Раждане

Стволовите клетки днес и утре

Напоследък чуваме доста често как някой е замразил стволови клетки от пъпната връв на детето си.

Стволовите клетки днес и утре

Пари, хвърлени на вятъра, модна прищявка или инвестиция в здравето е тази процедура? Преценката е ваша!

Темата „стволови клетки" събужда любопитството на много хора и често става повод за спорове: оправдано ли е да се плащат големи суми за скъпи процедури, доколко помагат, спекулират ли лекарите с родителските тревоги, месим ли се твърде много в природата и пр. Междувременно науката напредва все повече и предоставя все повече възможности за лечение на неизлечими досега заболявания, търси, изследва, предлага... Именно така е установено, че в костния мозък, периферната кръв, мускулите и други тъкани се намират стволови клетки, способни да се делят, да се движат между тъканите и да контролират тяхното възтановяване. С бързото развитие на познанията в областта на стволовите клетки стана възможно да бъдат получавани човешки ембрионални клетки в лабораторни условия и да се насочва тяхната диференциация към специализирани тъкани. Очакванията са огромни и в бъдеще е възможно чрез тях да се решат проблемите на различни болести на цивилизацията.

Първата трансплантация на стволови клетки от пъпна връв е осъществена през 1988 г. в болницата Saint Louis - Париж при дете с анемия на Fanconi. Броят на трансплантациите след това расте прогресивно. 

Първата трансплантация на стволови клетки в България е осъществена през 1997 г. от екип на специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания с участието на д-р Лидия Гърчева.

АГ болница "Св. Лазар" притежава Първата лицензирана от Изпълнителна агенция по трансплантация към МЗ лаборатория и банка за обработка и съхранение на стволови клетки в България. Тя работи от юли 2005 година и само след няколко месеца в банката над 50 семейства съхраняват стволови клетки на децата си. По последни данни в България от услугата са се възползвали над 3 хиляди семейства.

Вероятността едно дете да заболее и да бъде трансплантирано със собствени стволови клетки до навършване на 20 - годишна възраст е 4 на 10 000. С нарастване на възрастта тази вероятност става все по-голяма - по данни на статистически проучвания тя е 1 на 400.

КАКВО ИМ Е СПЕЦИАЛНОТО?

По дефиниция стволовите клетки са популация от неспециализирани клетки, които имат потенциал да се превръщат в много различни клетъчни линии. Те присъстват във всички фази на развитие и вероятно съществуват у всички многоклетъчни организми. Стволовите клетки имат важни характеристики, които ги отличават от другите видове клетки. При определени физиологични или експериментални условия могат да се превърнат в клетки със специфични функции (например клетки на сърдечния мускул или инсулин продуциращи клетки на панкреаса). Те могат да се самообновяват.

ВИДОВЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Съществуват два вида човешки сволови клетки - ембрионални и възрастни. За да бъдат изолирани от човешки ембриони и запазени в лабораторни условия, е нужно много време. Това става възможно през 1998 г. В развиващия се зародиш стволовите клетки дават стимул за развитие на многобройни клетъчни линии, които оформят сърцето, белите дробове, кожата и другите тъкани.    

Възрастните стволови клетки са недиференцирани клетки и се диференцират в тъканите и органите. Основна роля на стволовите клетки в живия организъм е да поддържат и възстановяват тъканите, в които се намират.

СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ - ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ?

При определени заболявания може да се твърди, че стволовите клетки са един вид застраховка живот, но шансът да помогнат е относителен и не можем да очакваме чудеса. При бърза и адекватна реакция замразените клетки могат да бъдат от съществено значение при много заболявания, а при други да бъдат необходим и много важен елемент от терапията. При възможност да бъдат събрани и съхранени, изборът е личен.

КАК НИ ПОМАГАТ?

Важно е да знаете, че стволовите клетки не са панацея и не могат да излекуват всички болести. При всички положения обаче, ако имате замразени стволови клетки, шансовете да са ви от помощ са много големи. Те могат да бъдат използвани при около 40

животозастрашаващи заболявания, включително голям брой злокачествени, вродени генетични, кръвни болести, имунен дефицит. Днес лечението чрез стволови клетки от кръв на пъпна връв се прилага като рутинен метод при:

- някои злокачествени заболявания (левкемия, липосаркома, невробластома и др.)

- костномозъчни нарушения (тежки форми на апластична анемия, вродена дискератоза, Синдром на Костман)

- кръвни заболявания

- вродени метаболитни болести

- състояния на имунен дефицит

Предвижда се в бъдеще да се използват за лечение на Алцхаймер, инсулт, сърдечни заболявания, болести на гръбначния мозък, диабет, мускулна дистрофия, чернодробни заболявания, множествена склероза, възстановяване на хрущялна тъкан, изгаряния.

НА КОГО ПОМАГАТ И ПРИНАДЛЕЖАТ?

Замразените стволови клетки могат да се използват най-вече от новороденото. Най-често те се използват от братчетата и сестричетата му или от родителите. Ако става дума за трансплантации, които налагат по-ниска степен на съвместимост, те могат да се използват и от други членове на фамилията и извънфамилни членове, но в документите, които съставляват досието на всеки събран клетъчен концентрат, изрично се посочва, че са предназначени за собствено и фамилно приложение.

Когато родителите (собствениците на клетките до навършването на пълнолетие на детето) решат, че ще ги предоставят на друг, извън фамилията, това става с тяхно изрично писмено съгласие и юридически оформен документ.

Манипулацията не носи риск от усложнения за майката и детето, тъй като се извършва след отрязване на пъпната връв.

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Най-често стволовите клетки се използват наведнъж - еднократно, защото дозата, която се събира, не е голяма. Могат да се съхраняват практически вечно, стига да не бъдат нарушавани условията за правилно съхранение: температурният режим не трябва да се променя рязко и в диапазон, по-голям от 10 градуса.

След като се извлекат в специален сет, те се обработват в лабораторията. Обработката трае между 3 и 4 часа, включва редица последователни манипулации и процедури, които целят в крайна сметка да бъде получен един клетъчен концентрат с необходимата степен на жизненост на клетките. Нужният брой клетки се замразява в един или два сака, в зависимост от условията, на които отговарят. Замразяването се извършва чрез програмен замразител, като температурата се понижава с определена скорост. След това клетките, поставени в индивидуална алуминиева касета, се поставят в специален съд, автоматично захранван с течен азот. Контейнерите, в които се съхраняват клетките в среда на течен азот при -196°С, са свързани с алармена система.

Съхраняването продължава до появата на заболяване, налагащо лечение чрез трансплантация на стволови клетки. При необходимост те могат да бъдат предоставени на нуждаещия се, заедно със съпътстващата документация, в рамките на 24 часа.

Процедурите по изследване на клетките, измерване на съдържанието на CD34+ клетки, селекция, концентрация и замразяване са рутинна практика и не се различават от тези при обработка на стволови клетки от костен мозък или периферна кръв. В банката се съхранят и паралелни проби за тъканно типизиране и изследване на виталност. Родителите се уведомяват писмено за резултата.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ... НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ

Ако искате да замразите стволови клетки от пъпната връв на новороденото, е необходимо да заявите това свое желание около месец и половина преди термина.

Ако сте взели решение да се възползвате от тази възможност и ще раждате по естествен път, трябва да подпишете договор с Банката за съхранение, за да бъде екипът на ваше разположение за този период от време. При планирано раждане нещата са по-ясни.

Договорът е двустранен и е изготвен от юридическа кантора на базата на съществуващото българско и европейско законодателство. Заедно с него подписвате и документ за информирано съгласие.

Всяко събиране, замразяване и съхранение на стволови клетки се придружава с електронно и печатно досие. Копия от документите се предоставят на родителите след приключване на всички паралелни изследвания на външните контролни лаборатории.

В случай, че живеете в провинцията, екипът от специалисти ще пристигне при вас на място. Той поддържа непрестанна връзка със специалистите във вашия град, които ще водят раждането. Достатъчно е да им се обадите при появата на първите симптоми за започващо раждане. Обикновено, за всеки случай, Банката за съхранение на стволови клетки изпраща по един резервен сет в болницата, в която сте избрали да родите.

