Детска психология

ТУР, но не туристически

Като родител всеки ден се сблъсквам с личните си страхове, свързани с израстването на децата ми. Опасявам се от влиянието на външната среда, притеснявам се дали ще успеем да им предоставим правилната вътрешна среда, ужасявам се от резултата при оформянето

ТУР, но не туристически

Като родител всеки ден се сблъсквам с личните си страхове, свързани с израстването на децата ми. Опасявам се от влиянието на външната среда, притеснявам се дали ще успеем да им предоставим правилната вътрешна среда, ужасявам се от резултата при оформянето на малките невинни характерчета в големи, самоуверени и наперени големи хора. За всички мои, сигурна съм, и ваши страхове си поговорих със Силвия Стоянова - клиничен и консултатитвен психолог (тел. 0899 19 00 45). От 6 години тя е училищен психолог, а от няколко месеца води ТУР - „Трениране на успешни родители".

Какво представлява ТУР?

Това е алтернативен подход за общуване в семейството - с децата и с партньора, създаден от д-р Томас Гордън. „Моделът Гордън" е използван за подобряване на отношенията между родители и деца в цял свят. Семинарът представлява курс основно от практически ориентирани упражнения. Имаме малка теоретична част, представена с аудио и визуални материали, следвана от упражнения, ролеви игри, дискусии.

Каква е възрастта на децата, чиито проблеми обсъждате?

Имаме както бъдещи родители, така и такива с деца в пубертета.

Какви са хората, които посещават вашите семинари?

Модерни, съвременни и активни  хора. Обикновено повечето са майки, но имаме и доста татковци.

„Още от самото начало уточняваме, че групата не е терапевтична. Идеята е обучителна. Техниките, на които аз уча родителите, са такива, които те могат да прилагат в различните житейски ситуации. Не правим терапевтични интервенции, въпреки че ефектът, който целим, отново е позитивна промяна във взаимоотношенията."

Какви техники прилагате по време на обучението?

Да речем, че ние наблюдаваме поведението на хората през въображаем прозорец. В ТУР го наричаме поведенчески прозорец. Той е различен за различните хора, т.е. един, през който наблюдаваме поведението на детето, през втори на партньора, през трети на майка си и т.н. Поведенческият прозорец се разделя на две зони в зависимост от това дали аз одобрявам с готовност поведението на другия човек, или не го одобрявам.

„Важно е да се разграничат термините „поведение" и „етикет". Ние сме склонни да даваме оценки на хората. Например казваме „Ти си разхвърлян", за мен обаче това означава едно, а за вас съвсем различно. За да не се стига до унижаване на човека, към когото отправяме нашите изказвания, репликата по-скоро е добре да бъде: „Чорапите ти са разхвърляни във всички стаи". Поведение означава действие, което може да бъде заснето или записано. Етикетът не може да придобие материализация."

Този поведенчески прозорец се дели на още подзони в зависимост от „притежанието на проблема". Важно е една майка да умее да разграничи своето участие в проблемите на детето. Например днес то се е върнало разплакано от градина. Майката може да му съчувства, дори да плаче с него, но е важно да се разграничи, че този проблем е притежание на детето, не неин. Конфликтът във взаимоотношенията е на мъника с неговите приятелчета, не на майката с приятелчетата на сина или дъщеря й. Ако от самото начало родителите се научат в кои ситуации проблемите са на децата без тяхно участие, в бъдеще ще прилагат много по-лесно наученото в ТУР. Защото, ако оставаме в ситуацията с всичките си емоции, ние трудно можем да се абстрахираме и реално да помогнем на детето.

„Когато детето има проблем, който е изцяло негово притежание, има други начини да реагираме, далеч по-успешни от обичайните разпитвания. Въпросите към детето само отварят вратата да говори, но в ТУР учим родителите как да държат вратата отворена чрез т.нар. активно слушане."

Външната или вътрешната среда е по-важна за формирането на детския характер?

И двете. За съжаление и двете се оправдават една с друга. Естествено семейството е това, което дава основното. Те са модел на поведение, от който детето се учи дори без да съзнава. Сблъсъкът с външния свят няма как да бъде избегнат, но когато детето се чувства спокойно, обичано, разбрано и знае, че може да разчита на близките си хора, той вече не е толкова заплашителен.

Момчетата или момичетата са по-трудни за отглеждане?

И двата пола си имат своите трудности. Днешните деца са различни от родителите си, което е нормално за всяка следваща генерация. Светът вече е по-свободен откъм правила, но за съжаление това не е само с положителен отзвук. Фактът, че навън нормите и устоите са изкривени понятия, затруднява родителите да възпитават децата си в уважаването и спазването на правила изобщо. Неслучайно децата днес често са по-груби - те са отражение на света около нас.

Кои са вечните истини във възпитанието на децата?

Обичта към децата. Тя трябва да им се показва по всякакъв начин. И също - ние, родителите, да ги слушаме активно.

 

Интервюто взе: Десислава Христозова

 

 

Сподели: