Детска психология

Какъв ще стане, когато порасне? Детска психология

Какъв ще стане, когато порасне?

Всеки родител се стреми да възпита детето си така, както смята за необходимо, съгласно собствените си представи за добро и зло. А за това няма универсална рецепта. Просто правим онова, което смятаме за най-правилно.

ЩЕ ТЕ НАУЧА ДА ЖИВЕЕШ! Детска психология

ЩЕ ТЕ НАУЧА ДА ЖИВЕЕШ!

Детството трябва да бъде спокойно, радостно и безгрижно. Но колкото и да се стараем да го направим такова, децата рано или късно разбират истината: светът е устроен не чак толкова идеално, а в живота човек се сблъсква с проблеми и трудности. Дали е възмож

ГЕНИТЕ НА ВЗАИМОПОМОЩТА Детска психология

ГЕНИТЕ НА ВЗАИМОПОМОЩТА

Да помагаме на другите е вродено желание, считат повечето психолози. И наша основна задача е да даваме на децата добър пример, да възпитаваме в тях доброто начало. Опитайте да приложите на практика следващите съвети, които ще ви помогнат да развиете в мън

TV привличане Детска психология

TV привличане

Съвременните деца започват да гледат телевизия едва ли не още с раждането си - нещо, което никак не радва възрастните и те биха искали да знаят колко време е здравословно да прекарват пред екрана младите телемани.

Къде е тате? Детска психология

Къде е тате?

Отношенията бащи-деца са по-слабо проучени от тези между децата и майката. Това обаче не означава, че са по-малко важни за развитието на детето. За правилното формиране, за физическото и емоционално-психическото здраве на малкия човек е необходимо и двама

Аз си имам батко Детска психология

Аз си имам батко

Съществува една вечна връзка - с по-големите братя или сестри. Тя е вечно опънати в очакване сетива, кълбовидна страст и високо напрежение. Почти любовна връзка. Със своите драми, размисли, перипетии, с много щастие и мъничко тъга. Връзка, в която знаеш,

С лява ръка Детска психология

С лява ръка

Децата левичари са изключително чувствителни и крайно емоционални натури, с голям творчески потенциал. Един от най-известните левичари е великият Леонардо да Винчи. Шедьоврите му са създавани с лявата ръка. Как се става Леонардо да Винчи, или по-точно

Страх и кошмари Детска психология

Страх и кошмари

Страхът и безпокойството са нормални човешки реакции, които се грижат за нашето оцеляване и самопредпазване от рискови или неразумни ситуации.

Бръм, бръм приказка – 3 част Детска психология

Бръм, бръм приказка – 3 част

Създаването на кукли от подръчни материали провокира детската фантазия и активизира общуването с възрастния