Раждане

След раждането

Административните ангажименти стъпка по стъпка

След раждането

ПЪРВА ЧАСТ - АКТ ЗА РАЖДАНЕ

Наред с радостта, след изписването и прибирането у дома ще се наложи вие или най-вероятно бащата на детето да свършите и някои административни задължения. На първо място трябва да отидете в общината по местоживеене в дирекция ГРАО и да подадете документ за получаване на Акт за раждане на бебето ви, в който се вписва и неговият Единен граждански номер. Подаването на документите трябва да стане в рамките на 7 дни след раждането. Ще са ви нужни личните карти на родителите и документ, удостоверяващ раждането, издаден от болницата. Актът за раждане се издава безплатно в срок до 14 дни.

ВТОРА ЧАСТ - ПЕДИАТЪРЪТ

Здравословното състояние на децата се проследява по програма „Детско здраве" на НЗОК. Според тази програма трябва да изберете личен лекар на детето. Той може да бъде общопрактикуващ лекар или специалист педиатър. Препоръчваме ви да изберете педиатъра още по време на бременността, а документите да оформите вече след раждането. За целта трябва да вземете от районната здравноосигурителна каса по местоживеене регистрационна форма за първоначален избор на личен лекар. Формулярът се попълва заедно с Обменна карта и се предоставя на избрания лекар. Той трябва да ви посети у дома, за да прегледа бебето, да оцени физическото и психическото състояние и за да ви даде някои препоръки и напътствия по грижите за него. Този преглед се извършва в първите 24 часа след изписването на детето от родилния дом.

В някои случаи педиатрите изискват първото домашно посещение да им бъде заплатено, аргументирайки се с това, че все още не са подадени документите за избор на личен лекар на детето (най-вече защото все още не е издаден Актът за раждане и съответно детето все още няма ЕГН). Сумата, която могат да ви поискат варира от 10 до 30 лв.

ТРЕТА ЧАСТ - СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

След като получите Акта за раждане на детето, ще трябва да се разходите и до социалните служби към съответната община, в която е адресната ви регистрация, за да оставите набор от документи, с които по-късно ще получите еднократна помощ от 250 лв. (за първо дете). Освен това, ако доходите ви са по-ниски, трябва да попълните съответно и документи за детските надбавки. Какво ви е необходимо, за да не ви връщат напразно? Акт за раждане, удостоверение за семейно положение (то се издава заедно с акта); документ от банката, удостоверяващ банковата ви сметка, по която ще бъдат преведени парите. Попълвате молба по образец, прилагате копие от личната карта и оригинала на Акта за раждане. Важно е първо да уредите въпроса с педиатъра, тъй като повече от 20 дни Актът за раждане на бебето ще бъде задържан в социалните служби. Самата помощ ще получите през следващия месец. Не е наложително всичко това да направите лично, може да изпратите и бащата, който обаче трябва да носи и вашата лична карта за справка. Срокът за изискване на еднократната помощ за раждане е 2 години.

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ - ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ

Друга част от административните ви ангажименти е получаването на обезщетенията за бременност, раждане и отглеждане на малко дете.  Обезщетенията за бременност и раждане се изплащат въз основа на 3 броя болнични листове. Първият ще ви бъде издаден 45 дни преди изчисления ви термин от лекаря, водил женската консултация. Важно е да го предоставите на работодателя си заедно с удостоверение за банкова сметка, по която ще ви бъдат превеждани средствата (издава се от банката). Когато ви бъде издаден болничният лист, проверете го внимателно за грешки - сбъркани дати, неправилно изписани имена и т. н. Ако има поправки, върху тях трябва да се поставят печат и подпис, удостоверяващи, че са направени от квалифицирано лице. Всичко това е с цел да си спестите връщането на болничния лист от НОИ поради разминаване или некоректно попълване. А до месец трябва да си получите и средствата.

След раждането вече лечебното заведение ще ви издаде втория болничен лист, който също се предоставя на работодателя.

Не забравяйте всеки път данните от болничните листове да бъдат нанасяни и в амбулаторната ви книжка, както и да я заверявате на рецепцията на лечебното заведение.

42 дни след раждането педиатърът на детето или вашият личен лекар издава последния болничен.  Той е за 48 дни, ако сте родили на термин, или за разликата до 135 дни, ако бебчето е избързало или е прескочило термина.

Задължение на работодателя е да предава в НОИ болничните листове и съпътстващите документи. 

След изтичане на този срок трябва да попълните и предоставите на работодателя си молба-декларация до НОИ за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни. Към нея прикрепяте копие от Акта за раждане на детето. Сигурно вече знаете, че обезщетението е в размер на 90% от брутното, но не повече от нетното ви трудово възнаграждение, като се проследява на каква база сте осигурявани 24 месеца назад.

Когато приключат и тези дни, де факто изтича първата календарна година от отглеждането на вашето дете. Имате право на още една година отпуска до навършване на мъника ви на две годинки. Майчинството ви (или наричано още обезщетение за отглеждане на малко дете) през тази втора година е вече в размер на 240 лв., а не на една месечна минимална работна заплата, както беше преди. Ако желаете да започнете работа, получавате 50% от майчинството си. Другите варианти пред вас са да прехвърлите правото за обезщетение на близък човек - бабата или таткото, или пък да наемете детегледачка от борсата по труда.

Всички формуляри, декларации и приложения, можете да изтеглите от уебсайта на НОИ.

Автор: Дими Тодоров

 

 

Сподели: