Детска психология

Синдром на хиперактивност Детска психология

Синдром на хиперактивност

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието е сред по-често срещаните в детството нарушения на невропсихологическото развитие.

Детска психология

РАЗВОДЪТ

Енциклопедията дава кратко и категорично тълкуване на думата „развод”: „Формално приключване на брака”. Отвъд „формалното приключване” обаче се спотайва истински ураган от чувства, който напира да ни завладее и не рядко застрашава и без това крехкия ни жи

Детска психология

РЕФОРМАТОРИТЕ

В педагогиката и възпитанието също се извършват революции... в името на една красива идея – щастливото и хармонично дете.

Детска психология

ОТСТЪПЕТЕ !

Ако детето ви не може да се нарече тихо, а точно обратното - то е активно, темпераментно, обича да прави пакости (да плюе храна или да се разплаче без повод), силите ви сигурно са се изчерпали.