

'функционални: структурата на гръбначния стълб е нормална и причината за наличие на кривина е лошата, неправилна стойка, довела до позиционно изкривяване;

'структурни: тук е налице промяна в анатомичната структура на гръбнака, като следствие от дефекти по рождение в някои прешлени, мускулни дистрофии, детска церебрална парализа, болести на съединителната тъкан, полиомиелит, някои доброкачествени тумори на гръбнака, травми, възпалителни процеси и други.

ВЪНШНИ БЕЛЕЗИ

Децата често превиват гръб под тежките раници, над чина в училище, компютъра вкъщи или полегнали върху леглото с книжка в ръка, но често изкривяванията се появяват още в най-ранна възраст. При наличието на сколиоза гръбначният стълб е странично изкривен в различна степен, често съчетано и с кифоза/гърбица/.

Когато детето се наведе напред и докосне с пръстите на ръцете пръстите на краката си /котешки гръб/, се вижда ясно дали има изкривяване. При наведеното положение, ако изкривяването е налице, се говори за по-тежка форма на сколиоза, ако при това положение изкривяването изчезва, състоянието е функционално и шансовете за оздравяване са много големи.

Други признаци са:

'едното рамо стои по-високо от другото

'талията е изгладена от едната страна

'едната половина на таза е разположена по-високо от другата

'при обстоен преглед се вижда асиметрично разположение на гръдните жлези или лопатките.

В повечето случаи при лека сколиоза децата нямат оплаквания. Възможно е да се появи лесна умора, нарушена походка или болки в гърба. При тежка сколиоза възникват симптоми от страна на дихателната, сърдечно-съдовата и нервната системи поради разместване на органите в гръдния кош.

Сколиозата може да има доброкачествено или злокачествено прогресиране, като кривината нараства съответно с по-малко от 7 градуса или с повече от 7 градуса годишно. Нейното прогресиране спира със завършването на растежа на гръбначния стълб около 15-годишна вързаст.

СТЕПЕНИ

В зависимост от ъгъла на изкривяването сколиозата има 4 степени. При 1 степен ъгълът на изкривяване е до 10 градуса, а във 2 е налице торзия (завъртане) на прешлените. При 3 степен са налице всички симптоми, характерни за сколиоза и съществува ребрена гърбица. При 4 степен сколиозата е над 50 градуса и е налице тежка деформация на гръбначния стълб.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Лечението е  индивидуално и зависи от степента на развитие на сколиоза. В по-лека степен се препоръчва определена гимнастика, плуване, спорт, ненатоварващ гръбначния стълб по оста/вдигане на тежести, голяма част от уредите във фитнес залата/. При тежките степени на сколиоза се поставят коригиращи корсети, понякога се налага и оперативно лечение.

 Предлагаме ви няколко упражнения, които са част от програмата за профилактика на сколиозата 1степен. Те могат да се прилагат като профилактика на заболяването под формата на забавна, но полезна гимнастика ежедневно:

'за 1 минута няколко пъти се заема стоеж „мирно" и „свободно", като при втората команда се прави разкрачен стоеж и тежестта на тялото се разпределя равномерно между двата крака;

'за 1 минута детето ходи с вдигнати нагоре ръце;

'за 1 минута детето ходи с ръце встрани;

'за 1 минута детето ходи на пръсти;

'за 1 минута детето ходи с малка тежест на главата;

'за 2 минути се редува ходене, бягане и спиране, със заемане на стойка „мирно";

'5-6 пъти се вдигат ръцете напред и нагоре и се връщат обратно до тялото;

'5-6 пъти ръцете се вдигат настрани и нагоре и се поставят зад тила, и се връщат обратно в изходна позиция, главата не се движи;

'ръцете на хълбоците, едновременно се повдигат лявата ръка във венец зад главата и дясната зад гърба с дланта навън, трупът не се накланя;

'ръцете са встрани, накланят се надолу-назад покрай трупа;

'ръцете зад таза със скопчени пръсти, прави се ляв наклон и отвеждане на ръцете със скопчени пръсти вдясно, ръцете теглят максимално встрани;

'в изправен стоеж и ръце на хълбоците детето изкарва левия крак вляво и назад, като същото се повтаря и с десния крак - 5-6 пъти;

'детето да се наведе напред и да хване глезените си с ръце, така ходи 1 минута (мечешко ходене);

'ръцете се вдигат нагоре и детето издиша, сваля ги надолу и вдишва - 5-6 пъти;

'научете детето да вдишва на определен брой крачки и на по-голям брой крачки да издиша.

Забавни игри за профилактика

„Кой ще бъде първият"

Децата са наредени в кръг по двойки, обърнати с лице едно към друго. Играчите от външния кръг са в колянка, а от външния - в разкрачен стоеж и ръце на кръста. При сигнал „Бягай" децата от вътрешния кръг се провират между краката на стоящите пред тях. С бягане обикалят кръга в една посока и всяко дете се стреми първо да обиколи кръга, да се провре отново между краката на другарчето си и да се върне на мястото си. Победител е първото дете, което успее да го направи.

„Ходене гръб в гръб"

Играчите се нареждат в две редици, заставайки с допрени гърбове и хват в лакти. От едната страна се начертава линия на тръгването, а на 5-6 метра - линия на пристигането. При сигнал участниците тръгват, ходейки „Гръб в гръб" едновременно. Двойката, пресякла първа линията на пристигане е победител.

 

Автор: Илияна Колева
Консултант: д-р Мишо Филипов, ортопед травматолог, тел. 0888601368

 

 

Сподели: