Развитие и обучение

Съвет 6-8 години - Наследствено късогледство

Действително този проблем се унаследява. При късогледите родители много често се оказва, че и децата им имат слабо зрение. Все пак това не е така трагично, тъй като детето може да наследи и гена на бабата и дядото, които нямат проблем с очите.

Съвет 6-8 години - Наследствено късогледство

Действително този проблем се унаследява. При късогледите родители много често се оказва, че и децата им имат слабо зрение. Все пак това не е така трагично, тъй като детето може да наследи и гена на бабата и дядото, които нямат проблем с очите.

При късогледите хора очната ябълка е по-издадена. Затова светлинните лъчи, попадащи на определено разстояние спрямо окото, се фокусират пред ретината и след това отново се разсейват. В резултат на това възникват неясни изображения на предметите.

Детето трябва да се води от рано на очни прегледи, за да се установи навреме наличието на определен проблем и да се вземат съответните мерки.

Леко късогледите могат да ходят и без очила, но това може да доведе до главоболие и възпаления.

 

 

Сподели: