Новини

Времето е най-дефицитният ресурс за жените у нас

Нужен е и баланс между работния и личния живот, става ясно от проучване на фондация Impact Drive.

Проучване, проведено от фондация Impact Drive и The White Ribbon Alliance през есента на 2023 г., разкрива спешната нужда от време и подкрепа за жените, полагащи грижа в България.

Изследването, обхващащо над 250 участници на възраст от 18 до над 70 години от различни части на страната, подчертава дълбоките предизвикателства и скрити истории, с които се сблъскват жените в ежедневието си.

Над половината от участничките в проучването споделят, че „времето“ е тяхната най-голяма нужда, последвано от желанието за грижа за себе си и постигане на баланс между работата и личния живот. В тази връзка, фокусът върху грижата за себе си и признанието на неплатения домашен труд се откроява като ключов елемент в отговорите на участниците. Проучването разкрива и силната нужда от социално признание и подкрепа, както и от подобрение на условията на труд, които да позволят на жените да намират баланс между грижата за семейството и професионалното развитие. Откроени са и специфични предложения за подобрение на здравеопазването, образованието и социалните услуги.

В отговор на тези нужди, фондация Impact Drive обявява старта на инициативи за адресиране на изразените от жените проблеми. Сред предвидените дейности са:

  •  създаването на женски кръгове за споделяне и подкрепа;
  •  кампании за осигуряване на равнопоставеност на работното място;
  •  програми за развитие на лидерски умения, с акцент върху съчетаването на личния и професионалния живот.

Това изследване не само хвърля светлина върху дълбоките предизвикателства, пред които са изправени жените, полагащи грижа в България, но и служи като катализатор за обществен и политически диалог. Създаването на подкрепяща среда е възможно само чрез колективни усилия, и Impact Drive се ангажира с инициирането на значими промени в тази насока.

Пълните резултати от проучването можете да разгледате ТУК.

 

Сподели: