Развитие и обучение

Свят в сиво? Развитие и обучение

Свят в сиво?

Когато детето бърка или дълго не може да познае някой цвят, трябва да се обърнете към специалист, за да изясните дали това не е резултат от вроден дефект на зрението.

Времето, що е то? Развитие и обучение

Времето, що е то?

Когато аз бях дете, имах време за всичко. И на моите приятелки също им стигаше.

Като по ноти! Развитие и обучение

Като по ноти!

Първият и най-съвършен музикален инструмент, с който се запознават децата, е гласът на майката, нежно припяващ детски песнички.