Повечето болници имат договори с Банките за съхранение на стволови клетки и е възможно да родите на едно място, а да съхраните стволови клетки на друго, но преди да изберете конкретна Банка, проучете как е уреден този въпрос при нея.

Освен формалната част с документацията, ще трябва да направите и някои изследвания: обичайните за СПИН, Хепатит В, Хепатит С, Сифилис и други, които се правят на всяка бременна - резултатът задължително трябва да е отрицателен. Заболявания, които са се проявили в хода на бременността, не са от значение, защото те могат да се контролират.

Не се тревожете! Щом заявите желание за събиране и съхранение на стволови клетки, всичко ще ви бъде обяснено.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Практически няма здравословен проблем, който да пречи стволовите клетки да бъдат извлечени. Все пак риск от неуспех има в случаите, когато раждането е настъпило преждевременно или са възникнали усложнения. Тогава количеството събрани клетки е много малко. Това също е правно регламентирано - в документите се посочва необходим минимум, под който специалистите не пристъпват към обработка без изричното съгласие на родителите. При жизненост под 60% клетките не се обработват.

ЦЕНАТА НА ЗДРАВЕТО

Спецификата и сложността на обработката и съхранението на стволовите клетки за неограничено дълъг период от време изисква сложна и скъпа апаратура, консумативи и реактиви, което определя и високата цена на услугата. Тя се определя и от мястото, което сте подбрали за извършване на процедурата. В общи линии цените се движат между 3 хил. и 4 хил. лв. като вариантите за плащане са различни.

В Банката в частна болница „Свети Лазар", гр. София, например цената на услугата е 2200 Евро, което включва взимане, обработка и съхранение. След втората година се заплаща 140 Евро годишна такса.

При включване в „Програмата за събиране и съхранение на стволови клетки от пъпна връв" в 1 АГ „Света София" авансово се внася сумата от 3100 лв. Има възможност за разсрочено плащане на седем вноски, като първата е в размер на шестстотин лева, а останалите шест вноски са по петстотин лева. Така внесените суми покриват разходите по процедурата и съхранението за първите три години. Всяка следваща година се заплащат по 150 евро годишно за съхранение, като сумите се внасят авансово за всяка следваща година.

С банка за стволови клетки разполага още Клиника „Малинов" - тук цифрите с 1 АГ съвпадат. Ако изберете да ползвате услугите на Cryo-save, ще трябва да си приготвите 3350 лв. Това включва разходите за Cryo-Cord комплект, транспорта, обработването и съхранението на стволови клетки за 20 години напред. Ако родите близнаци, ще платите само 75% от разходите за второ дете.

ПОГЛЕД НАВЪН

Лидери в клетъчната медицина са САЩ, Русия и Швейцария. Следват ги Германия, Япония, Швеция и Сингапур. В Европа почти навсякъде съществуват банки със стволови клетки (дори във Ватикана!).

Във Франция има 3 банки за съхранение на стволови клетки, които са държавни, тъй като там частното банкиране е забранено. В Англия е тъкмо обратното - частното банкиране набира страхотна скорост - държавата субсидира хибридни модели между частни и държавни банки, защото след 20 - годишен опит се установява, че презумпцията, че частните банки комерсиализират медицинските услуги и затова те не трябва да бъдат разрешавани, показва, че на практика страните, в които частното банкиране е забранено, така или иначе разполагат с много по-малък резерв от клетки.

В хибридните банки има правила, които позволяват концентрат от частна банка да бъде предоставен при необходимост на друг пациент, в зависимост от правилата и условията, при които се случват договорите между държавата и частните институции.

В крайна сметка важен е крайният резултат - спасяването на човешкия живот. Животът на нашите деца. А той няма цена, която да не си струва да бъде платена.

Автор: Наталия Градинарова
Консултант: д-р Лидия Гърчева,
болница „Св. Лазар"

 

Сподели: